Skønlitteratur - Litteraturhistorie - Illustrerede Bøger På Dansk/ Skandinavisk

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   - ANAKREONTISKE DIGTE. Oversatte fra græsk af Karl Conradsen.  [ Bognummer: 15378 ] Trykt hos Kr. Kongstad, Fredensborg 1908. 12mo. 32 s. Oplag 200 numr. eksemplarer. Helt rent eksemplar med bred margin indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet sign. Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 500,00
2   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Et lille Kræ. 3. oplag.  [ Bognummer: 49388 ] Kbhvn. 1936. 201 + (2) s. Priv. slidt halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 900,00
3   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Midt i en Jærntid -.  [ Bognummer: 159670 ] 2 bd. Orig. udgave. Kbhvn. 1929. 260 + 240 s. Pænt og rent eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på rygge.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
4   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud.  [ Bognummer: 49968 ] Kbhvn. 1922. 258 + (1) s. Orig. komp. hellrd.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
5   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud.  [ Bognummer: 159287 ] Kbhvn. 1922. 258 + (1) s. Indbundet i det originale komponerede hellærredsbind. Navn fjernet fra titelbad.
Læs mere
Pris DKK 500,00
6   ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Muldskud. [Første Samling].  [ Bognummer: 161708 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1900. 152 s. Orig. komponeret hellærred.
Læs mere
Pris DKK 500,00
7   ANDERSEN, H.C. - BRIX, HANS: H.C. Andersen og hans Eventyr.  [ Bognummer: 30037 ] Kbhvn. 1907. 296 s. Indbundet ubeskåret med orig. omslag og guldsnit i smukt privat halvlæder. Bindet signeret Oscar Jacobsen. Inderside af bagperm samt tilstødende blankt blad med plet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
8   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1840.  [ Bognummer: 60177 ] Malmö & Kbhvn. 1840. Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III + 241 s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
9   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1841.  [ Bognummer: 163157 ] Malmö & Kbhvn. 1841. Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III + 200 s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
10   ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt.  [ Bognummer: 159709 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1834. 138 s. + Tre Digtninge. Orig. udgave. Kbhvn. 1838. 102 s. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind med gulddekorationer på ryggen. Svag tilskrift på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
11   ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt.  [ Bognummer: 166016 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1834. [6] + 138 s. Velholdt og helt rent eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
12   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 159813 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1848. 158 s. Indbundet med de sjældne orig. omslag i senere privat papirbind med skindtitelfelt.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
13   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 161641 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1848. 158 s. Pænt og velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i samtidigt hellærred dekoreret med guld og blindtryk på ryg og permer. Med papirlabel 'Indbunden hos Theodor Meyer, St. Heiliggeiststr. Nr. 150'. Med håndskrevet notat på bageste friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
14   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 166028 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1848. [8] + 158 + [2 blanke] s. Ubeskåret eksemplar i de orig. bogtrykte omslag, indlagt i smukt nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Bogæsken signeret Juul-Lassen. Som vanligt let bruneret, ryg med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
15   ANDERSEN, H.C.: "At være eller ikke være." Roman i tre Dele.  [ Bognummer: 159663 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1857. (6) + 295 s. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind med stregdekorationer i guld og blindtryk på ryggen. Ryggen lidt falmet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
16   ANDERSEN, H.C.: "At være eller ikke være." Roman i tre Dele. Orig. udgave.  [ Bognummer: 155431 ] Kbhvn. 1857. 295 s. Samt. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
17   ANDERSEN, H.C.: Breve fra Hans Christian Andersen. Udgivne af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh. 2 bd.  [ Bognummer: 12982 ] Kbhvn. 1878. VIII + 563 + VII + 731 s. Priv. hlvldr. Med biblioteksstempler.
