Skønlitteratur - Litteraturhistorie - Illustrerede Bøger På Dansk/ Skandinavisk

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1840.  [ Bognummer: 60177 ] Malmö & Kbhvn. 1840. Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III + 241 s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
2   ANDERSEN, H.C. Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för 1841.  [ Bognummer: 163157 ] Malmö & Kbhvn. 1841. Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III + 200 s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
3   ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt.  [ Bognummer: 166016 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1834. [6] + 138 s. Velholdt og helt rent eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
4   ANDERSEN, H.C.: Ahasverus.  [ Bognummer: 166028 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1848. [8] + 158 + [2 blanke] s. Ubeskåret eksemplar i de orig. bogtrykte omslag, indlagt i smukt nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Bogæsken signeret Juul-Lassen. Som vanligt let bruneret, ryg med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
5   ANDERSEN, H.C.: Digte. Orig. udgave.  [ Bognummer: 166013 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1830. Med forfatterens portræt. [6] + 136 s. Enkelte blade med svag skjold i øverste margin, ellers velholdt eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder i gammel stil med forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 18.000,00
6   ANDERSEN, H.C.: En Digters Bazar.  [ Bognummer: 166021 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1842. [8] + 580 + [4] s. Enkelte blade meget let bruneret, ellers rent og velholdt eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rigt forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
7   ANDERSEN, H.C.: Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Hayards 'La reine de seize ans'.  [ Bognummer: 166072 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1833. 18 s. Ubeskåret som udgivet uden omslag. Lille stempel på side 1.
Læs mere
Pris DKK 500,00
8   ANDERSEN, H.C.: Dryaden.  [ Bognummer: 166032 ] Et Eventyr fra Udstillingen i Paris 1867. Kbhvn. 1868. 60 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med guldtryk på ryggen og forgyldt stregdekoration på permer. Bindet signeret Birgit Kryger Larsen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
9   ANDERSEN, H.C.: Eventyr  [ Bognummer: 166026 ] Kbhvn.: Reitzel 1850. Illustr. af V. Pedersen. [8] + 524 s. Enkelte blade svagt plettet ellers velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med guldsnit i smukt nyere privat helskindsbind med guldtryk på ryggen, forgyldt stregdekoration på permer samt en stiliseret dekoration efter Vilh. Pedersen oprindelige dekoration "Højtlæsning for Familien" anvendt på det originale hellærredsbind. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
10   ANDERSEN, H.C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.  [ Bognummer: 166238 ] Kbhvn.: Udgivet af Selskabet for grafisk Kunst, Høst 1940. Illustr. med træsnit af Povl Christensen. 160 s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet med de orig. omslag i smukt helbind af okkerfarvet gedeskind med blindtrykte dekorationer tegnet af Tyge Hvass. Bindet signeret Anker Kyster 1941 [Henrik Park]. Indlagt i smuk tilhørende bogæske med blindtryk på skindryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
11   ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act.  [ Bognummer: 166029 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. [4] + 60 s. Meget rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. bogtrykte omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster 1940.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
12   ANDERSEN, H.C.: I Spanien.  [ Bognummer: 166031 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1863. 310 + [4] s. Gennemgående rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt nyere privat papirbind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt med skindforstærkede hjørner og kapitæler. Bindet signeret Axel Knudsen 1948. Navn på det orig. foromslag, den orig. ryg med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
13   ANDERSEN, H.C.: Improvisatoren. Original Roman i to Dele.  [ Bognummer: 166017 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1835. [8] + 228 + [6] + 266 s. Meget rent og velholdt eksemplar med ubetydelig fugtrand i toppen af nogle få sider, indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med farvede titelfelter og rig forgyldt ryg og med apoteker Gustaf Bernströms superexlibris i guld på forpermen. Bindet signeret med label G. Hedberg Stockholm.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
