Historie

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   AHLEFELDT, DITLEV: Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617-1660.  [ Bognummer: 164867 ] Udgivet af Louis Bobé. Kbhvn.: Koppel 1922. XLIV + 260 s. Illustr. Velholdt eksemplar med bred margin indbundet med de orig. omslag og helt guldsnit i smukt privat helskind rigt dekoreret med guld på ryggen, stregdekoration i guld på permer samt med guldtrykt monogram på forperm, og med indvendig guldbordure. Bindet signeret Jakob Baden. Ryggen svagt falmet, ellers fejlfrit eksemplar, som tidligere var i apoteker Bærentsens eje.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
2   ANCHER, PEDER KOFOD: En Dansk Lov-Historie Fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes.  [ Bognummer: 166304 ] 2 bd. Kbhvn.: A.H. Godiche 1769-76. Med store kobberstukne titelvignetter samt to tavler. [48] + 622; [58] + 568 + [46] + 268 s. Enkelte blade i første bind skjoldet i margin ellers meget rent og velholdt eksemplar med bred margin og helt guldsnit indbundet i 2 smukke flammede helskindsbind med svage farvede titelfelter og rig rygforgyldning samt bred guldbort på permer. Grundet bindenes tykkelse er rygge med lette brugsspor. Lille navn på inderside af forperm.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
3   BARTHOLIN, THOMAS d.y.: De Holgero Dano qvi Caroli Magni tempore floruit, Dissertatio Historica.  [ Bognummer: 165730 ] Sumtibus Petri Hauboldi Adac. Bibl. Hafniæ [Kbhvn.]: M. Godiche 1677. Titelbladet trykt i rødt og sort og med træskåret bogtrykkermærke. 16vo. [24] + 189 + [19] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt marmoreret helskind med blindtrykte dekorationer på ryggen, bindet med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
4   BEGTRUP, GREGERS: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Bind 3 + 4. (Fyen, Langeland og Ærø. Lolland og Falster).  [ Bognummer: 10110 ] Kbhvn. 1806. Med 2 smukt håndkolorerede udfoldelige kort samt tabeller og plantegninger. XVII + 916 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med titel- og tomefelter i anden farve skind, og gulddekorationer på ryggen. Gammelt navn på første binds titelblad.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
5   BERING, VITUS [1617-75]: Florus Danicus.  [ Bognummer: 165736 ] Odense: trykt af Christian Schröder 1698. Med stort foldet kobberstukket portræt af forfatteren stukket af Hubert Schaten med vers af Paul Vinding, 2 friser og talrige store kobberstukne figurlige initialer. Folio. [2] + [40] + 688 s. Pragteksemplar fra det Classenske Fideicommis bibliotek på Corselitze, indbundet med helt guldsnit i samtidigt helskind med rig rygforgyldning. Enkelte blade let bruneret og enkelt blad med rift i øverste margin, ellers særdeles rent og velholdt eksemplar på skrivepapir. With large folding engraved portrait of the author and verses by Paul Vinding, and numerous engraved intials. Except from minor weak browning an unusually clean and well-preserved copy on strong paper from the Corselitze Estate.
Læs mere
Pris DKK 25.000,00
6   BERING, VITUS [1617-75]: Obsidio Hafniensis, & eorum, qvæ eâ durante, per septentrionem fere omnem, ad memoriam illustria contigere, stricta enarratio.  [ Bognummer: 165583 ] Kbhvn. 1676. [4] + 238 + [2 blanke] s. Velholdt rent eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig rygdekoration i guld. Bindet lidt blæk-plettet. Med lille gammelt navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
7   BIERING, CHR. GORMSEN (Udgiver): Den Danske Argus.  [ Bognummer: 165658 ] 1. - 2. årgang. [Det udkomne]. Kbhvn.: Höecke / Odense: Adresse-Contoirs Bogtrykkerie 1771-72. Nr. 1-52 + 1-52 på hver 4 sider. Helt rent og velholdt sæt med brede marginer og rødt snit indbundet i 2 konforme samtidige halvlæderbind med farvede titelfelter og blindtrykte dekorationer på ryggene. Papiret på permer let slidte.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
8   BIRCHERODIUS, JANUS & HERTZHOLM, IVAR: Breviarium Equestre, seu De Illustrissimo & Inclytissimo Eqvestri Ordine Elephantino.  [ Bognummer: 164910 ] Ejusq; Origine, progressu, ac splendore hodierno Tractatus, Collectus Ex Antiqvis Diplomatibus, Bullis, Numismatibus, Insignibus, Præcipué autem Ex posthumo & manuscripto Ivari Hertzholmii Codice, In Epitomen redacto, variisq; Additamentis ac Observationibus illustrato & continuato à Jano Bircherodio. Hafniæ [Kbhvn.]: Trykt hos Johs. Laverentzen 1704. Med 14 helsides kobberplancher samt 15 kobberstukne vignetter inkl. titelvignet. Folio. [6] + 104 + [1] s. Indbundet i samtidigt helskind med guldtryk på ryggen. Bindet lidt slidt, inderste fals svag. Enkelte blade let plettet og enkelte rifter pænt repareret. With 14 full page engravings and 15 copperengraved textual vignettes (incl. title-vignette) showing insignias of the Elephant order, coins, coats-of-arms, ceremonies, and costumes by Johan Friedlein and Louis Chomont-Boudan. Bound in contemporary full leather gilt on spine. Binding weakly marked of use and inner hinge weak, some leaves with restored tears, some a little stained.