Læs mere
Pris DKK 600,00
18   ANDERSEN, H.C.: Digte. Orig. udgave.  [ Bognummer: 166013 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1830. Med forfatterens portræt. [6] + 136 s. Enkelte blade med svag skjold i øverste margin, ellers velholdt eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder i gammel stil med forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 18.000,00
19   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 158885 ] Orig. udg. Kbhvn. 1842. 579 + (2 errata) s. Gennemgående rent og pænt eksemplar indbundet i nyere halvlæder med gulddekorationer i gammel stil. Øverste hjørne på de første 3 blade bortklippet (ca.1 cm). Modern halfleather in old style. First 3 pages with a little cut in upper right corner.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
20   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 159707 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1842. (8) + 579 + (2) s. Samtidigt slidt halvlæder dekoreret med guld på ryggen. Øverste kapitæl repareret. Rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
21   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 164138 ] Med en Efterskrift af Helge Topsøe-Jensen. Udgivet af Forening for Boghaandværk. Kbhvn.: Rasmus Naver 1943. 409 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslat i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Den let falmede ryg med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 600,00
22   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 166021 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1842. [8] + 580 + [4] s. Enkelte blade meget let bruneret, ellers rent og velholdt eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rigt forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
23   ANDERSEN, H.C.: Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Hayards 'La reine de seize ans'.  [ Bognummer: 166072 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1833. 18 s. Ubeskåret som udgivet uden omslag. Lille stempel på side 1.
Læs mere
Pris DKK 500,00
24   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 155423 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. Indb. med o.o. i smukt priv. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 500,00
25   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 161640 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. + Lykke-Peer. Kbhvn. 1870. 183 s. + Tre nye Eventyr og Historier. Kbhvn. 1870. 64 s. Pæne rene eksemplarer indbundet i ét samtidigt rødt hellærredsbind rigt dekoreret med guld på ryggen og blindtryk på permer.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
26   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 166032 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med guldtryk på ryggen og forgyldt stregdekoration på permer. Bindet signeret Birgit Kryger Larsen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
27   ANDERSEN, H.C.: Eventyr og Historier  [ Bognummer: 161734 ] 2 bd. Kbhvn. 1862-63. Illustr. af Vilhelm Pedersen. 440 + 430 s. Som vanligt svagt plettet eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guld- og blindtryk på rygge.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
28   ANDERSEN, H.C.: Eventyr  [ Bognummer: 159708 ] Kbhvn. 1850. Illustr. af V. Pedersen. 522 s. Samtidigt halvlæder dekoreret med guld på ryggen. Helt rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.250,00
29   ANDERSEN, H.C.: Eventyr  [ Bognummer: 166026 ] Kbhvn.: Reitzel 1850. Illustr. af V. Pedersen. [8] + 524 s. Enkelte blade svagt plettet ellers velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med guldsnit i smukt nyere privat helskindsbind med guldtryk på ryggen, forgyldt stregdekoration på permer samt en stiliseret dekoration efter Vilh. Pedersen oprindelige dekoration "Højtlæsning for Familien" anvendt på det originale hellærredsbind. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
30   ANDERSEN, H.C.: Pröver af et Skrift, betitlet: "Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829".  [ Bognummer: 161791 ] Trykt i 'Kjøbenhavns flyvende Post', redigeret af J.L. Heiberg, Kbhvn.: Schultz 1828, No. 90 - 95. Lille 4to. Ialt 99 numre indbundet i ét samtidigt slidt kartonnagebind med læderryg. Forperm løs.