14   ANDERSEN, H.C.: Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act.  [ Bognummer: 166009 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1829. 56 s. Totalt ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med farvet titelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
15   ANDERSEN, H.C.: En Landsbyhistorie.  [ Bognummer: 166027 ] Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange. Orig. udgave. Kbhvn. 1855. 114 s. Svagt gulplettet ubeskåret eksemplar i det orig. bogtrykte omslag, ryggen med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
16   ANDERSEN, H.C.: Lykke-Peer  [ Bognummer: 166035 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1870. [8] + 184 s. Pænt eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred. Inderste fals svag, bindet med svage brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
17   ANDERSEN, H.C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter.  [ Bognummer: 166022 ] Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840. 112 s. Totalt ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. bogtrykte omslag, de første blade svagt plettet ellers meget velholdt, indlagt i smuk nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
18   ANDERSEN, H.C.: Mit Livs Eventyr.  [ Bognummer: 166025 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1855. Med litograferet portræt. 592 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Bindet udført af D.L. Clement.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
19   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. 3 bd.  [ Bognummer: 164181 ] Kbhvn.: Thiele 1870-74. Illustr. af Lorenz Frølich. Indbundet med første binds orig. gule for- og bagomslag guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med rig guldtryk på ryggene. Bindene signeret Petersen & Petersen. Eksemplaret har tilhørt Einar Christiansen.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
20   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr og Historier. Anden Række 1.-4. Samling.  [ Bognummer: 166030 ] Kbhvn.: Reitzel 1861-66. [8] + 88; [8] + 100; [8] + 76; [8] + 74 + [6] s. Ubeskåret sæt med gamle ejernavne, i de orig. dekorerede papiromslag; bagomslaget på første hefte mangler og hefterne bærer præg af tidens tand. 4. hefte med fælles smudstitel, titel og indholdsfortegnelse samt udvalg af Reitzels bøger på seks gule blade. Indlagt i smuk nyere papir-bogæske i gammel stil med papirlabel på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
21   ANDERSEN, H.C.: Nye Eventyr. 2. Samling: Grantræet. - Snedronningen.  [ Bognummer: 166023 ] Orig. udgave. Kbhvn.: C.A. Reitzels Forlag 1845. [4] + 68 s. Ubeskåret eksemplar med bred margin og guldsnit foroven indbundet med de orig. bogtrykte omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret Knud Erik Larsen. Navn på det orig. foromslag, ellers meget rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
22   ANDERSEN, H.C.: O.T. Original Roman i to Dele.  [ Bognummer: 166019 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1836. [4] + 178; [4] + 214 s. Helt rent ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med blank papirlabel på ryggen. Kapitæler med lette brugsspor. Indlagt i smuk nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Bogæsken signeret Anker Kysters Eftf. Forgylder: Hagel Olsen.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
23   ANDERSEN, H.C.: Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter (efter Gozzis tragicomiske Eventyr).  [ Bognummer: 166015 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothske 1832. 56 s. Let bruneret ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på ryg og forperm.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
24   ANDERSEN, H.C.: Skilles og mødes. Original dramatisk Digtning i to Afdelinger.  [ Bognummer: 166070 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1836. 24 s. Let bruneret eksemplar ubeskåret som udgivet uden omslag, ryggen lidt løs.
Læs mere
Pris DKK 500,00
25   ANDERSEN, H.C.: Tre Digtninger. Lykkens Kalosker. En rigtig Soldat. Det har Zombien gjort.  [ Bognummer: 166020 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1838. [2] + 102 s. Totalt ubeskåret, let bruneret eksemplar i det orig. bogtrykte papiromslag. Foromslaget med svag skjold, ryggen repareret. Navn på titelblad. Indlagt i smuk nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
26   ANDERSEN, H.C.: Tre nye Eventyr og Historier.  [ Bognummer: 166034 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1870. 64 s. Rent og meget velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
27   ANDERSEN, H.C.: Den Usynlige paa Sprogø. Dramatisk Spøg, i een Act, med Chor og Sange.  [ Bognummer: 166071 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1839. 8 s. Ubeskåret som udgivet med blanke omslag.