Læs mere
Pris DKK 8.000,00
9   BONSTETTEN, CH. VICTOR DE [1745-1832]: Recherches sur la nature et les lois de l'imagination.  [ Bognummer: 166259 ] 2 vols. Geneve: Paschoud 1807. With title-vignettes. [4] + 352; [4] + 238 + [8] pp. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured labels and goldprint on spines. Names on inner frontboards.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
10   BOS, LAMBERT VAN DEN: Leben und Tapffere Thaten der aller-berühmtesten See-Helden, Admiralen und Land-Erfinder unserer Zeiten, angefangen mit Cristoforo Colombo, Entdeckern der Neuen Welt und geendigt mit dem Welt-berühmten Admiral M. A. de Ruyterritter.  [ Bognummer: 166313 ] Worinnen viel seltsame Geschichten, Ritterliche Verrichtungen, klüglich-tapffere Anschläge und blutige See-Treffen aus beglaubten Schrifften und Originalien beurkundet und mit schönen Kupffer-Figuren beleuchtet, zu finden sind: Unlängst in Nider-Teutscher Sprache aufgesetzt durch V.D.B. Anjetzo aber in unsere Hoch-Teutsche reinlich überbracht, Von Matthia Krämern, Sprachmeistern. Samt einem Anhange, Vieler Denckwürdigkeiten, welche der Niderländische Author den Helden-Thaten Allmeyda, Albuquerque, und Acuniae, entweder ausgelassen oder nur kürtzlich gerübert beygetragen und erstattet durch Erasmus Francisci. Nürnberg: Seel 1681. With engraved frontispiece and 32 copperplates, some folded. Title-page printed in red and black. [10] + 1090 + [18] pp. Bound in nice contemporary full leather richly gilt on spine. One leaf with tears in the text, one leaf with small tear in upper margin.
Læs mere
Pris DKK 12.000,00
11   BRUUN, MALTHE CONRAD: Aristokraternes Catechismus, eller kort og tydelig Anviisning til den aleene saliggjørende politiske Troe. Med et Anhang af aristokratiske Psalmer. Til Troens Bestyrelse hos de Eenfoldige og de Vantroendes Omvendelse.  [ Bognummer: 166954 ] Kbhvn.: Soldins Forlag 1796. 46 + [2]. s. Ryggen med brugsspor ellers pænt eksemplar indbundet i samtidigt papirbind. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
12   BRUUN, MALTHE CONRAD: Vækkeren. Et Blad for meening Mand.  [ Bognummer: 166956 ] No. 1-3. [Det udkomne]. Kbhvn.: Svare 1794. 24 s. Indbundet i et nyere privat halvlæderbind i gammel stil med guldtryk på ryg og forperm. Bindet signeret G. Hedberg. Ryggen let falmet. + Stevning, Indlegge og Dom ved Hof- og Stads-Retten, i Sagen: Generalfiscal Skibsted paa Embeds Vegne mod Madame Svare og Studiosus Winding, som Forlægger of Ugebladet Vækkeren. Kbhvn.: Svare 1795. 104 s. Velholdt eksemplar indbundet i nyere papirbind i gammel stil med skindtitelfelt på forpermen. + KLINGBERG: Forsvar for Høiesteret i Sagen Generalfiscalen paa Embeds Vegne mod Bogtrykker Svares Enke og Studiosus Wing, som Forlæggere for Ugebladet Vækkeren. Kbhvn.: Poulsen 1795. 96 s. Indbundet med de orig. blå blanke papiromslag i nyere papirbind i gammel stil med skindtitelfelt på forpermen.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
13   BURLAMAQUI, J.J.: Grundsetninger til Stats-Retten, som hans Skrifters Anden og sidste Deel.  [ Bognummer: 166270 ] Af det Franske oversat ved A. S. Dellgast. Kbhvn.: Lars Nielsen Svare 1760. 4to. [8] + 346 + [6] s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet med helt guldsnit i elegant samtidigt marmoreret hellæder med rig rygforgyldning og rokokobort på permerne.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
14   CAROLINE MATHILDE, GREV STRUENSEE & BRANDT. Håndskrevet manuskript / afskrift over processerne mod dronning Caroline Mathilde og greverne Struense og Brandt 1772.  [ Bognummer: 166263 ] Første del. Dronningen af Dannemark Caroline Mathildes Proces vedkommende aar 1772. 71 håndskrevne sider. Anden del. De tvende Grevers Johan Friedrich Struensees og Enewold Brandts Proces og Dom Aar 1772. 568 håndskrevne sider. De forreste blade let skjoldet ellers fint eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt vinrødt helskind med rig rygforgyldning og brede guldborter på permer samt forgyldte kanter. I rygdekorationen indgår året 1802 samt navnet G.G. Stage.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
