Grønland - Færøerne - Island - Arktika

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   AMDRUP, G.: Carlsbergfondets Expedition til Østgrønland, udført i Aarene 1898-1900.  [ Bognummer: 165403 ] 4 bd. Kbhvn.: Reitzel 1902-11. Illustr. i teksten samt med 8 + 16 + 14 plancher og 2 udfoldelige kort i s/h og farver. Indbundet i privat halvlæder med guldtryk på ryggene. Rygge svagt falmede og øverste kapitæler med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
2   AMDRUP, G.C., LOUIS BOBÉ, A.S. JENSEN & H.P. STEENSBY (Red.): Grønland i Tohundredeaaret for Hans Egedes Landing.  [ Bognummer: 162536 ] Udgivet af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland. 2 bind + atlas. Kbhvn.: Reitzel 1921. Illustr. 1362 s. Indbundet i 3 private helskindsbind med guldtryk på ryggen og blindtrykte dekorationer på ryg og permer; falsen svag i bind 1.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
3   AMDRUP, G.C., LOUIS BOBÉ, A.S. JENSEN & H.P. STEENSBY (Red.): Grønland i Tohundredeaaret for Hans Egedes Landing.  [ Bognummer: 165744 ] Udgivet af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland. 2 bind + atlas. Kbhvn.: Reitzel 1921. Illustr. 1362 s. Indbundet i 3 private halvlæderbind me dguldtryk på ryggene.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
4   - ATLANTEN. Medlemsblad for Foreningen "De danske Atlanterhavsøer".  [ Bognummer: 162623 ] Særskilte Artikler og Foreningsanliggender 1904-1919. 5 bd. (Det udkomne). Kbhvn. 1906-19. Rigt illustr. Rent og velholdt sæt indbundet i 7 private hlvpluviusinbind med papirlabels på forperme / 2 halvlærredsbind med guldtryk på rygge, bind 3-5 med (næsten) alle de orig. hefteomslag. Navn overstreget på friblad i bind 1.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
5   BARING-GOULD, SABINE: Iceland: Its Scenes and Sagas.  [ Bognummer: 165590 ] London: Smith, Elder and Co. 1863. With 1 folding engraved, nicely restored map, 4 chromo-lithographs, 12 fullpage woodcuts and 17 textual illustr. + music. XLVIII + 448 pp. A few leaves weakly foxed, otherwise a well-preserved copy bound in nice three-quarter blue morocco richly gilt on spine and goldlines on boards, all edges gilt. Binding signed Tout Binder.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
6   BARROW, JOHN: A Visit to Iceland by way of Tronyem, in the "Flower of Yarrow" Yacht in the Summer of 1824.  [ Bognummer: 166299 ] 1st edition. London: John Murray 1835. With 9 engraved plates and textual wood-cuts. XXIV + 320 pp. Uncut copy bound in publisher's blindtooled cloth and paperlabel on spine. The engravings and free endpapers foxed, text pages clean.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
7   CRANZ, DAVID: Historie von Grönland enthaltend Die Becsreibung des Landes und der Einwohner &c. insbesondere die Geschichte der dortigen Mission der Evangelischen Brüder zu Neu-Herrnhut und Lichtenfels.  [ Bognummer: 165587 ] Barby: Heinrich Detlef Ebers 1765. With 2 folding engraved maps and 6 folding engraved plates showing Greenlanders, their way of life, utensils, etc. [34] + 1132 + [28] pp. Well-preserved copy bound in contemporary halfleather with goldprint and coloured label on spines. Name on inner frontboards.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
