Nordisk Arkæologi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BOYE, VILHELM: Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark  [ Bognummer: 128156 ] Et monografisk Bidrag til Belysning af Bronzealderens Kultur. Kbhvn. 1896. Med 27 kobbertavler samt afbildninger i texten af A.P. Madsen. 4to. 186 s. + plancher. Samt. hlvldr., nedre kapitæl lidt slidt. With 27 copperplates and textual illustr. by A.P. Madsen. Contp. half calf, foot of spine slightly worn.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
2   MAGNUSEN, FINN: Granskninger og Bemærkninger om forskjellige, med de i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og flere særegne (tildeels nylig opdagede) Oldtidsminder.  [ Bognummer: 165412 ] Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger, sjette Deel. Kbhvn.: Bianco Luno 1841. Med 14 stålstukne plancher. [4] + pp. 387-750. Indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen mangler og forreste perm løs, indholdet meget rent og velholdt.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
3   MÜLLER, SOPHUS: Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske Archæologi almenfattelig fremstillet.  [ Bognummer: 164777 ] Kbhvn.: Nordiske, Bojesen 1897. Illustr. i s/h og farver. 714 s. Velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
4   NØRLUND, POUL: Trelleborg. With English Summary.  [ Bognummer: 2236 ] Kbhvn. 1948. Illustr. 4to. 296 s. + LVI plancher. Indb. med o.o. i priv. helskind af grønt niger.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
5   ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude.  [ Bognummer: 165432 ] 7. udgave. Kbhvn.: Gyldendal 2001. Rigt illustr. i s/h og farver. 324 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen en anelse falmet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
6   THORSEN, P.G.: Beskrivelse og Forklaring af den söndervissingske Runesten.  [ Bognummer: 155753 ] Kbhvn.: Bianco Luno 1839. Med 1 træsnits-planche. [6] + 32 s. Rent og velholdt eksemplar med helt guldsnit indbundet i orig. bogtrykt kartonnage. Ryggen med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 600,00
7   WORM, OLE: Danicorum Monumentorum libri sex.  [ Bognummer: 165704 ] E ipsis antiquitatum tenebris et in Dania ac Norvegia extantibus ruderibus eruti. Hafniæ [Kbhvn.]: Joach. Moltke 1643. Med kobberstukket titelblad af Simon de Pas og rigt illustr. med træsnit visende runestene i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Norge, + et stort foldet træsnit visende en detaljerig gengivelse af det ældste guldhorn, fundet 1639. 4to. [24] + 526 + [18] s. + Regum Daniæ Series duplex et Limitum inter Daniam & Sveciam Descriptio. Ex vetustissimo Legum Scanicarum Literis Runicis in membrana exarato Codice eruta et notis illustrata. Havniæ: Trykt af Melchior Martzan på bekostning af Joachim Moltke 1642. 4to. [12] + 36 s. Paralleltekst i runeskrift og latin trykt i rødt og sort. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir og med bred margin indbundet i ét samtidigt helskindsbind med ny ryg i gammel stil. På for- og bagperm C.H. Helwerskovs super-exlibris.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00