Læs mere
Pris DKK 500,00
28   ANDERSEN, H.C.: Vignetter til danske Digtere.  [ Bognummer: 166011 ] Original udgave. Kbhvn.: Reitzel 1832. [2 blanke] + 46 s. Meget velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med rødt titelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
29   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg.  [ Bognummer: 164837 ] Kbhvn.: Gyldendal 1879. Illustr. af P.N. Arboe m.fl. 360 s. Indbundet i det originale brune hellærredsbind med dekorationer i guld på forpermen og blindtrykt dekoration på bagpermen. Bind med lette brugsspor. Friblad og smudstitel mangler. Publisher's pictorial cloth with small signs of use. Flyleaf and hafl-title missing.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
30   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr. Ny Samling.  [ Bognummer: 166111 ] (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.). Christiania: Dybwad 1871. VIII + 248 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med ny ryg. Indlagt i nyere smuk bogæske med skindryg- og hjørner, guldtryk på ryggen. Æsken signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
31   BAGGER, CARL: Digtninger, gamle og nye, af Forfatteren til "Min Broders Levnet".  [ Bognummer: 166136 ] Kbhvn.: Schubothes Boghandling, P.R. Jørgensens Bogtrykkeri 1836. [4] + 198 s. Rent eksemplar i velholdt samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 500,00
32   BAGGESEN, JENS - [KLOPSTOCK, F. G.]: Oden.  [ Bognummer: 166036 ] Hamburg: Johannn Joachim Christoph Bode 1771. Med Grev Bernstorffs våben i kobberstik. [8] + 290 + [2] s. Rent og velholdt eksemplar med bred margin og med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rygforgyldning. Ryggen nænsomt udbedret. Indlagt i smuk nyere privat bogæske med skindryg i gammel stil med rig rygforgyldning. Bogæsken signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
33   BAGGESEN, JENS: Comiske Fortællinger.  [ Bognummer: 166038 ] Originaludgave. Kbhvn.: Stein 1785. [22] + 196 s. Eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med rig forgyldt ryg. Bindet med lette brugsspor ellers velholdt eksemplar, der bl.a. har tilhørt Knud Scavenius.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
34   BAGGESEN, JENS: Digtervandringer eller Reiser i Europa i Begyndelsen af det attende og mod Enden af det nittende Aarhundrede.  [ Bognummer: 166043 ] Første Deel. [Det udkomne]. Kbhvn.: Paa Fr. Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad og Hornemanns portræt af Baggesen, stukket af H. Lips. Kiøbenhavn 1807. LXVIII + [4] + 400 s. Portræt og titelblad en anelse bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med nyt farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på friblad. Medindbundet med særskilt titelblad 'Fortegnelse over Friedrich Brummers Forlags-Skrifter. Kbhvn.: Brummer 1807. [12] s.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
35   BAGGESEN, JENS: Drømmen i Kronprindsessegaden No. 390, Natten før den 28de October. En dansk Fortælling, Af Salig Baggesen.  [ Bognummer: 166053 ] + Den opstandne Sang. Et Blomst. Hendes Kongelige Høihed Kronprindsesse Caroline helliget den 28de October. Kbhvn.: Trykt i Thieles Bogtrykkerie 1815. 28 + [4] s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar på velin i samtidige blanke omslag. Indlagt i smuk nyere papiræske udført af Hove. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
36   BAGGESEN, JENS: Giengangeren og han selv eller Baggesen over Baggesen ved Forfatteren af Riimbrevene. Med et Tillæg.  [ Bognummer: 166042 ] Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne. [8] + 178 + [2] + 76 s. Rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
37   BAGGESEN, JENS: Heideblumen. Vom Verfasser der Parthenaïs. Nebst einigen Proben der Oceania.  [ Bognummer: 166045 ] Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir 1808. Med kobberstukket portræt af forfatteren udført af Phs. Vilijn. 336 s. Totalt ubeskåret, let bruneret eksemplar på velin indbundet i samtidigt lysegrønt kartonnage med farvet papirlabel på ryggen. Indlagt i smukt nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Kassetten signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
38   BAGGESEN, JENS: Heideblumen. Vom Verfasser der Parthenaïs. Nebst einigen Proben der Oceania.  [ Bognummer: 166046 ] Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir 1808. Med kobberstukket portræt af forfatteren udført af Phs. Vilijn. 336 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 12.000,00
