Kogebøger

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   GOTTSCHALCK, JENS: Ny original dansk Kage- og Conditorbog,  [ Bognummer: 156100 ] indeholdende en tydelig og fuldstændig Underretning om, hvorledes man paa den bedste og fordeelagtigste Maade kan bage og tillave flere Sorter Kager, smaae Bagværker, Brystsukker, hvide overtrukne Ting eller Kjedelarbeide og smaa Conditioner. 2. gennemsete oplag. Kbhvn. 1834. VIII + 56 s. Samtidigt halvlærred.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
2   KRACKHART, CARL: Neues illustriertes Conditorei-Buch. Ein praktisches Hand- und Nachschlagebuch für Conditoren, Fein-, Marcipan- und Paftetenbäcker, Zubereiter von Gefronenem, Lebküchner, Chocolade- und Liqueurfabrikanten, Koche, Gasthofbesitzer, sowie auch für jede Hausfrau.  [ Bognummer: 37268 ] Ausgabe A. 6. Aufl. mit einem Nachtrag von neu eingeführten Recepten. München 1898. Med 70 farveplancher. XIX + 202 s. Samt. hlvldr. With 70 colourplates. Contemporary, a little worn halfleather.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
3   NIELSEN, H.V.: Allernyeste Koge-. Bage-. og Sylte- samt Slagte-, Røge- og Saltebog indeholdende Anviisning til Tillavningen  [ Bognummer: 158733 ] saavel af alle de simple Rætter, der forekomme i en borgerlig Huusholdning, som af de Rætter af alle Slags, Kager- og Syltetøier med mere, der tjene til Servering ved Tractementer og Gjæstebud. Fjerde gjennemseete og forbedrede Udgave. Kjøbenhavn 1828. VIII + 136 sider. Samtidigt papbind med brugsspor, øverste kapitæl defekt. Noget gulplettet.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
4   NIELSEN, H.V.: Allernyeste Kogebog indeholdende Anviisning til at lave saavel alle simple i en borgerlig Huusholdning brugelige Retter, som ogsaa de til Tractementer forekommende, med mere dertil henhørende  [ Bognummer: 86522 ] ndeholdende Anviisning til at lave saavel alle simple i en borgerlig Huusholdning brugelige Retter, som ogsaa de til Tractementer forekommende, med mere dertil henhørende. 2. udgave, forøget med en Syltebog. Kbhvn. 1823. VIII + 120 s. Samt. papirbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00