Nordisk Arkæologi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   - ATLAS FOR NORDISK OLDKYNDIGHED / ATLAS DE L'ARCHÉOLOGIE DU NORD.  [ Bognummer: 166773 ] Fremstillende Pröver fra Bronzealderen og fra Jernalderen / Représentant des Échantillons de l'Age de Bronze et de l'Age de Fer. Publié par la Société Royale des Antiquares du Nord. Copenhagen: Thiele 1857. Med 15 tavler. Folio. 10 s. + tavler. Rent eksemplar indbundet i samtidigt, lidt slidt halvlærred. Tekst på dansk og fransk. With 15 plates. Clean copy bound in contemporary, a little worn halfcloth. Text in Danish and French.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
2   BALTZER, L.: Hällristningar (Felzenritzungen) från Bohuslän. Glyphes des Rochers (Suède).  [ Bognummer: 166770 ] Tecknade och utgifna af L. Baltzer. Med förord af Viktor Rydberg. / Dessinés et publiés par L. Baltzer. Avec une préface de Viktor Rudberg. 1. Serie 1-15 i 11 hæfter med 58 plancher + 2. serie 1-6 i 4 hæfter med 23 plancher; samt med stort litograferet foldet kort over Göteborg och Bolhuslän. Göteborg: Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri 1881-1908. Med illustrationer i teksten samt med de nævnte plancher. Folio. Alle 15 hæfter inkl. de løse plancher indlagt i orig., let slidt dekoreret lærredsmappe. Yderligere indlagt i ny hellærredsæske med guldtryk på ryggen. 1st series 1-15 in 11 parts with textual illustr. and 58 plates + 2nd series 1-6 in 4 parts with textual illustr. and 23 plates; with large folded lithographic map on Gothemburg and Bolhuslän. In publisher's pictorial, a little marked of use, slipcase; and further in new cloth-box with gilt lettering on spine.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
3   BOYE, VILHELM: Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark  [ Bognummer: 128156 ] Et monografisk Bidrag til Belysning af Bronzealderens Kultur. Kbhvn. 1896. Med 27 kobbertavler samt afbildninger i texten af A.P. Madsen. 4to. 186 s. + plancher. Samt. hlvldr., nedre kapitæl lidt slidt. With 27 copperplates and textual illustr. by A.P. Madsen. Contp. half calf, foot of spine slightly worn.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
4   ELLESMERE, THE EARL OF (Edit.): Guide to Northern Archaeology.  [ Bognummer: 166520 ] By the Royal Society of Northern Antiquaries of Copenhagen, edited for the Use of English Readers. London: James Bain 1848. Illustr. XVI + 128 pp. Margins weakly foxed otherwise clean and well-preserved copy on strong paper, all edges gilt, bound in nice full red morocco richly gilt and with blindtooled decorations on spine and boards and with inner goldlines. Binding weakly stained and marked of use. With stamp from the Library de San Donatio.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
5   FREDERIK VII: Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer.  [ Bognummer: 166747 ] Kbhvn.: Thiele 1862. Illustr. 16 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med skindtitelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 500,00
6   MAGNUSEN, FINN: Granskninger og Bemærkninger om forskjellige, med de i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og flere særegne (tildeels nylig opdagede) Oldtidsminder.  [ Bognummer: 165412 ] Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger, sjette Deel. Kbhvn.: Bianco Luno 1841. Med 14 stålstukne plancher. [4] + pp. 387-750. Indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen mangler og forreste perm løs, indholdet meget rent og velholdt.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
7   MÜLLER, SOPHUS: Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske Archæologi almenfattelig fremstillet.  [ Bognummer: 164777 ] Kbhvn.: Nordiske, Bojesen 1897. Illustr. i s/h og farver. 714 s. Velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
8   NØRLUND, POUL: Trelleborg. With English Summary.  [ Bognummer: 2236 ] Kbhvn. 1948. Illustr. 4to. 296 s. + LVI plancher. Indb. med o.o. i priv. helskind af grønt niger.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
9   ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude.  [ Bognummer: 165432 ] 7. udgave. Kbhvn.: Gyldendal 2001. Rigt illustr. i s/h og farver. 324 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen en anelse falmet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
10   THORSEN, P.G.: Beskrivelse og Forklaring af den söndervissingske Runesten.  [ Bognummer: 155753 ] Kbhvn.: Bianco Luno 1839. Med 1 træsnits-planche. [6] + 32 s. Rent og velholdt eksemplar med helt guldsnit indbundet i orig. bogtrykt kartonnage. Ryggen med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 600,00
11   WORM, OLE: Danicorum Monumentorum libri sex.  [ Bognummer: 165704 ] E ipsis antiquitatum tenebris et in Dania ac Norvegia extantibus ruderibus eruti. Hafniæ [Kbhvn.]: Joach. Moltke 1643. Med kobberstukket titelblad af Simon de Pas og rigt illustr. med træsnit visende runestene i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Norge, + et stort foldet træsnit visende en detaljerig gengivelse af det ældste guldhorn, fundet 1639. 4to. [24] + 526 + [18] s. + Regum Daniæ Series duplex et Limitum inter Daniam & Sveciam Descriptio. Ex vetustissimo Legum Scanicarum Literis Runicis in membrana exarato Codice eruta et notis illustrata. Havniæ: Trykt af Melchior Martzan på bekostning af Joachim Moltke 1642. 4to. [12] + 36 s. Paralleltekst i runeskrift og latin trykt i rødt og sort. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir og med bred margin indbundet i ét samtidigt helskindsbind med ny ryg i gammel stil. På for- og bagperm C.H. Helwerskovs super-exlibris.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00