8   DEBES, LUCAS JACOBSEN: Færoæ & Færoæ reserata Det er: Færøernis  [ Bognummer: 163551 ] Oc Færøeske Indbyggeris Beskrivelse/ udi hvilcken føris til Liuset adskillige Naturens Hemeligheder/ oc nogle Antiqviteter, som her til Dags udi Mørcket hafve været indeludt/ oc nu her opladis/ Alle curieuse til Velbehagelighed/ Sammenskrefven oc forklaret. Kbhvn.: Matthias Jørgensen 1673. Med 1 af 2 udfoldelige kort, 1 tekstillustration samt slutvignet, alle skåret i træ. 12mo. [20] + 366 + [2] s. Indbundet i senere (ca. 1880) halvpergament. With 1 of 2 folded maps. Bound 1 later (ca. 1880) half vellum.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
9   EGEDE, HANS: Description et Histoire naturelle du Groenland. Traduite en Français par Mr. D.[es] R.[oches] D.[e] P.[arthenay].  [ Bognummer: 47928 ] Copenhague et a Geneve: Chez les Fréres C. & A. Philibert 1763. With folded engraved map of Greenland and 10 folded engraved plates showing plants, animals and the Greenlanders way of life and costumes. XXVIII + (4) + 171 pp. Weakly foxed copy bound in nice contemporary halfleather with coloured label and golddecorations on spine. Name on flyleaf.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
10   EINERSEN, HALFDAN (udg.): Kongs-Skugg-Sio utlögd a daunsku og latinu.  [ Bognummer: 165624 ] Det Kongelige Speil med Dansk og Latinsk Oversættelse, samt nogle Anmærkninger, Register og Forberedelser. Speculum Regale cum inerpretatione Danica et Latina, variis lectionibus, notis &c. Sorøe: Jonas Lindren 1768. Stor 8vo. LXX + 804 + [12] s. Rent og velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i smukt samtidigt helskind med rig gulddekoration på ryggen og guldbort på permer. Bindet med lette brugsspor, titellabel på ryggen mangler delvist.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
11   FRIDRIKSSON, HALLDóR KR: Islandsk Læsebog. Med Ordregister og en Oversigt over den islandske Formlære.  [ Bognummer: 165611 ] Kbhvn.: S. L. Møller 1846. XXVI + 166 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
12   FRIIS, ACHTON: Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst.  [ Bognummer: 161310 ] Copenhagen 1909. With textual photographs and colourplates. VI + 670 pp. Bound in nice halfleather with golddecorations on spine. Name on titlepage. Vedlagt originalmanuskriptet til Mylius-Erichsens første report til Komiteen for 'Danmarksekspeditionen', som omhandler rejsen fra København 24. juni 1906 til ankomsten i Frederikshavn 26. juni. Reporten er gengivet i sin fulde længde i bogen.
Læs mere
Pris DKK 6.250,00
13   GREENLAND - WICHMAN, F.: Tabula Groenlandica.  [ Bognummer: 159364 ] Engraved map of Greenland. 15 x 33 cm. + enclosed textleaf: Erinnerung über die Charte von Grohnland. 17 x 12 cm. [Hamburg: Johan Naumans und Jurgen Wolfs 1674]. In modern slipcase. Slightly brownspotted, otherwise fine.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
14   - GRÖNLANDS HISTORISKE MINDESMÆRKER,  [ Bognummer: 161880 ] udgivne af Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. 3 vols. Kbhvn.: Brünniche 1838-45. Med 10 litografier samt to foldede kort. XVI + 797 + 791 + 950 s. Ekspl. på ekstra svært papir. Bd. 1 og 2 indbundet i samtidigt halvlærredsbind med påklæbet titelfeldt af papir. Bd. 3 uindbundet. Udgået fra Hans Majestæt Kongens Haandbibliotek. With 10 lithographs and two folding plates. Copy on extra thick paper. Vol. 1 and 2 bound in compt. halfcloth with paperlabel. Vol. 3 unbound. From His Royal Highness the Kings Library.