15   CHRISTIAN II - SVANING, HANS: Christiernvs II. Daniæ Rex E veteri protractus MSCR. Ioan. Swaningi Dani Speculum Regis Magni Crudelis, Infelicis, Exilis, Exemplum Cæteris.  [ Bognummer: 165702 ] Frankfurt a/M: Will. Serlini og Ioh. W. Ammoni 1658. Med kobberstukket titelblad visende Christian II. og Gustav Wasa i duel samt et kuriøst kort over Skandinavien med landfast forbindelse mellem Danmark og Sverige. 12mo. [6] + 504 + [4 blanke] s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helpergament med håndskreven titel på ryggen. Med forskellige ejernavne på inderside af permerne.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
16   CHRISTIAN III - KRAG, NIELS og STEPHAN STEPHANIUS: Den Stormægtigste Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge &c. &c. &c. Hans Historie.  [ Bognummer: 164851 ] Oversat af Latinen forøget med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatz-Raad Grams Fortaler. 2 vols. + supplement. (Vol. 2: Recesser, Forordninger og aabne Breve, samt andre Hans Historie vedkommende Documenter, tillige med en Fortegnelse over Hans Mynter &c. Supplement: Forordninger og aabne Breve, samt andre hans Regiering og Danmarks daværende Statsforfatning oplysende Documenter). Kbhvn.: Godiche 1776-79. Med kobberstukket portræt af kongen, 1 planche, 4 genealogiske tavler samt kobberstukne vignetter. (20) + 180 + 768; (12) + 650; (8) + 268 s. Usædvanligt rent eksemplar med ciseleret snit indbundet i smukke nyere spejlbind i gammel stil med farvede skindtitelfelter og rigt dek. med guld på ryggen. With copperengraved portrait, 1 engraved plate, 4 genealogical plates and several engraved vignettes. Well-preserved and extraordinary clean copy with gauffered edges bound in full panelled leatherbindings with coloured labels and richly gilt on spines.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
17   CHRISTIAN V'S DANSKE LOV - LETH, CHRISTIAN: Register over Kong Christian Den Femtes Danske Lov og de tilhørende kongelige Forordninger.  [ Bognummer: 164901 ] Kbhvn.: paa Autors egen Bekostning 1735. [VIII + 562] s. Indbundet i samtidigt helskind med rig guldtryk på ryggen. Med svag gennemgående fugtskjold. Med navn på titelblad samt enkelte samtidige håndskrevne noter.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
18   CHRISTIAN V's DANSKE LOV - Kong Christian Den Femtis Danske Lov.  [ Bognummer: 165242 ] Kbhvn.: Joachim Schmedtgen 1683. Med kobberstukket portræt af kongen udført af den franske kunstner Louis de Chomont Boudan. (30) + 1014 + (86) s. Eksemplar indbundet i nyere helskind i gammel stil med guldtryk på ryggen. Navn og stempel på titelbladet. 4 blade mangler 1 cm i øvre yderste hjørne, og enkelte blade samme sted med svag margin, ellers velholdt eksemplar på godt papir. Bogbinderen har byttet om på X- og Y-arkene ved ombindingen. With copperengraved portrait of the King done by the French artist Louis de Chomont Boudan. Bound in new halfleather in old style with gold on spine. Name and stamp on title-page. 4 leaves missing 1 cm in upper margin and a few leaves with weak stain in upper margin, otherwise in good condition. 4 leaves wrongly paginated when rebound.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
19   CHRISTIAN V's DANSKE LOV - Regis (Gloriosiss. Memoriæ) Christiani Qvinti Leges Danicæ. Qvas ..  [ Bognummer: 89557 ] Regis, Friderici IV, Permissu clementissimo, Qvam poterat purissimè & curatissimè e Danico in Latinum convertebat. Kbhvn. 1710. (16)+548+(34) p. + Kobberstukket frontisp. visende Frederik IV, som dommer. Samt. helperg. With engr. frontisp. showing King Frederik IV as a judge. Contp. vellum.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
20   CHRISTIAN V's DANSKE LOV. Afskrift ved Jacob Bircherod ca. 1720.  [ Bognummer: 166272 ] 8vo. 150 s., hvoraf 129 beskrevne. Indbundet i samtidigt velbevaret helpergament. Med Bircherods egenhændige autograf Jacobus Bircherodius, Thom fil.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
