Folklore - Sagn - Eventyr

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   AFZELIUS, ARV. AUG.: Afsked af Swenska Folksharpan, Med bidrag till Swenska Folksångernas Historia.  [ Bognummer: 75146 ] Melodierna harmonierade af E. Drake. Stockh. 1848. Med nodebilag. 120 + VII + (4) s. Smukt samt. hlvldr. med farvet skindtitelfelt. Blindtrykt stempel på friblad. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
2   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg.  [ Bognummer: 164837 ] Kbhvn.: Gyldendal 1879. Illustr. af P.N. Arboe m.fl. 360 s. Indbundet i det originale brune hellærredsbind med dekorationer i guld på forpermen og blindtrykt dekoration på bagpermen. Bind med lette brugsspor. Friblad og smudstitel mangler. Publisher's pictorial cloth with small signs of use. Flyleaf and hafl-title missing.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
3   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr. Ny Samling.  [ Bognummer: 166111 ] (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.). Christiania: Dybwad 1871. VIII + 248 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med ny ryg. Indlagt i nyere smuk bogæske med skindryg- og hjørner, guldtryk på ryggen. Æsken signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
4   COLLIN, EDGAR [Udgiver]: Illustreret Folke-Visebog.  [ Bognummer: 166726 ] Kbhvn.: Wøldike 1873. Med stukket titelblad samt 152 tegninger i teksten af bl.a. Bernhard Olsen. [8] + 280 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt privat halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 600,00
5   FARSTRUP, M.P. og LAURITZ AXELSON: Dagbog fra det 16de, 17de og 18de Aarhundrede, fordum sammenskreven. Fra Aar 1536 til 1715 inclusive.  [ Bognummer: 166715 ] Udgiven af originalt Haandskrivt, og med Tillæg af Forfatternes Biografier og Anmærkninger oplyst af Ignatius Becher. Aalborg: Trykt paa Udgiverens Forlag, hos Albert Borch 1813. X + [18] + 336 s. Enkelte blade svagt skjoldet ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i lidt senere halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Forreste fals lidt svag. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.650,00
6   FRANDSEN, ERNST (Red.): Danske Folkeviser  [ Bognummer: 5571 ] Kbhvn. 1945. Illustr. af Povl Christensen. 329 s. Indb. ubesk. med o.o. i smukt priv. hlvldr. Bindet sign. Anker Kyster 1953.
Læs mere
Pris DKK 750,00
7   FRIIS, J.A.: Lappisk Mythologi. Eventyr og Folkesagn.  [ Bognummer: 166757 ] 2 bd. Christiania (Oslo): Cammermeyer 1871. Illustr. i teksten samt med 15 plancher, 11 foldede. XVI + 176 + IV; X + 176 + [2] s. med træsnit i teksten + 15 plancher, hvoraf flere er foldede. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt samt guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
8   HANSEN, H.P.: Natmændsfolk og Kjæltringer.  [ Bognummer: 50910 ] 2 bd. (Bd. 2: Natmændsfolk og Kjæltringer i Vestjylland). Kbhvn. 1921-22. Illustr. 173 + 532 s. Velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
9   JUNGE, J.: Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog; med en nordsjællandsk Ordbog. 2. oplag.  [ Bognummer: 68955 ] Kbhvn. 1844. 358 s. Smukt senere hlvldr. i gl. stil. Lille fugtskjold på titelbl.
Læs mere
Pris DKK 400,00
10   [JUNGE, JOCH.]: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog.  [ Bognummer: 163534 ] Kbhvn. 1798. 414 + (2) s. Ubeskåret eksemplar indbundet i samtidigt papirbind med stærke brugsspor. Biblioteksstempel på titelblad, stempel mv på indeside af forpermen og titelblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
11   [JUNGE, JOCH.]: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog.  [ Bognummer: 165733 ] Kbhvn.: Popp 1798. 414 + [2] s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar på stort papir indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
12   MATTHIESSEN, HUGO: Bøddel og Galgefugl. + Fredericia 1650-1760. + Gamle Gader. + De Kagstrøgne. + Torv og Hærstræde. + Københavnske Gader 1728-1795. + Middelalderlige Byer. + Viborg-Veje. + Den sorte Jyde. + Det gamle Land. + Snapstinget.  [ Bognummer: 163916 ] Ialt 11 bind. Kbhvn. 1910-46. Med enkelte illustrationer. Indbundet ubeskåret med de originale omslag i 11 smukke conforme halvlæderbind med guldtryk på rygge. Bindene signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
13   MUSÄUS, J.K.A.: Folkeæventyr.  [ Bognummer: 166722 ] Oversatte af Fr. Schaldemose. 3 bd. Kbhvn.: Salomon 1840. [2] + 280 + [2 blanke]; [2] + 302; [2] + 292 + [4] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. Bind med lette brugsspor. Navn på fri- og titelblade.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
14   MYLIUS-ERICHSEN, L.: Den jydske Hede før og nu. Studier og Skildringer.  [ Bognummer: 161374 ] Kbhvn. 1903. Rigt illustr. med tegninger af Valdemar Neiiendam. (8) + 520 s. Orig. komponeret hellærred. Velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 600,00
15   MØINICHEN, JACOB BÆRENT: Nordiske Folks Overtroe, Guder, Fabler og Helte indtil Frode 7 Tider i Bogstav-Orden.  [ Bognummer: 166266 ] Kbhvn.: Liunge 1800. [8] + 480 s. Titelbladet let gulnet ellers rent og velholdt eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
16   TANG KRISTENSEN, EVALD: Danske Dyrefabler og Kjæderemser samlede af Folkemunde og tildels optegnede.  [ Bognummer: 166589 ] Århus: Jacob Zeuners Bogtrykkeri 1896. Med noder. 248 s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet signeret August Sandgren. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
17   TANG KRISTENSEN, EVALD: Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, ordspil og samtaleord.  [ Bognummer: 166590 ] Kbhvn.: Gyldendalske 1890. [16] + 658 s. Velholdt eksemplar indbundet med 2det hæftes orig. foromslag i smukt privat halvlæder med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet signeret August Sandgren. Bindet med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 750,00
18   THIELE, J.M.: Danmarks Folkesagn.  [ Bognummer: 17666 ] 3 bd. Kbhvn. 1843-60. Samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
19   VEDEL, ANDERS SØRENSEN og PEDER SYV: Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A. S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger udgivne paa ny af Abrahamson, Nyerup, og Rahbek. 5 bd.  [ Bognummer: 56348 ] Kbhvn.: J.F. Schultz 1812-14. Med 72 sider med noder. Indb. i 2 lidt senere hlvldrbd. med rygforg. Med indklæbet exlibris og gl. navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00