39   BAGGESEN, JENS: Nye Blandede Digte.  [ Bognummer: 166044 ] [Første Samling]. [Det udkomne]. Orig. udgave. Kbhvn.: Frederik Brummers Forlag 1807. Med kobberstukket titelblad af J. Sonne. [8] + 374 + [2 blanke] s. Velholdt eksemplar med gult snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 1.200,00
40   BAGGESEN, JENS: Nyeste Blandede Digte. [Nye blandede Digte, Anden Samling].  [ Bognummer: 166047 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Brummer 1808. Med kobberstukket titelblad. [2] + 214 s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
41   BAGGESEN, JENS: Om Jøderne. En Anmeldelse.  [ Bognummer: 166051 ] Kbhvn.: Trykt hos Andreas Seidelin 1813. 12mo. 68 + [4] s. Titelblad gulligt ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med samtidige blanke omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med skindtitel på forperm. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
42   BAGGESEN, JENS: Parthenaïs oder die Alpenreise. Ein idyllisches Epos i zwölf Gesängen.  [ Bognummer: 162612 ] Erste (- Zweiter) Theil. Neue Auflage. 2 bd. Leipzig: F.A. Brockhaus 1819. 233 + [8]; 256 s. Med 6 kobberstik af Forssel, G. Opiz, V. Boettger, F. Rosmäsler og Zschoch. Eksemplar på skrivepapir indbundet i orig. olivenfarvet kartonnage med pompeiansk ramme og vignet på forsiden og en mindre vignet på bagsiden. Nogle blade let bruneret, bind mærket af alder og opbevaring.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
43   BAGGESEN, JENS: Per Vrøvlers yderst grundige Kommentar over den uhyre Digter A. Oehlenschlägers sidste genialske Sang ved Fugleskydningen den 8 August 1816.  [ Bognummer: 166050 ] Paa Rim udsat til en Ven, der har glemt Nutidens Vers, og ikke forstaaer vore Dages Prosa; og i Trykken befordret for de Venner af Litteraturen, der ikke kunne læse Skrift. Med et Par enfoldige Anmærkninger af Knud Siællandsfar. Kbhvn.: Paa Brødrene Thieles Forlag 1816. Med bogtrykt samt af H. Wenzler kobberstukket titelblad. 120 s. Det kobberstukne titelblad let bruneret ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med det orig. bagomslag i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret Anker Kyster 1943 [Henrik Park].
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
44   BAGGESEN, JENS: Poetiske Epistler.  [ Bognummer: 166049 ] Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens eget Forlag hos J.R. Thiele 1814. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne efter digterens eget forlæg. VIII + 446 + [2] s. Let bruneret eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.200,00
45   BAGGESEN, JENS: Rosenblade med et Par Torne.  [ Bognummer: 166052 ] Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens Forlag, hos H. F. Popp 1819. [8] + 144 s. Indbundet i smukt samtidigt helskind af flammet kalv med farvet titelfelt på ryggen samt rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
46   BAGGESEN, JENS: Skiemtsomme Riimbreve.  [ Bognummer: 166041 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Brummer 1807. Med kobberstukket titelblad. [16] + 356 s. Ubeskåret eksemplar med bred margin indbundet med samtidige blanke omslag i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster 1943 [Henrik Park].
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
47   BAGGESENIANA - BUCHHOLZ, FRIEDRICH: Moses og Jesus eller om Jødernes og de Christnes intellektuelle og moralske Forhold, en historisk-politisk Afhandling.  [ Bognummer: 166746 ] Oversat med en Forerindring af Thomas Thaarup. Kbhvn.: Brummer, trykt hos J. P. Mandra, 1813. [2] + LXII + [2 blanke] + 344 + [6: Fortegnelse over Fr. Brummers Skrifter] s. Totalt ubeskåret eksemplar trykt på blåt skrivepapir indbundet med de orig. sorte omslag med bogtrykt titeletiket i nyt elegant privat sort halvlæder med orange titelfelt. 'Baggesiana' trykt i guld på forperm. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
48   BANG, HERMAN: Digte.  [ Bognummer: 165922 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubothe 1889. [4] + 120 s. Velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt privat helskind med rig gulddekoration på ryg og permer samt indvendig forgyldt stregdekoration.
Læs mere
Pris DKK 500,00
49   BANG, HERMAN: Liv og Død.  [ Bognummer: 165920 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubotheske 1899. [12] + 144 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat papirbind med skindtitelfelt på ryggen. Bindet signeret Anker Kysters Eftf.
Læs mere
Pris DKK 750,00
50   BANG, HERMAN: Liv og Død.  [ Bognummer: 165921 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Schubotheske 1899. [12] + 144 s. Rent og velholdt ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. papiromslag med det orig. transparente pergamyn-papir.
Læs mere
Pris DKK 750,00
Næste 50