21   ERASMUS OF ROTTERDAM / ÉRASME: Colloquia familiaria. Ex recensione et cum notis perpetuis Petri Rabi.  [ Bognummer: 166268 ] Accedunt eiusdem Erasmi conflictus Thaliae et Barbariei, apologia et utilitas colloquiroum, nec non laus morias. Editio nova. Nürnberg: Felsecker 1784. + Morias Enkomion [Greek] sive declamatio in laudem stultitiae, quæ ob sermonis elegantiam, argumenti amoenitatem et exemplarium inopiam rursus in lucem publicam prodire woluit æque ac debuit. Nürnberg: Felsecker 1784. [16] + 872 + [24]; 88 pp. Bound in one contemporary halfleatherbinding with coloured label and goldprint on spine. Binding a little marked of use, lower headband nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
22   FELDBORG, A. ANDERSEN: Denmark delineated; Or, Sketches of the Present State of that Country.  [ Bognummer: 166310 ] 3 parts. Edinburgh: Oliver and Boyd, and Lizars 1824. With engraved frontispiece and 23 engraved plates after H.G.F. Holm (Fattig-Holm), C.W. Ecksersberg and J.C. Dahl (among others), showing pictures from Helsingør, Frederiksborg, Søllerød, Sorgenfri, Frederiksdal, Gentofte, Herlufsholm and more. [8] + VI + [2] + 36 + 86; 116; 64 + 74 + [4] pp. Large paper-copy, clean and well-preserved, bound in one nice contemporary full green moroccobinding richly gilt on spine, with gold- and blindtooled decorations on spine, inner ornamental border, goldlines on edges and all edges gilt. Corners and headbands weakly bumped.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
23   FREDERICIA - WILSE, J.N.: Fuldstændig Beskrivelse af Stapel-Staden Fridericia, Efter paalidelige Underretninger og egne Undersøgninger udført.  [ Bognummer: 165485 ] Kbhvn.: Kanneworff 1767. Med kobberstukket titelvignet, 2 foldede kobberstukne plancher samt foldet tabel. 297 + (3) s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt hellæder med farvet titelfelt samt rigt dek. med guld på ryggen. Øvre kapitæl lidt slidt. Med Ludvig v. Köllers navnetræk på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
24   FREDERIK II / CHRISTIAN III: Konning Frederichs den Andens / Recess / Udgiffuen udi Kallundborg / Aar effter Guds Byrd / M.D.Lxxvi.  [ Bognummer: 166846 ] Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [32] s. + Stormectigste/ Høyborne Førstis oc Herris/ Her Christians den tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges etc. Recess/ Offuerseet oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar etc. M.D.LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. Titelblad i rødt og sort. [78] s. [uden det sidste blanke blad]. Med håndskrevne noter i gammel hånd i marginer. + Konning Frederich den Andens Handfæstning/ udgiffuen Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [32] s. Titelblad restaureret i nederste ydre hjørne uden teksttab. + Gaards Retthen/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Mtt: eller hans Kong: Mtts: Marskalck met hans Kong: Mtts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere/ Desligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [28] s. + Den Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ oc andre som bruge deris handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc vden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andreas Gutterwitz. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [60] s. + En ny Skick oc Ordning/ Huorledis her effter holdis skal iblant Adelen/ om Morgengaffue/ Som bleff giort oc besluttet udi Anderskov/ den 18. Octobris, Anno 1577. Prentet i Kiøbenhaffn/ Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. [Andreas Gutterwitz 1577]. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [6] s. I alt 6 lovsamlinger indbundet i ét sent 1600-tals helskindsbind med rig rygforgyldning og superexlibris trykt i guld på forpermen. Nogle blade med svag fugtskjold og brunpletter. Forrest indsat blankt blad med håndskreven indholdsfortegnelse, bagest indsat 7 blanke blade, alle 8 formentlig fra tiden, da bogen blev indbundet.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
