Skønlitteratur - Litteraturhistorie - Illustrerede Bøger På Dansk/ Skandinavisk

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1840.  [ Bognummer: 60177 ] Malmö & Kbhvn. 1840. Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III + 241 s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
2   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1841.  [ Bognummer: 163157 ] Malmö & Kbhvn. 1841. Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III + 200 s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
3   ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt.  [ Bognummer: 166016 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1834. [6] + 138 s. Velholdt og helt rent eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
4   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 161641 ] Orig. udgave. Kbhvn. 1848. 158 s. Pænt og velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i orig. hellærred dekoreret med guld og blindtryk på ryg og permer. Med papirlabel 'Indbunden hos Theodor Meyer, St. Heiliggeiststr. Nr. 150'. Med håndskrevet notat på bageste friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
5   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 166028 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1848. [8] + 158 + [2 blanke] s. Ubeskåret eksemplar i de orig. bogtrykte omslag, indlagt i smukt nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Bogæsken signeret Juul-Lassen. Som vanligt let bruneret, ryg med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
6   ANDERSEN, H.C.: Digte. Orig. udgave.  [ Bognummer: 166013 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1830. Med forfatterens portræt. [6] + 136 s. Enkelte blade med svag skjold i øverste margin, ellers velholdt eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder i gammel stil med forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 18.000,00
7   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 158885 ] Orig. udg. Kbhvn. 1842. 579 + (2 errata) s. Gennemgående rent og pænt eksemplar indbundet i nyere halvlæder med gulddekorationer i gammel stil. Øverste hjørne på de første 3 blade bortklippet (ca.1 cm). Modern halfleather in old style. First 3 pages with a little cut in upper right corner.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
8   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 166021 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1842. [8] + 580 + [4] s. Enkelte blade meget let bruneret, ellers rent og velholdt eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rigt forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
9   ANDERSEN, H.C.: Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Hayards 'La reine de seize ans'.  [ Bognummer: 166072 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1833. 18 s. Ubeskåret som udgivet uden omslag. Lille stempel på side 1.
Læs mere
Pris DKK 500,00
10   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 166032 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med guldtryk på ryggen og forgyldt stregdekoration på permer. Bindet signeret Birgit Kryger Larsen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
11   ANDERSEN, H.C.: Eventyr og Historier  [ Bognummer: 161734 ] 2 bd. Kbhvn. 1862-63. Illustr. af Vilhelm Pedersen. 440 + 430 s. Som vanligt svagt plettet eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guld- og blindtryk på rygge.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
12   ANDERSEN, H.C.: Eventyr  [ Bognummer: 166026 ] Kbhvn.: Reitzel 1850. Illustr. af V. Pedersen. [8] + 524 s. Enkelte blade svagt plettet ellers velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med guldsnit i smukt nyere privat helskindsbind med guldtryk på ryggen, forgyldt stregdekoration på permer samt en stiliseret dekoration efter Vilh. Pedersen oprindelige dekoration "Højtlæsning for Familien" anvendt på det originale hellærredsbind. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
13   ANDERSEN, H.C.: Pröver af et Skrift, betitlet: "Fodreise fra Holmens Canal til Øst-Pynten af Amager i Aarene 1828 og 1829".  [ Bognummer: 161791 ] Trykt i 'Kjøbenhavns flyvende Post', redigeret af J.L. Heiberg, Kbhvn.: Schultz 1828, No. 90 - 95. Lille 4to. Ialt 99 numre indbundet i ét samtidigt slidt kartonnagebind med læderryg. Forperm løs.
Læs mere
Pris DKK 4.250,00
14   ANDERSEN, H.C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.  [ Bognummer: 166238 ] Kbhvn.: Udgivet af Selskabet for grafisk Kunst, Høst 1940. Illustr. med træsnit af Povl Christensen. 160 s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet med de orig. omslag i smukt helbind af okkerfarvet gedeskind med blindtrykte dekorationer tegnet af Tyge Hvass. Bindet signeret Anker Kyster 1941 [Henrik Park]. Indlagt i smuk tilhørende bogæske med blindtryk på skindryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
15   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 17648 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indbundet i ét samtidigt hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
16   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 61676 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indbundet i ét samtidigt hellærredsbind, ryg slidt; svagt plettet.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
17   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 68446 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Senere blanke omslag.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
18   ANDERSEN, H.C.: Historier  [ Bognummer: 83785 ] 1.-2. Samling. Kbhvn.: C.A. Reitzel 1852-53. 63 + 68 s. Indb. i ét samt. hellrdbd. Bindet lidt slidt. Indeholder førstetryk af "Aarets Historie", "Paa den yderste dag", "Det er ganske vist!", "Et godt Humeur", "Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren" og "Under Piletræet". Derudover fire historier, der tidligere har været trykt i tidsskrifter.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
19   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 166029 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Meget rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. bogtrykte omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster 1940.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
20   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 166540 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Helt rent ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. bogtrykte papiromslag. Bagomslag løst og revet i kanten.
