Skønlitteratur - Litteraturhistorie - Illustrerede Bøger På Dansk/ Skandinavisk

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   - ANAKREONTISKE DIGTE. Oversatte fra græsk af Karl Conradsen.  [ Bognummer: 15378 ] Trykt hos Kr. Kongstad, Fredensborg 1908. 12mo. 32 s. Oplag 200 numr. eksemplarer. Helt rent eksemplar med bred margin indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet sign. Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 500,00
2   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Et lille Kræ. 3. oplag.  [ Bognummer: 49388 ] Kbhvn. 1936. 201 + (2) s. Priv. slidt halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 900,00
3   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Midt i en Jærntid -.  [ Bognummer: 159670 ] 2 bd. Orig. udgave. Kbhvn. 1929. 260 + 240 s. Pænt og rent eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på rygge.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
4   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud.  [ Bognummer: 49968 ] Kbhvn. 1922. 258 + (1) s. Orig. komp. hellrd.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
5   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud.  [ Bognummer: 159287 ] Kbhvn. 1922. 258 + (1) s. Indbundet i det originale komponerede hellærredsbind. Navn fjernet fra titelbad.
Læs mere
Pris DKK 500,00
6   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud. [Første Samling].  [ Bognummer: 161708 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1900. 152 s. Orig. komponeret hellærred.
Læs mere
Pris DKK 500,00
7   ANDERSEN, H.C. - BRIX, HANS: H.C. Andersen og hans Eventyr.  [ Bognummer: 30037 ] Kbhvn. 1907. 296 s. Indbundet ubeskåret med orig. omslag og guldsnit i smukt privat halvlæder. Bindet signeret Oscar Jacobsen. Inderside af bagperm samt tilstødende blankt blad med plet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
8   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1840.  [ Bognummer: 60177 ] Malmö & Kbhvn. 1840. Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III + 241 s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
9   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1841.  [ Bognummer: 163157 ] Malmö & Kbhvn. 1841. Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III + 200 s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
10   ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt.  [ Bognummer: 159709 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1834. 138 s. + Tre Digtninge. Orig. udgave. Kbhvn. 1838. 102 s. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind med gulddekorationer på ryggen. Svag tilskrift på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
11   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 159813 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1848. 158 s. Indbundet med de sjældne orig. omslag i senere privat papirbind med skindtitelfelt.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
12   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 161641 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1848. 158 s. Pænt og velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i samtidigt hellærred dekoreret med guld og blindtryk på ryg og permer. Med papirlabel 'Indbunden hos Theodor Meyer, St. Heiliggeiststr. Nr. 150'. Med håndskrevet notat på bageste friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
13   ANDERSEN, H.C.: "At være eller ikke være." Roman i tre Dele.  [ Bognummer: 159663 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1857. (6) + 295 s. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind med stregdekorationer i guld og blindtryk på ryggen. Ryggen lidt falmet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
14   ANDERSEN, H.C.: "At være eller ikke være." Roman i tre Dele. Orig. udgave.  [ Bognummer: 155431 ] Kbhvn. 1857. 295 s. Samt. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
15   ANDERSEN, H.C.: Breve fra Hans Christian Andersen. Udgivne af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh. 2 bd.  [ Bognummer: 12982 ] Kbhvn. 1878. VIII + 563 + VII + 731 s. Priv. hlvldr. Med biblioteksstempler.
Læs mere
Pris DKK 600,00
16   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 158885 ] Orig. udg. Kbhvn. 1842. 579 + (2 errata) s. Gennemgående rent og pænt eksemplar indbundet i nyere halvlæder med gulddekorationer i gammel stil. Øverste hjørne på de første 3 blade bortklippet (ca.1 cm). Modern halfleather in old style. First 3 pages with a little cut in upper right corner.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
17   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 159707 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1842. (8) + 579 + (2) s. Samtidigt slidt halvlæder dekoreret med guld på ryggen. Øverste kapitæl repareret. Rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
18   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 164138 ] Med en Efterskrift af Helge Topsøe-Jensen. Udgivet af Forening for Boghaandværk. Kbhvn.: Rasmus Naver 1943. 409 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslat i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Den let falmede ryg med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 600,00
19   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 155423 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. Indb. med o.o. i smukt priv. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 500,00
20   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 161640 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. + Lykke-Peer. Kbhvn. 1870. 183 s. + Tre nye Eventyr og Historier. Kbhvn. 1870. 64 s. Pæne rene eksemplarer indbundet i ét samtidigt rødt hellærredsbind rigt dekoreret med guld på ryggen og blindtryk på permer.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
21   ANDERSEN, H.C.: Eventyr og Historier  [ Bognummer: 161734 ] 2 bd. Kbhvn. 1862-63. Illustr. af Vilhelm Pedersen. 440 + 430 s. Som vanligt svagt plettet eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guld- og blindtryk på rygge.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
22   ANDERSEN, H.C.: Eventyr  [ Bognummer: 159708 ] Kbhvn. 1850. Illustr. af V. Pedersen. 522 s. Samtidigt halvlæder dekoreret med guld på ryggen. Helt rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.250,00
23   ANDERSEN, H.C.: Pröver af et Skrift, betitlet: "Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829".  [ Bognummer: 161791 ] Trykt i 'Kjøbenhavns flyvende Post', redigeret af J.L. Heiberg, Kbhvn.: Schultz 1828, No. 90 - 95. Lille 4to. Ialt 99 numre indbundet i ét samtidigt slidt kartonnagebind med læderryg. Forperm løs.