25   FREDERIK II - ENS, KASPAR: Rerum Danicarum Friderico II.  [ Bognummer: 165719 ] inclitæ memoriæ, rerum potiente, terra mariq; gestarum Historia: Bella Ditmarsicum & Svecicum maximè memorabilea complectens; cum breui recensione eorum etiam quæ in vitam & mortem prædicti regis inciderunt. Insertæ sunt tabellæ aliquammultæ in æs incisæ, quæ singula historiæ capita ad viuum exprimunt & ob oculos ponunt. Accesserunt appendicis loco eiusdem argumenti Epigrammata Joannis Lautertbachii, & alia aliorum elogia. 2 parts in 1 vol. [Volume II: De rebus gestis serenissimi principis ac d. d. Friderici Secundi, regis Daniæ, &c. piæ ac felicis memoriæ, epigrammata, scripta ad Christianum IV. Daniæ et Noruuegiæ regem, ducem Slesvicensem & Holsatiæ, &c. a Ioanne Lauterbachio, intertexta sunt alibi aliorum eiusdem argumenti poëmatia, quorum nomina sequuntur: Ianus Dovsa .... [et al.]. Frankfurt: Peter Fischer, Johann Wechel 1593 - 92. With engraved portrait of Christian IV (as a young man), Frederik II, and of Johan, Henrik (2), Paul, and Daniel Rantzau, 3 engraved coat-of-arms and 2 woodcuts + 15 engraved double-page plates showing battle-scenes from Holstein and Sweden, the coronation ceremonies of King Frederik II, map of the Baltic Sea with Stockholm in North, Gotland, the Northern parts of Germany with Danzig, Scania and the Eastern part of Zealand, peace negotiations in Stettin, Collatio rerum feudalium in Odense, Funen 1580 and the funeral procession of King Frederik 1588, etc. 4to. [12] + 166; 78 p. Bound in old overlapping liturgical vellum manuscript leaf. Large copy, many leaves uncut.
Læs mere
Pris DKK 28.000,00
26   FREDERIK IV - BUSSÆUS, ANDREAS: Historisk Dag-Register over den Stormægtige Monarks Kong Friederich den Fierdes,  [ Bognummer: 165660 ] fordum Konge til Danmark og Norge etc. Høylovligst Ihukommelse, fornemste høypriselige Levnets og Regierings Begivenheder og tilfælde fra 11. Oct. 1671 indtil 12. Oct. 1730. Hosføyet en Beskrivelse over de historiske Medailler, som ere slagne ved adskillige Leyligheder... Og formeret saavel med et Tillæg af Medailler som med en Beskrivelse over høystbemeldte Konges Mynter. Kbhvn.: Godiches Efterleverske 1770. Med foldet kobberstukket portræt af kongen. [8] + 396 s. Med håndskrevne nummer-henvisninger med blyant og kuglepen i sidste halvdel, ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt, som mangler nederste venstre hjørne, og rig forgyldt ryg.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
27   FREDERIK V - Kong Friderich den Femtes Söe-Krigs-Artikels-Brev.  [ Bognummer: 83105 ] Kbhvn.: Andr. Hartvig Godiche 1752. Med kobberstukket titelblad med bl.a. vingede genier, militære atributter og flag, samt med 4 store kobberstukne vignetter, alle stukket af O.H. de Lode efter eget forlæg. 328 + [228] s. Samtidigt helskind med rygforgyldning. Det meste af forgyldningen på ryg borte. Rent eksemplar på stort papir.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
28   GEBAUER, GEORG CHRISTIAN: Vestigia iuris Germanici antiquissima in C. Cornelii Taciti Germania obvia sive dissertationes XXII.  [ Bognummer: 166810 ] in varia aurei illius libelli loca: cum nonullis similis argumenti cuncta iusto ordine collocata et partim locupletius partim nunc primum edita. Gottingae: van den Hoeck 1766. With folding plate. Title-page printed in red and black. [6] + 1016 + [24] pp. First and last leaves weakly browning otherwise clean and well-preserved copy with wide margin and chiselled edges bound in nice contemporary marbled calf with contrasting label and richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
