Folklore - Sagn - Eventyr

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   AFZELIUS, ARV. AUG.: Afsked af Swenska Folksharpan, Med bidrag till Swenska Folksångernas Historia.  [ Bognummer: 75146 ] Melodierna harmonierade af E. Drake. Stockh. 1848. Med nodebilag. 120 + VII + (4) s. Smukt samt. hlvldr. med farvet skindtitelfelt. Blindtrykt stempel på friblad. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
2   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg.  [ Bognummer: 164837 ] Kbhvn.: Gyldendal 1879. Illustr. af P.N. Arboe m.fl. 360 s. Indbundet i det originale brune hellærredsbind med dekorationer i guld på forpermen og blindtrykt dekoration på bagpermen. Bind med lette brugsspor. Friblad og smudstitel mangler. Publisher's pictorial cloth with small signs of use. Flyleaf and hafl-title missing.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
3   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr. Ny Samling.  [ Bognummer: 166111 ] (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.). Christiania: Dybwad 1871. VIII + 248 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med ny ryg. Indlagt i nyere smuk bogæske med skindryg- og hjørner, guldtryk på ryggen. Æsken signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
4   - DANSKE SAGN OG ÆVENTYR. Udvalgt af Axel Olrik.  [ Bognummer: 166567 ] Samlet og forøget udgave ved Hans Ellekilde. Særudgave. Kbhvn.: Foreningen 'Fremtiden', Haase 1928. Illustr. af Niels Skovgaard. 198 s. Trykt i 550 ekspl. på hollandsk håndgjort papir. Rent og velholdt eksemplar med bred margin og helt guldsnit indbundet i smukt helskind med guldtryk påden let falmede ryg samt blindtrykt dekoration på for- og bagperm.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
5   FRANDSEN, ERNST (Red.): Danske Folkeviser  [ Bognummer: 5571 ] Kbhvn. 1945. Illustr. af Povl Christensen. 329 s. Indb. ubesk. med o.o. i smukt priv. hlvldr. Bindet sign. Anker Kyster 1953.
Læs mere
Pris DKK 750,00
6   HANSEN, H.P.: Natmændsfolk og Kjæltringer.  [ Bognummer: 50910 ] 2 bd. (Bd. 2: Natmændsfolk og Kjæltringer i Vestjylland). Kbhvn. 1921-22. Illustr. 173 + 532 s. Velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
7   JUNGE, J.: Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog; med en nordsjællandsk Ordbog. 2. oplag.  [ Bognummer: 68955 ] Kbhvn. 1844. 358 s. Smukt senere hlvldr. i gl. stil. Lille fugtskjold på titelbl.
Læs mere
Pris DKK 400,00
8   [JUNGE, JOCH.]: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog.  [ Bognummer: 163534 ] Kbhvn. 1798. 414 + (2) s. Ubeskåret eksemplar indbundet i samtidigt papirbind med stærke brugsspor. Biblioteksstempel på titelblad, stempel mv på indeside af forpermen og titelblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
9   [JUNGE, JOCH.]: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog.  [ Bognummer: 165733 ] Kbhvn.: Popp 1798. 414 + [2] s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar på stort papir indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
10   MATTHIESSEN, HUGO: Bøddel og Galgefugl. + Fredericia 1650-1760. + Gamle Gader. + De Kagstrøgne. + Torv og Hærstræde. + Københavnske Gader 1728-1795. + Middelalderlige Byer. + Viborg-Veje. + Den sorte Jyde. + Det gamle Land. + Snapstinget.  [ Bognummer: 163916 ] Ialt 11 bind. Kbhvn. 1910-46. Med enkelte illustrationer. Indbundet ubeskåret med de originale omslag i 11 smukke conforme halvlæderbind med guldtryk på rygge. Bindene signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
11   MYLIUS-ERICHSEN, L.: Den jydske Hede før og nu. Studier og Skildringer.  [ Bognummer: 161374 ] Kbhvn. 1903. Rigt illustr. med tegninger af Valdemar Neiiendam. (8) + 520 s. Orig. komponeret hellærred. Velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 600,00
12   TANG KRISTENSEN, EVALD: Danske Dyrefabler og Kjæderemser samlede af Folkemunde og tildels optegnede.  [ Bognummer: 166589 ] Århus: Jacob Zeuners Bogtrykkeri 1896. Med noder. 248 s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet signeret August Sandgren. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
13   TANG KRISTENSEN, EVALD: Danske Folkegaader. Efter trykte og utrykte Kilder.  [ Bognummer: 166591 ] Struer: M. Christensens Bogtrykkeri 1913. 320 s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag [Struer: Forfatterens Forlag 1914] i smukt privat halvlæder med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet signeret August Sandgren. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
14   TANG KRISTENSEN, EVALD: Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, ordspil og samtaleord.  [ Bognummer: 166590 ] Kbhvn.: Gyldendalske 1890. [16] + 658 s. Velholdt eksemplar indbundet med 2det hæftes orig. foromslag i smukt privat halvlæder med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet signeret August Sandgren. Bindet med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 750,00
15   THIELE, J.M.: Danmarks Folkesagn.  [ Bognummer: 17666 ] 3 bd. Kbhvn. 1843-60. Samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
16   VEDEL, ANDERS SØRENSEN og PEDER SYV: Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A. S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger udgivne paa ny af Abrahamson, Nyerup, og Rahbek. 5 bd.  [ Bognummer: 56348 ] Kbhvn.: J.F. Schultz 1812-14. Med 72 sider med noder. Indb. i 2 lidt senere hlvldrbd. med rygforg. Med indklæbet exlibris og gl. navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00