Læs mere
Pris DKK 500,00
21   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 166031 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 310 + [4] s. Gennemgående rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt nyere privat papirbind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt med skindforstærkede hjørner og kapitæler. Bindet signeret Axel Knudsen 1948. Navn på det orig. foromslag, den orig. ryg med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
22   ANDERSEN, H.C.: Improvisatoren. Original Roman i to Dele.  [ Bognummer: 166017 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1835. [8] + 228 + [6] + 266 s. Meget rent og velholdt eksemplar med ubetydelig fugtrand i toppen af nogle få sider, indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med farvede titelfelter og rig forgyldt ryg og med apoteker Gustaf Bernströms superexlibris i guld på forpermen. Bindet signeret med label G. Hedberg Stockholm.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
23   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 113546 ] Orig. udgave. Kbhvn.:Reitzel 1829. 56 s. Løs heftet udgave uden omslag.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
24   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 166009 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1829. 56 s. Totalt ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
25   ANDERSEN, H.C.: En Landsbyhistorie.  [ Bognummer: 161652 ] Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange. Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1855. 114 s. Svagt gulplettet ubeskåret heftet eksemplar, ryggen lidt skæv.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
26   ANDERSEN, H.C.: En Landsbyhistorie.  [ Bognummer: 166027 ] Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange. Orig. udgave. Kbhvn. 1855. 114 s. Svagt gulplettet ubeskåret eksemplar i det orig. bogtrykte omslag, ryggen med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
27   ANDERSEN, H.C.: Lykke-Peer  [ Bognummer: 163995 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1870. [4] + 183 s. Pænt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Inderste fals svag, bindet med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
28   ANDERSEN, H.C.: Lykke-Peer  [ Bognummer: 166035 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1870. [8] + 184 s. Pænt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Inderste fals svag, bindet med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
29   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 39054 ] Musikken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn. 1840. 112 s. Indbundet ubeskåret med orig. omslag i nyere halvlæder. Øverste kapitæl mangler.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
30   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 155428 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Privat marmoreret papirbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
31   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 156740 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Ubeskåret eksemplar med bred margin indbundet i det orig. bogtrykte omslag med lidt smådefekter, ryggen beskadiget.
Læs mere
Pris DKK 750,00
32   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 166022 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Totalt ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. bogtrykte omslag, de første blade svagt plettet ellers meget velholdt, indlagt i smuk nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
33   ANDERSEN, H.C.: Mit Livs Eventyr  [ Bognummer: 72328 ] Kbhvn. 1943. Illustr. med farveplancher af Niels Larsen Stevns. Folio. 345 s. Oplag 1000 numr. ekspl. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldsnit og læderfals i helskind af mørk auberginefarvet oaseged på ægte bind, med stregdekorationer i guld- og blindtryk. Bindet sign. Agnete With. Indlagt i foret kassette med skindforstærkninger.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
34   ANDERSEN, H.C.: Mit Livs Eventyr.  [ Bognummer: 166025 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1855. Med litograferet portræt. 592 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Bindet udført af D.L. Clement.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
35   ANDERSEN, H.C.: Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act.  [ Bognummer: 161653 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1850. 46 s. Totalt ubeskåret og uopsprættet heftet eksemplar, ryggen løs midt på.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
36   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 1.-2. række, 4. samling.  [ Bognummer: 51183 ] Blandet 1. og 2 oplag. Kbhvn. 1860-66. Indbundet i 2 samtidige halvlæderbind.
Læs mere
Pris DKK 500,00
37   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 1.-2. række, bd. 1. Orig. udgave.  [ Bognummer: 37691 ] Kbhvn. 1858-(61). Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind.