29   GERNER, HENRICK THOMÆSØN: Dend store Nordens-Konnings K. Christian Dend Femtis/ Berømmelige Land-Togs/  [ Bognummer: 166730 ] Oc Aff Gud forlente Lyckelige Seyervindingers ILIAS. + Dend store Nordens-Konnings K. Christian dend Femtis/ ypperlige Søe-Rustning/ Berømmelige Søe-Slag Oc Aff Gud forlente Lyckelige Seyervindingers Naffnkundige Ulysses. [København]: Daniel Eichorns Efterleffverske 1681. Med 4 træsnit i teksten, vignetter, samt 1 foldet planche. 4to. 18 + 138 s. Første og sidste blad repareret ellers velholdt eksemplar på svært papir indbundet i smukt nyt privat helpergament med guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
30   GRIFFENFELD, PEDER - ROTHE, CASPAR PETER: Forsøg Til Navnkundige Danske Mænds Livs og Levnets Beskrivelser, Første Stykke.  [ Bognummer: 165714 ] Indeholdende Danmarkes forrige Riigens Store Cantzlers Peder Græve Af Griffenfelds, Liv og Levnet, Tilligemed Alt hvad sig med Hannem haver tildraget. Korteligen samlet og sammenskrevet. Første (- Tredie) Part. Kbhvn.: Trykt hos Joh. Cr. Groth 1745. Med kobberstukket portræt stukket af H.v. Lode og tre plancher. Titelblad trykt i rødt og sort. [16] + 162; [2] + 212; [4] + 68 s. Enkelt blad smukt repareret og enkelte blade svagt skjoldet i øverste margin, ellers meget rent og velholdt eksemplar med bred margin og ciseleret snit indbundet i ét samtidigt helskindsbind med farvet titelfelt og rig gulddekoration på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
31   GRAAH, PEDER HERSLEB: Tale paa Kongens Fødselsdag den 29 Januarii 1783. Holden paa Bornholms Landsting.  [ Bognummer: 156114 ] Kbhvn. Nicolaus Møller. [1783]. 58 sider. Skrivepapirseksemplar indbundet i hel udekoreret kalveskindsbind med guldtrykt ryg.
Læs mere
Pris DKK 600,00
32   GYLDENLØVE, CHRISTIAN - MASIUS, HECT. GOTTFR: Traur-Rede/Welche Bey des Hochgebohrnen Herrn, Herrn Christian Güldenleu.  [ Bognummer: 165706 ] Rittern, etc. Dero Königl. Majest: zu Dennemarck, Norwegen, etc. Feldmarschalk-Lieutenants Und Ober-Kammer-Herrn, etc. Leichbegängnis, Bey hoher Versamlung, auch Königlicher Allergnädigster Gegenwart, Anno 1703. den 6. Sept. gehalten worden. Copenhagen: Gedruckt bey Joachim Schmitgen 1709. With 7 large folding engravings, one fullpage engraving and 4 engr. vignettes. Folio. [20] + 112 + [36] pp. + TRELLUND, JOH. Immortali Memoriæ ... Dn: Christiani Guldenlovii. Havniæ [Copenhagen]: Schmitgen 1707. With 2 copperengraved vignettes. 36 + [28] pp. Bound in one new full vellumbinding with title and year drawn in red and black on spine and with the coat-of-arm of Gyldenløve drawn in black pen on frontboard. The large plates nicely restored on the back and one leaf nicely restored in lower margin, otherwise a very clean and well-preserved copy.
Læs mere
Pris DKK 50.000,00
33   HANSEN, J.O.: Systematisk Fremstilling af det Danske Skiftevæsen. Et Forsøg.  [ Bognummer: 166236 ] Med en Forerindring af Dr. juris Ørsted. Kbhvn.: Gyldendalske 1825. XXXII + 350 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt samtidigt marmoreret helskind med rød, rigt forgyldt ryg, samt med ud- og indvendig guldbordure på permer, let falmet. Lille navn øverst på friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
34   HERSLEB, H.C. og M. MUNCK (Udg.): Fortegnelse over de udi Kiöbenhavns Raadstues Archiv bevarede gamle og vigtigste Documenter,  [ Bognummer: 156259 ] indeholdende kongelige Privilegier og Benaadinger, Residents-Staden Kiöbenhavn og dens Magistrat allernaadigst givne, samt Stadens Publique Væsen, Kirker, Skoler og Fattige m.v. vedkommende. Kbhvn.: Nicolaus Möller 1786. Stor 4to. [4] + 170 + [7] s. Samtidigt hellæder. Falsene lidt slidte, ellers pænt og rent eksemplar på skrivepapir. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
35   HOFMAN, TYCHO DE: Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd, med deres Stamme-Tavler og Portraiter. Oversatte, forøgede og forbedrede [af C. Liunge].  [ Bognummer: 163522 ] 3 bd. Kbhvn.: Godiche 1777-79. Med 26 kobberstukne portrætter, kort over Trankebar, foldet kobberstukket planche med gengivelse af mindemedaljen for slaget i Køge Bugt, planche med gengivelse af "De over Griffenfeld slagne Madailler", kobberstik med gengivelse af "Den Moltkiske gravsten i Kielby Kirke", kobberstukket propekt af Uranienborg og Stjerneborg på Ven, samt 70 genealogiske tabeller og talrige kobberstukne vign. i teksten. Eksemplar med bred margin indbundet i samtidigt halvlæder med påsatte, let slidte skindtitelfelter og guldstreger på rygge. Tomefelter mangler delvist guldtrykket.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