Læs mere
Pris DKK 12.000,00
15   GRAAH, W.A.: Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland. Efter Kongelig Befaling udført i Aarene 1828-31.  [ Bognummer: 164634 ] Kbhvn.: Qvist 1832. Med stort udfoldeligt kort over Grønland samt 8 håndkolorerede kobbertavler stukket af J. Holm og Bagge efter tegninger af H.G.F. Holm (Fattig-Holm) baseret på skitser af Graah. XVII + [1] + 216 s. Let bruneret eksemplar med lette brugsspor indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med lærredsryg. Det store kort gået fra hinanden i enkelte samlinger. With large folding map of Greenland and 8 handcoloured engraved plates by J. Holm and Bagge after drawings by H.G.F. Holm based on sketches by Graah. Weakly foxed copy bound in publisher's book-printed boards. Weakly marked of use, the map with tear.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
16   GRAAH, W.A.: Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland. Efter Kongelig Befaling udført i Aarene 1828-31.  [ Bognummer: 165591 ] Kbhvn.: Qvist 1832. Med stort udfoldeligt kort over Grønland samt 8 håndkolorerede kobbertavler stukket af J. Holm og Bagge efter tegninger af H.G.F. Holm (Fattig-Holm) baseret på skitser af Graah. XVII + [1] + 216 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titellabel samt rig rygforgyldning. With large folding map of Greenland and 8 handcoloured engraved plates by J. Holm and Bagge after drawings by H.G.F. Holm based on sketches by Graah. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured label and richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
17   HAMMERICH, MARTIN: Om Ragnaroksmythen og dens Betydning i den oldnordiske Religion.  [ Bognummer: 165603 ] Kbhvn.: Qvist 1836. XII + [4] + 168 + [4] + [16 blanke] s. Let bruneret men ellers velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
18   HOLM, G. og V. GARDE: Den danske Konebaads-Expedition til Grønlands Østkyst. Populært beskreven.  [ Bognummer: 165586 ] Kbhvn.: Forlagsbureauet 1887. Illustr. samt med udfoldeligt kort. [8] + 380 s. Navn på titelbladet, ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Ryggen svagt falmet.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
19   - DE ISLANDSKE SAGAER. Paa dansk ved Selskabet til Udgivelse af islandske Sagaer.  [ Bognummer: 87214 ] 3 bd. Kbhvn.: Gyldendalske, Nordisk 1930-32. Illustr. af Johannes Larsen samt med 13 kort, tegnede af Guide C. Andersen, og 3 genealogiske tavler udarbejdet af Professor Jón Helgason. 4to. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt orig. halvlæder af lyst nigerskind med mørkebrune titel- og tomefelter.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
20   KANE, ELISHA KENT: Arctic Explorations: The Second Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin, 1853, '54, '55.  [ Bognummer: 166302 ] London: Nelson 1868. With portrait, folded map, 7 full-page plates and textual illustrations. 510 + [2 blank] pp. Clean and well-preserved copy with chiseled edges bound in nice contemporary full leather with coloured label and richly gilt spine, ornamental border on boards, edges gilt and with book-stamp of the 'North London Collegiate School for Ladies' printed in gold on frontboard.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
21   KORMAK: Kormaks saga sive kormaki oegmundi filii vita.  [ Bognummer: 165601 ] Ex manuscriptis Legati Magnæani cum interpretatione latina, dispersis Kormaki carminibus ad calcem adjectis et indicibus personarum, locorum ac vocum rariorum. Hafniæ [Copenhagen].: H. Thiele 1832. With engraved titlevignette. [4] + XVI + 340 + [2] pp. Well-preserved and totally uncut copy with new blue blank wrappers bound in nice new halfleather with gold on spine. Binding signed Ole Olsen 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
22   KRABBE, TH.N.: Grønland dets Natur, Beboere og Historie.  [ Bognummer: 166586 ] With a Danish - English parallel text. Den engelske Oversættelse ved Annie I. Fausbøll. Kbhvn. / Copenhagen: Levin & Munksgaard 1929. With portraits, folded coloured map and 170 photographic plates. 4to. XVI + 130 + [10] pp. + plates with descriptive text. Rent og velholdt eksemplar indbundet med det orig. foromslag i privat halvpluviusin. Bound in publisher's, cloth with photographs on frontboard, weakly marked of use. Given as a present.
Læs mere
Pris DKK 750,00
23   KAALUND, BODIL: Grønlands kunst. Skulptur. Brugskunst. Maleri.  [ Bognummer: 166530 ] 2. rev. og forøgede udgave. Kbhvn.: Gyldendals Bogbklubber 1990. Rigt illustr. i s/h og farver. 4to. 240 s. Orig. hellærred.