Læs mere
Pris DKK 4.250,00
31   ANDERSEN, H.C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.  [ Bognummer: 164192 ] 3. udgave. Fahlun: P.A. Huldberg 1841. XII + 144 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Bindet lidt slidt. Navne på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 500,00
32   ANDERSEN, H.C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.  [ Bognummer: 166238 ] Kbhvn.: Udgivet af Selskabet for grafisk Kunst, Høst 1940. Illustr. med træsnit af Povl Christensen. 160 s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet med de orig. omslag i smukt helbind af okkerfarvet gedeskind med blindtrykte dekorationer tegnet af Tyge Hvass. Bindet signeret Anker Kyster 1941 [Henrik Park]. Indlagt i smuk tilhørende bogæske med blindtryk på skindryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
33   ANDERSEN, H.C.: En Historie. Trykt i "Freia". Nordisk Album for Poesi og Kunst 1. Bind.  [ Bognummer: 163545 ] Redigeret af Carl Borgaaard. Kbhvn. 1845. Ialt 308 spaltesider + [2] s. Indbundet i samtidigt hellærred med guldtryk på ryggen. Bindet med lette brugsspor, ellers rent og pænt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 500,00
34   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 17648 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
35   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 61676 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd., ryg slidt; svagt plettet. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
36   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 68446 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Senere blanke omslag. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
37   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 83785 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd. Bindet lidt slidt. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
38   ANDERSEN, H.C.: Historier.  [ Bognummer: 157898 ] [Første Samling]. Orig. udg. Kbhvn. 1852. 63 s. Lidt senere hellærred med guldtryk på ryggen, kapitæler let slidte. Brunplettet.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
39   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 159648 ] Kbhvn. 1855. Med 55 illustr. af Vilhelm Pedersen. 167 s. Samtidigt halvlæder rigt dekoreret med guld på ryggen. 2 portrætter af forfatteren indklæbet. Navn overmalet på friblad. First edit. With 55 illustr. by Vilhelm Pedersen. 167 pp. Bound in contemporary halfleather richly decorated with gold on spine.
Læs mere
Pris DKK 500,00
40   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 161667 ] Kbhvn. 1855. Med 55 illustr. af Vilhelm Pedersen. 167 s. Smukt samtidigt halvlæder rigt dekoreret med guld på ryggen. With 55 illustr. by Vilhelm Pedersen. 167 pp. Bound in nice contemporary halfleather richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
41   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 159688 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i nyere privat papirbind med skindtitelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 750,00
42   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 165256 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i nyere privat papirbind. Bindet signeret Harry Larsen. Nogle blade let bruneret. De orig. omslag opklæbet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
43   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 166029 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Meget rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. bogtrykte omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster 1940.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
44   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 166540 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Helt rent ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. bogtrykte papiromslag. Bagomslag løst og revet i kanten.
Læs mere
Pris DKK 500,00
45   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 159802 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 309 s. + Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter. Orig. udgave. Kbhvn. 1865. 87 s. + Han er ikke født, originalt Lystpil i to Acter. Orig. udgave. Kbhvn. 1864. 76 s. Indbundet i ét samtidigt halvæderbind rigt dekoreret med guld på ryggen, forreste fals svag. Gammelt navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
46   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 164193 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 309 s. Indbundet i samtidigt, lidt slidt halvlæder med guldtryk på ryggen. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
47   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 166031 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 310 + [4] s. Gennemgående rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt nyere privat papirbind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt med skindforstærkede hjørner og kapitæler. Bindet signeret Axel Knudsen 1948. Navn på det orig. foromslag, den orig. ryg med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
48   ANDERSEN, H.C.: I Sverrig.  [ Bognummer: 39084 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1851. 210 s. Smukt senere priv. hlvldr. En anelse plettet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
49   ANDERSEN, H.C.: I Sverrig.  [ Bognummer: 159827 ] Orig. udgave. København: Reitzel 1851. 210 s. Samtidigt halvlæder. En anelse plettet.
Læs mere
Pris DKK 750,00
50   ANDERSEN, H.C.: Improvisatoren. Original Roman i to Dele.  [ Bognummer: 166017 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1835. [8] + 228 + [6] + 266 s. Meget rent og velholdt eksemplar med ubetydelig fugtrand i toppen af nogle få sider, indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med farvede titelfelter og rig forgyldt ryg og med apoteker Gustaf Bernströms superexlibris i guld på forpermen. Bindet signeret med label G. Hedberg Stockholm.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
Næste 50