Læs mere
Pris DKK 4.250,00
24   ANDERSEN, H.C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.  [ Bognummer: 164192 ] 3. udgave. Fahlun: P.A. Huldberg 1841. XII + 144 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Bindet lidt slidt. Navne på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 500,00
25   ANDERSEN, H.C.: En Historie. Trykt i "Freia". Nordisk Album for Poesi og Kunst 1. Bind.  [ Bognummer: 163545 ] Redigeret af Carl Borgaaard. Kbhvn. 1845. Ialt 308 spaltesider + [2] s. Indbundet i samtidigt hellærred med guldtryk på ryggen. Bindet med lette brugsspor, ellers rent og pænt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 500,00
26   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 17648 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
27   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 61676 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd., ryg slidt; svagt plettet. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
28   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 68446 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Senere blanke omslag. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
29   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 83785 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd. Bindet lidt slidt. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
30   ANDERSEN, H.C.: Historier.  [ Bognummer: 157898 ] [Første Samling]. Orig. udg. Kbhvn. 1852. 63 s. Lidt senere hellærred med guldtryk på ryggen, kapitæler let slidte. Brunplettet.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
31   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 159648 ] Kbhvn. 1855. Med 55 illustr. af Vilhelm Pedersen. 167 s. Samtidigt halvlæder rigt dekoreret med guld på ryggen. 2 portrætter af forfatteren indklæbet. Navn overmalet på friblad. First edit. With 55 illustr. by Vilhelm Pedersen. 167 pp. Bound in contemporary halfleather richly decorated with gold on spine.
Læs mere
Pris DKK 500,00
32   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 161667 ] Kbhvn. 1855. Med 55 illustr. af Vilhelm Pedersen. 167 s. Smukt samtidigt halvlæder rigt dekoreret med guld på ryggen. With 55 illustr. by Vilhelm Pedersen. 167 pp. Bound in nice contemporary halfleather richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
33   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 159688 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i nyere privat papirbind med skindtitelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 750,00
34   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 165256 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i nyere privat papirbind. Bindet signeret Harry Larsen. Nogle blade let bruneret. De orig. omslag opklæbet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
35   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 159802 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 309 s. + Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter. Orig. udgave. Kbhvn. 1865. 87 s. + Han er ikke født, originalt Lystpil i to Acter. Orig. udgave. Kbhvn. 1864. 76 s. Indbundet i ét samtidigt halvæderbind rigt dekoreret med guld på ryggen, forreste fals svag. Gammelt navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
36   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 164193 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 309 s. Indbundet i samtidigt, lidt slidt halvlæder med guldtryk på ryggen. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
37   ANDERSEN, H.C.: I Sverrig.  [ Bognummer: 39084 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1851. 210 s. Smukt senere priv. hlvldr. En anelse plettet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
38   ANDERSEN, H.C.: I Sverrig.  [ Bognummer: 159827 ] Orig. udgave. København: Reitzel 1851. 210 s. Samtidigt halvlæder. En anelse plettet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
39   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 113546 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1829. 55 s. Løs heftet udgave uden omslag.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
40   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 159659 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1829. 55 s. Ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind med skindtitelfelt på ryggen. Bindet signeret August Sandgren.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
41   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 161635 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1829. 55 s. Lettere brunplettet, ubeskåret eksemplar indbundet med det orig. foromslag i smukt nyt privat halvlæder med guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
42   ANDERSEN, H.C.: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele.  [ Bognummer: 161637 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1837. 164; 162 + [1]; 134 s. Lidt brunplettet eksemplar indbundet i ét samtidigt hellærredsbind, false lidt slidte. Mangler smudstitelblad i første og tredie del.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
43   ANDERSEN, H.C.: En Landsbyhistorie.  [ Bognummer: 159646 ] Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange. Orig. udgave. Kbhvn. 1855. 114 s. Indbundet med de orig. omslag i senere privat halvlærred. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
44   ANDERSEN, H.C.: En Landsbyhistorie.  [ Bognummer: 161652 ] Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange. Orig. udgave. Kbhvn. 1855. 114 s. Svagt gulplettet ubeskåret heftet eksemplar, ryggen lidt skæv.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
45   ANDERSEN, H.C.: Lille Claus og Store Claus.  [ Bognummer: 160881 ] Herning: Poul Kristensen 1988. Illustr. i farver af Robert Jacobsen. 38 s. Oplag 700 nummererede og af kunstner signerede eksemplar. Orig. hellærred.
Læs mere
Pris DKK 500,00
46   ANDERSEN, H.C.: Lille Claus og store Claus. 90 linoleumssnit af Richard Winther,  [ Bognummer: 151137 ] Poul Gernes, Erik Hagens, Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Kbhvn. 1981. 200 s. Opl. 500 numr. og af kunstnerne sign. ekpsl. Orig. dek. hellrd.
Læs mere
Pris DKK 500,00
47   ANDERSEN, H.C.: Lykke-Peer  [ Bognummer: 163995 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1870. [4] + 183 s. Pænt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Inderste fals svag, bindet med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
48   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 39054 ] Musikken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn. 1840. 112 s. Indb. ubeskåret med o.o. i nyere hlvldr. Øverste kapitæl mangler.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
49   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 155428 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Privat marmoreret papirbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
50   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 156740 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Orig. bogtrykt omslag med lidt smådefekter.
Læs mere
Pris DKK 750,00
Næste 50