Læs mere
Pris DKK 500,00
24   LAURIDSEN, P.: Bibliographia Groenlandica eller Fortegnelse paa Værker, Afhandlinger og danske Manuskripter, der handle om Grønland indtil Aaret 1880 incl.  [ Bognummer: 165393 ] Paa Grundlag af C.G.F. Pfaff's Samlinger. Kbhvn.: Reitzel 1890. [6] + IV + [2] + 248 s. Indbundet i privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen let falmet og øverste kapitæl med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
25   - LAXDÆLA-SAGA. Sive historia de rebus gestis Laxdölensium.  [ Bognummer: 165615 ] Ex manuscriptis legati magnæani cum interpretatione latina, tribus dissertationibus ad calcem adjectis et indicibus tam rerum qvam nominum propriorum. Hafniæ [Copenhagen]: Hartv. Frid. Pop 1826. [4] + XVIII + [2] + 442 s. Med kobberstukket titelvignet. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet med helt guldsnit i smukt privat helskind med guld- og blindtrykte dekorationer på ryg og permer samt indvendig guldbordure. Bindet med lette brugsspor. With engraved title vignette. Clean and well-preserved copy with wide margin bound in nice private full calf with gold- and blindtooled decorations on spine and boards and inner ornamental border. Binding weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
26   LYNGBYE, HANS CHR. (red.): Færøiske Qvæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt.  [ Bognummer: 165592 ] Med en Indledning af P.F. Müller. Randers: Elmenhoff 1822. Med titelvignet samt et foldet kobberstukket nodebilag. XXIII + [1] + 592 s. Eksemplar på stort papir og med rødt snit indbundet i smukt samtidigt rødt maroquin rigt dekoreret med guld på ryggen, stregdekorationer i guld på permer samt indvendig guldbordure. Bindet med lette brugsspor. With titlevignette and one folding page of music. Totally uncut copy on large paper and with red edges bound in nice contemporary red morocco richly gilt on spine and boards and with inner ornamental border. Binding weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
27   MACKENZIE, GEORGE STEUART: Travels in the Island of Iceland During the Summer of the Year 1810.  [ Bognummer: 165578 ] Edinburgh: Allen & Co., 1811. With 2 maps (1 folded), 8 handcoloured aquatints engraved by I. Clark, 6 b/w plates (1 folded), 1 plate with music, 15 textual illustr., and 5 tables. 4to. XVII + [3] + 492 pp. Nice copy bound in contemporary full leather, rebacked with the original spine.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
28   MAGNUSEN, FINN (Udg.): Den ældre Edda. En Samling af de nordiske Folks ældste Sagn og Sange, ved Sæmund Sigfussön kaldet hin Frode.  [ Bognummer: 165602 ] Oversat og forklaret. 4 bd. Kbhvn.: Gyldendal 1821-23. Lille 8vo. Velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i 2 smukke senere halvlæderbind i gammel stil med farvede titel- og tomefelter og rig gulddekoration på ryggene.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
29   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 1.  [ Bognummer: 165402 ] Contains: Indberetning til Indenrigsministeriet om Undersøgelserne i 1876, 1877 og 1878. J.A.D. Jensen: Expeditionen til Syd-Grønland i 1878. A. Kornerup: Geologiske Iagttagelser fra Vestkysten af Grønland. J. Lange: Bemærkninger om de af Kornerup i 1878 samlede Planter. + J.A.D. Jensen: Astronomiske og meteorologiske Observationer. + N. Hoffmeyer: Om Vejrforholdene i Vest-Grønland og over det nordlige Atlanterhav fra d. 25de - 30te Juli 1878. F. Johnstrup: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1879. Illustr. med træsnit i teksten, 6 plancher i s/h og farver samt 3 udfoldelige kort i farver. [4] + 196 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
30   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 14.  [ Bognummer: 165392 ] Contains: N.V. Ussing: Mineralogisk-petrografiske Undersøgelser af Grønlandske Nefelinsyeniter og beslægtede Bjergarter. G. Flink: Berättelse om en Mineralogisk Resa i Syd-Grønland sommaren 1897. Frode Petersen: Opmaalingsexpeditionen til Egedesminde-District 1897. N.V. Ussing & G. Flink: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1898. With textual illustr. and 12 plates, partly folded, partly colured. [8] + 422 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