Læs mere
Pris DKK 750,00
38   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 1.-3. række i 10 hefter. (Det udkome).  [ Bognummer: 161712 ] Første række 1-2 i senere oplag, resten i orig. udgave. Kbhvn. 1860-72. Første række indbundet i orig. blåt nissebind, resten indbundet i ét samtidigt blåt hellærredsbind rigt dekoreret med guld på ryggen samt blindtrykte dekorationer på permer. Enkelte blade i 2. række, 2. samling med plet.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
39   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 1.-4. Samling.  [ Bognummer: 158788 ] Kbhvn. 1858-60. 88 + 67 + 79 + 82 s. Indbundet med samtlige titel- og smudstitelblade samt titelblad og indholdsfortegnelse for alle 4 bind, trykt 1860. Indbundet i ét samtidigt halvlæder med gulddekorationer på ryggen. Bindet med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
40   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 2. Række, 1 . - 4. Samling.  [ Bognummer: 159636 ] Kbhvn. 1861-66. Indbundet med helt guldsnit i ét smukt privat helskindsbind rigt dekoreret med guld på ryg og permer.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
41   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 2. Række. 1. og 2. Samling.  [ Bognummer: 159829 ] Kjøbenhavn: Reitzel 1861-62. 100 s. Indbundet i ét samtidigt hellærredbind med forgyldt ryg. Falsen svag.
Læs mere
Pris DKK 500,00
42   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 3 bd.  [ Bognummer: 164181 ] Kbhvn.: Thiele 1870-74. Illustr. af Lorenz Frølich. Indbundet med første binds orig. gule for- og bagomslag guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med rig guldtryk på ryggene. Bindene signeret Petersen & Petersen. Eksemplaret har tilhørt Einar Christiansen.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
43   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 3. + 4. Samling.  [ Bognummer: 159627 ] Kbhvn.: C.A. Reitzel 1859-60. (8) + 79; 82 s. Indbundet i ét samtidigt, lidt slidt halvlæderbind rigt dekoreret med guld på ryggen. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 600,00
44   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 3. Række. 2. Samling.  [ Bognummer: 150766 ] Kbhvn. 1872. VII + 73 s. Samtidigt halvlæder. Uden smudstitelblad. Gulplettet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
45   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 3. Række. 2. Samling. + samme Ny Samling. 1872.  [ Bognummer: 159065 ] Kbhvn. 1872. VII + 75; 75 s. Indbundet i ét smukt samtidigt halvlæderbind med guldtryk og farvet titelfelt på ryggen. Pænt og rent eksemplar. Begge samlinger uden smudstitelblad.
Læs mere
Pris DKK 750,00
46   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. Anden Række 1.-4. Samling.  [ Bognummer: 166030 ] Kbhvn.: Reitzel 1861-66. [8] + 88; [8] + 100; [8] + 76; [8] + 74 + [6] s. Ubeskåret sæt med gamle ejernavne, i de orig. dekorerede papiromslag; bagomslaget på første hefte mangler og hefterne bærer præg af tidens tand. 4. hefte med fælles smudstitel, titel og indholdsfortegnelse samt udvalg af Reitzels bøger på seks gule blade. Indlagt i smuk nyere papir-bogæske i gammel stil med papirlabel på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
47   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr. 2. Samling: Grantræet. - Snedronningen.  [ Bognummer: 166023 ] Orig. udgave. Kbhvn.: C.A. Reitzels Forlag 1845. [4] + 68 s. Ubeskåret eksemplar med bred margin og guldsnit foroven indbundet med de orig. bogtrykte omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret Knud Erik Larsen. Navn på det orig. foromslag, ellers meget rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
48   ANDERSEN, H.C.: O.T. Original Roman i to Dele.  [ Bognummer: 166019 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1836. [4] + 178; [4] + 214 s. Helt rent ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med blank papirlabel på ryggen. Kapitæler med lette brugsspor. Indlagt i smuk nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Bogæsken signeret Anker Kysters Eftf. Forgylder: Hagel Olsen.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
49   ANDERSEN, H.C.: Phantasier og Skizzer.  [ Bognummer: 164185 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Paa Forfatterens Forlag 1831. 12mo. [6] + 134 + [2] + [1] s. Bruneret eksemplar indbundet i lidt senere halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet lidt slidt, enkelte blade skjoldet. Eksemplaret har tilhørt Johannes Lasenius Kramp og Paul V. Rubow.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
50   ANDERSEN, H.C.: Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter (efter Gozzis tragicomiske Eventyr).  [ Bognummer: 166015 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothske 1832. 56 s. Let bruneret ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på ryg og forperm.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
Næste 50