36   HOFMAN, TYCHO DE: Kort Afhandling om Oprindelsen til at tage og at give Tiende, samt Rettighed til at kalde Præster efter de Canoniske og i sær efter de Danske og Norske Love.  [ Bognummer: 165716 ] Andet Oplag, forøget med et Tillæg. Kbhvn.: Godiche 1777. Med kobberstukket portræt af forfatteren og en udfoldelig tavle, samt smukke vignetter i kobber og træsnit. Stort ubeskåret eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. Rent og velholdt eksemplar, der har tilhørt Bolle Willum Luxdorph med hans superexlibris i form af elefanthovede i guld på forpermen og hans egenhændige autograf på fribladet.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
37   [HOFMAN, TYCHO DE]: Portraits Historiques des Hommes Illustres de Dannemark,  [ Bognummer: 164908 ] Remarquables par leur mérite, leurs charges & leur noblesse, avec leurs tables généalogiques. 1.-6. partie. Med et kobberstukket portræt af forfatteren, 6 titelvignetter, 57 vignetter i teksten, 23 anetavler (størstedelen udfoldelige), samt 24 tavler visende portrætter og prospekter. Eksemplar på tykt skrivepapir indbundet i samtidigt spejlbind af skind, med gulddekorationer på ryg og permer. Bindet slidt med nye skindtitelfelter i gammel stil. With engraved portrait of the author, numerous vignettes, 23 family trees (most of them folding), and 24 plates showing portraits and views. Copy on strong paper bound in contemporary pannelled leather with gold on spine boards. Binding with signs of use and with 2 new title-labels on spine.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
38   HUITFELDT, ARILD: Danmarckis Rigis Krønicke.  [ Bognummer: 164848 ] 2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2 store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher: Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6] + 114 + [55]; [9] + 842-1555 + [328] s. Pragteksemplar med helt guldsnit indbundet i smukt samtidigt spejlbind. Med nye bindebånd. Enkelt blad pænt repareret i nederste hjørne, enkelte blade med svag skjold. With engraved portrait of the author by A. Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian kings, and 2 folded plates. De luxe copy bound in nice contemporary full panelled leather. spine richly gilt, all edges gilt. New ties.
Læs mere
Pris DKK 30.000,00
39   HULLIN DE BOISCHEVALIER, LOUIS JOSEPH: Repertoire ou Almanach historique de la Revolution Francaise.  [ Bognummer: 159003 ] 2 vols. Vol. I: Depuis l'ouverture de la Premiere Assemblee des Notables, le 22 Fevrier 1787, jusqu'au premier Vendemiaire, an Ve (22 septembre, 1796, v. st.); ce qui fait un espace de 9 ans 7 mois. Vol. II: Contenant ce qui s'est passe´ pendant les anne´es V et VI, et faisant suite a` celui qui a paru l'an dernier, avec une notice sur les revenus et charges publics. Paris: Chez Lefort & Moutardier 1798 (An VII). 16mo. (24) + 406; (12) + 480 pp. Contemporary halfleather with goldlines and coloured title- and volume labels on spine. Handwritten library number at the top of spines.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
40   INKUNABEL - BIRGITTA FROM SWEDEN: Revelationes. With: Vita abreviata S. Birgittae. – Hymnus ad Beatam Birgittam.  [ Bognummer: 163724 ] With foreword by Johannes de Turrecremata and Matthias de Suecia. Published by Florian Waldorf. Nürnberg: A. Koberger, 21. IX. 1500. With 59, 7 full-page woodcuts & 52 smaller cuts assembled to form 10 more full-page illustrations, the woodcuts colored by a contemporary hand in red/orange and yellow. Initials in same colour. 57 lines & headline; double column. Folio. 312 leaves. Bound in contemporary dyed halfleather with renewed wooden boards and clasps. 31,5 x 22 cm.