31   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 15.  [ Bognummer: 165391 ] Contains: N. Hartz: Botanisk Rejseberetning fra Vest-Grønland 1889-1890. L.K. Rosenvinge: Nye Bidrag Vest-Grønlands Flora. L.K. Rosenvinge: Det sydligste Grønlands Vegetation. E. Østrup: Ferskvands-Diatoméer. E. Cohen: Über das Vorkommen von Eisencarbid. E. Østrup: Kyst-Diatoméer. C. Jensen: Mosser fra Øst-Grønland. N. Hartz, L.K. Rosenvinge & C. Jensen: Résumé. Copenhagen: Reitzel 1898. With textual illustr. and 2 plates. [4] + 464 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
32   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 2.  [ Bognummer: 165401 ] Contains: A: Expeditionen til Julianehaabs Distrikt i 1876: K.J.V. Steenstrup og A. Kornerup: Beretning om Rejsen og de geographiske Forhold. + K.J.V. Steenstrup: Bemærkinger til et geognostisk Oversigtskaart over en Del af Julianehaabs Distrikt. + J. Lorenzen: Undersøgelse af Mineralierne i Sodalith-Syeniten. + K.J.V. Steenstrup, G. Holm and J.A.D. Jensen: Astronomiske Observationer i Julianehaabs og Frederikshaabs Distrikter. B: Expeditionen til Holstensborgs og Egedesmindes Distrikter i 1879: J.A.D. Jensen: Beretning om Rejsen og de geographiske Forhold. + A. Kornerup: Geologiske Iagttagelser. + J.A.D. Jensen: Astronomiske Observationer og Undersøgelser over Vandets Saltholdighed. + Indberetning til Indenrigsministeriet om Undersøgelserne i 1878, 1879 og 1880. + F. Johnstrup: Résume des Communications sur le Grønland. 2. opl. Copenhagen: : Reitzel 1881. Illustr. med 8 plancher i farver, nogle udfoldelige, samt enkelte træsnit i teksten. 248 s. Indbundet i privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen let falmet, øverste kapitæl med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
33   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 20.  [ Bognummer: 165387 ] Contains: L.K. Rosenvinge: Deuxieme Memoire sur les Algues marines du Groenland. L.K. Rosenvinge: Om Algevegetationen ved Grønlands Kyster. J.C. Moberg: Bidrag till kännedomen om Steenstrupin. F. Jonsson: Grønlands gamle Topografi efter Kilderne. Frode Petersen: Om Identificeringen af "Brade Ransons Forde". L.K. Rosenvinge, F. Jonsson and F. Petersen: Résumé des Communications sur le Grönland. Copenhagen: Reitzel 1899. Illustr. with textual woodengravings and 3 plates, partly coloured, one folded. 356 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
34   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 24.  [ Bognummer: 165477 ] Contains I: G. Flink, O.B. Bøggild and Chr. Winther: Undersøgelser af Mineraler fra Julianehaab. II: Th. Nicolau: Untersuchungen an den eisenführenden Gesteinen der Insel Disco. III: K.J.V. Steenstrup: Beretning om en Undersøgelsesrejse til Øen Disko. IV: K.J.V. Steenstrup: Résume de Voyage de Disco. Copenhagen: Reitzel 1901. Illustr. with textual drawings and 21 plates [2 plates are numbere IX], some folded. [4] + 324 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 600,00
35   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 25.  [ Bognummer: 165479 ] Contains I: K.J.V. Steenstrup: Om Bestemmelsen af Lysstyrken og Lysmængden. II: G. Meldorf: Fra en Vaccinationsrejse. III: O.B. Bøggild: On Ilvaite from Siorarsuit. IV: M.P. Porsild: Bidrag til en Skildring af Vegetationen paa Øen Disko. V: K.J.V. Steenstrup, G. Meldorf and M.P. Porsild: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1902. With textual drawings and 6 plates. [4] + 308 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 500,00
36   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 26.  [ Bognummer: 165478 ] Contains I: M.C. Engell: Undersøgelser og Opmaalinger ved Jakobshavns Isfjord og i Orpigsuit i Sommeren 1902. II: H. Schjørring: Trekantnettet langs Jakobshavns Isbræ og dets Betemmelse. III: O.B. Bøggild: On some Minerals. IV: C.H. Ostenfeld and Ove Paulsen: Planktonprøver fra Nord-Atlanterhavet. V: G. Meldorf: Tuberculosens Udbredelse i Grønland. VI: C.W. Schultz-Lorentzen: Eskimoernes Indvandring i Grønland. VII: A. Krogh: On the Tension of Carbonic Acid in Natural Waters. VIII: A. Krogh: The Abnormal CO2-Percentage in the Air in Greenland. IX: I. Hagen and M.P. Porsild: Descriptions de quelques especes nouvelles de Bryacées récoltées sur l'ile de Disko. X: H.G. Simmons: Notes on some rare or dubious Danish Greenland Plants. Copenhagen: Reitzel 1904. With textual illustr. and 15 plates, some folded and coloured. [4] + 474 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 600,00
37   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 33.  [ Bognummer: 165473 ] Contains: K.J.V. Steenstrup: Kan Tangranden benyttes til Bestemmelse af Forandringer i Vandstanden? P. Vibæk: Contributions to the Study of the Eskimo Language. C.H. Ostenfeld: A List of Flowering Plants. A. Bertelsen: De i Grønland brugte Fuglenavne. O.B. Bøggild: On some Minerals. H. Prytz: Om Grønlands Areal. G. Meldorf: Epidemiske Sygdomme i Grønland. E. Larsen: Ferskvandsalger. Copenhagen: Reitzel 1907. Illustr. with map, textual drawings and 8 plates. [4] + 364 + [1] pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 500,00
38   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 34.  [ Bognummer: 165474 ] Contains: I: C. Dreyer: Ueber Albit von Grønland. II: C. Wesenberg-Lund: On the Occurence of Fredericella sultana Blumenb. and Paludicella Ehrenbergii van Bened. in Greenland. III: G. Meldorf: Medfødte Misdannelser m.m. hos den grønlandske Befolkning. IV: O.B. Bøggild: On Gyrolite from Greenland. V: K.J.V. Steenstrup: Geologiske og antikvariske Iagttagelser i Julianehaab Distrikt. VI: M.C. Engell: Beretning om Undersøgelserne af Jakobshavn-Isfjord og dens Omgivelser fra Foraret 1903 til Efteraaret 1904. VII: H.P. Steensby: Contributions to the Ethnology and Anthropogeography of the Polar Eskimos. Illustr. and with 23 plates. [4] + 406 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
39   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 4.  [ Bognummer: 165400 ] Contains: R.R.I. Hammer: Undersøgelser ved Jakobshavns Isfjord og nærmeste Omegn i Vinteren 1879-80. K.J.V. Steenstrup: Bidrag til Kjendskab til Bræerne og Bræ-Isen i Nord-Grønland. K.J.V. Steenstrup: Om Forekomsten af Nikkeljern med Widmannstättenske Figurer i Basalten i Nord-Grønland. Joh. Lorenzen: Kemisk Undersøgelse af det metalliske Jern fra Grønland samt nogle af de dermed følgende Bjergarter. K.J.V. Steenstrup: Bidrag til Kjendskab til de geognostiske og geographiske Forhold i en Del af Nord-Grønland. K.J.V. Steenstrup and R.R.I. Hammer: Astronomiske Observationer, udførte i Nord-Grønland 1878-80. F. Johnstrup: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1883. Illustr. with a few woodcuts, 7 plates, partly coloured and folded, and 1 larged folded map. [4] + 290 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
40   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 5.  [ Bognummer: 165399 ] Contains: K.J.V. Steenstrup: Beretning om Undersøgelsesrejserne i Nord-Grønland i Aarene 1878-80. K.J.V. Steenstrup: Om Forekomsten af Forsteninger i de kulførende Dannelser i Nord-Grønland. O. Heer: Oversigt over Grønlands fossile Flora. P. de Loriol: Om fossile Saltvandsdyr fra Nord-Grønland. + K.J.V. Steenstrup: Bemærkninger til Heers Afhandling III. F. Johnstrup: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1893. Illustr. with 2 plates, 1 folded coloured map and a few woodcuts. 232 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
41   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 6.  [ Bognummer: 165398 ] Contains: C.F. Wandel: En Fremstilling af vort Kjendskab til Grønlands Østkyst samt de med Skonnerten "Ingolf" i 1879 foretagne Undersøgelser i Danmarksstrædet. C.O.E. Normann: Forslag til en fra Søsiden foretaget Undersøgelse af Grønlands Østkyst. G.F. Holm: Beskrivelse af Ruiner i Julianehaabs Distrikt, undersøgte i aaret 1880. G.F. Holm: Geographisk Undersøgelse af Grønlands sydligste Del. + Storisens Udbredelse i Davisstrædet i Sommeren 1881 + Astronomiske Observationer, tagne i Syd-Grønland. F. Johnstrup: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1883. Illustr. with 35 plates, some in colour, 13 woodcuts and 2 folded maps. XIII + 222 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded, upper headband weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