Læs mere
Pris DKK 135.000,00
41   JACOBÆUS, HOLGER: Rejsebog (1671-1692).  [ Bognummer: 166605 ] Udgivet efter originalhaandskriftet af Vilhelm Maar. Trykt og koloreret af Kr. Kongstad. Kbhvn.: Gyldendalske, Nordisk 1910. Illustr. i s/h samt med håndkolorerede tegninger. 4to. XVI + 188 s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. blanke omslag i smukt privat halvpergament med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
42   JENKINS, JAMES: The Martial Achievements of Great Britain and Her Allies; From 1799 to 1815.  [ Bognummer: 166227 ] First edition. London: Printed for Js. Jenkins by L. Harrison & J.C. Leigh [1814-15]. With frontispiece, title-vignette, dedication leaf to the Duke of Wellington and 51 full-page plates, all hand-colored aquatints. Folio. VIII + [2] + [120] pp. Uncut copy with wide margin and top edge gilt bound in contemporary halfleather with cloth-boards, richly gilt on spine and with goldlines on boards. Spine faded, binding a little grubby. Name on flyleaf. One plate and 2 text-leaves with small stain in inner margin.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
43   JENKINS, JAMES: The Naval Achievements of Great Britain from the Year 1793 to 1817.  [ Bognummer: 166228 ] First edition. London: Printed for J. Jenkins by L. Harrison [1816-17]. With frontispiece, title-vignette and 54 plates, all hand-colored aquatint plates by T. Sutherland, J. Baily, and J. Jeakes after T. Whitcombe and Pocock, and with 1 uncolored plate with plan of the Bombardment of Algiers and plan of the Battle of Trafalgar. Folio. VIII + [4] + [148] pp. Clean and well-preserved copy with wide margin bound with guard tissues in contemporary gilt half-morocco, binding weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 55.000,00
44   JOHNSON, SAMUEL - BOSWELL, JAMES: The Life of Samuel Johnson.  [ Bognummer: 166476 ] Newly edited with Notes by Roger Ingpen. 2 vols. [1: 1709 - March 18, 1886. 2: March 19, 1776 - Dec. 13, 1784]. London: Pitman 1907. Illustr. XXXII + 576; XVI + 577-1172 pp. Clean and well-preserved uncut copy with top edge gilt bound in nice private halfleather gilt on spines. Spines weakly faded.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
45   [JUNGE, JOCH.]: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog.  [ Bognummer: 165733 ] Kbhvn.: Popp 1798. 414 + [2] s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar på stort papir indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
46   JUNIUS (Pseud.): Junius. Stat Nominis Umbra.  [ Bognummer: 164850 ] London: Sherwood, Neely & Jones 1812. With engraved title page, and illustrated with a series of 12 fine portraits, all engraved by Edward Bocquet 'from original pictures by the first masters, in the possession of noblemen'. 4to. [26] + 365 pp. Well-preserved uncut copy with wide margins bound in nice full mottled calf with coloured label and richly gilt on spine, with goldlines on boards and with wide inner ornamental goldborder, top edge gilt. Binding signed Bound by Riviere & Son. A few leaves weakly foxing, otherwise a very attractive copy.
Læs mere
Pris DKK 7.000,00
47   [KING, WILLIAM]: Animadversions on a Pretended Account of Denmark.  [ Bognummer: 165698 ] I think it very pertinent to take notice, that in Denmark there are no Seditions, Mutinies, or Libels against the Government. Acc. of Denmark, p. 246. London: Tho. Bennet 1694. [24] + 202 + [6 "Books Printed for, and sold by Tho. Bennet,.."] pp. Some leaves weakly browning otherwise well-preserved copy bound in contemporary full calf with blindtooled decorations on spine, label partly missing.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
48   KNUDSEN, H.C.: Sange ved Fædrelandshøitiderne,  [ Bognummer: 156552 ] Danmarks anden April til Admindelse. Sungne, samlede og udgivne ved H.C. Knudsen, kongelig Skuespiller. Kbhvn. 1802. Med kobberstukket frontispice samt 16 sider med kobberstukne noder. 16 s. Samtidigt halvlæder med skindtitelfelt på forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
49   LEIDENFROST, R. FL.: Französischer Heldensaal oder Leben, Thaten und jetzige Schicksale der denkwürdigsten Heroen der Republik und des Kaiserreichs, insonderheit der Waffengefährten und Marschälle Napoleons.  [ Bognummer: 159146 ] Ilmenau: Bernh. Friedr. Voigt 1828. VI+428+[6] pp. With engraved frontispiece. Contemporary half calf.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
50   LUND HANSEN, H. og HANS SCHERFIG: Danmark i Lys og Skygge. [Denmark in Light and Shadow].  [ Bognummer: 28227 ] Kbhvn. 1948. Lille 4to. 143 s. med tekster af Hans Scherfig og fotografier af H. Lund Hansen. Velholdt eksemplar. Small 4to. With texts by Hans Scherfig and b/w photographsby H. Lund Hansen. Wellkept copy in publisher's soft wrapper, dustjacket intact.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
Næste 50