42   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 7.  [ Bognummer: 165397 ] Contains: Joh. Lorenzen: Undersøgelse af Mineralier fra Grønland. K. Rørdam: Zirkonsyre. C.F. Wandel: Om de hydrographiske forhold i Davis-Strædet. W. Lundbeck: Entomologiske Undersøgelser i Vest-Grønland 1889 og 1890. + Bemærkinger til Kaartet fra Tiningnertok til Julianehaab. Søren Hansen: Bidrag til Vestgrønlændernes Anthropologi. C.F. Wandel, K. Rørdam and W. Lundbeck: Résumé des Communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1893. With 14 plates, some folded and coloured and 2 folded maps. 278 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
43   - MEDDELELSER OM GRØNLAND / REPORTS ON GREENLAND VOL. 8.  [ Bognummer: 165396 ] Contains: R.R.J. Hammer: Undersøgelse af Grønlands Vestkyst. J.A.D. Jensen: Undersøgelse af Grønlands Vestkyst. K. Rørdam: Undersøgelse af Olivinsten fra Siorarsuit. Joh. Lange: Bemærkninger om de af Expeditionerne i Aarene 1880-85 samlede Karplanter fra Vestkysten af Grønland. Th. Holm: Beretning om de paa Fylla's Togt i 1884 foretagne zoologiske Undersøgelser i Grønland. E. Warming: Beretning om den botaniske Expedition med "Fylla". C. Ryder: Undersøgelse af Grønlands Vestkyst. H. Rink: Nogle Bemærkinger om Indlandsisen og Isfjeldenes Oprindelse. Joh. Lange: Bemærkninger om de af Expeditonerne i Aarene 1886-87 samlede Karplanter fra Vestkysten af Grønland. V. Carlheim-Gyllenskiöld: Om Premierlieutenant C. Ryders Iagttagelser af Nordlyset i Upernivik i Vinteren 1886-87. F. Johnstrup: Résumé des communications sur le Grønland. Copenhagen: Reitzel 1889. With 21 plates, partly folded, partly coloured. [8] + 340 pp. Bound in contemporary halfleather with goldprint on spine. Spine weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
44   MIKKELSEN, EJNAR: Lost in the Arctic  [ Bognummer: 114946 ] Being the Story of the "Alabama" Expedition, 1909-1912. 1st edit. London: William Heinemann 1913. With maps and illustr. XVIII + 395 pp. Publisher's pictorial cloth.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
45   MOHR, N.: Forsøg til en islandsk Naturhistorie, med adskillige oekonomiske samt andre Anmærkninger.  [ Bognummer: 165594 ] Kbhvn.: Holm 1786. Med 7 foldede kobberstukne tavler. XVI + 413 + [1] s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldstreger på ryg og permer. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
46   MÜLLER, LUDV. CHR: Islandsk Læsebog med tilhörende Ordforklaring.  [ Bognummer: 165610 ] Kbhvn.: Gyldendal 1837. [4] + 428 s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. blå kartonnage. Ny ryg med original label påsat.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
47   NANSEN, FRIDTJOF: Nord i Tåkeheimen. Utforskningen av Jordens nordlige Strøk i tidlige Tider.  [ Bognummer: 166579 ] Kristiania [Oslo] 1911. Rigt illustr. VII + [3] + 604 s. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet med det orig. foromslag i smukt privat halvlæder med farvet guldtrykt titel på ryggen. Bindet signeret H. Ahrenkiel. Bindet med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
48   NORDENSKIÖLD, A.E.: Den andra Dicksonska expeditionen til Grönland dess inre isöken och dess ostkust.  [ Bognummer: 166602 ] Utförd år 1883 under befäl af A.E. Nordenskiöld. Stockholm: Beijer 1885. Illustr. samt med kort. XII + 546 + [2] s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Lille navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 500,00
49   - NORDISK TIDSSKRIFT FOR OLDKYNDIGHED, udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.  [ Bognummer: 163940 ] Andet Binds første Hæfte. Kjøbenhavn: Qvist 1833. Med enkelte illustr. i teksten samt udfoldelig planche samt udfoldelig genealogisk tavle. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt rødt halvlæder med guldtryk på ryggen og guldstreg-kant på permer. Bindet med lille stød nederst på bagperm og de første blade bruneret, ellers velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
50   - NORDISK TIDSSKRIFT FOR OLDKYNDIGHED, udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.  [ Bognummer: 163941 ] Første Bind. Kjøbenhavn: Qvist 1832. Med udfoldelig planche. Velholdt rent eksemplar indbundet med det orig. foromslag i samtidigt rødt halvlæder med guldtryk på ryggen og guldbort på permer. Navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
Næste 50