Love Og Forordninger

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   ALCIATUS, ANDREAS: Tractatus de praesumptionibus, cum Annotationibus, & Argumentis Ioan. Nicolai Arelatani.  [ Bognummer: 158249 ] Lugduni (Lyon): Iacobi Iuntae, 1551. With Giunti family lily with 2 small angels, frameless. 415 + (54, index) + (2) pp. Old names on titlepage. Bound together with: JOHANNES RAYMUNDUS: Epistolarum legalium in quibus varii juris,... Lyon: Rouillius 1549. With woodcut printer's device. 174 + (2) pp. + JOHANN OLDENDORP: Titulorum iuris civilis index. Lyon: Gryphium, 1551. With woodcut printer's device. 142 + (2) pp. All 3 works bound in one contemporary manuscript vellum binding, with tears and signs of wear.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
2   - FORORDNING angaaende Consumtionens  [ Bognummer: 156155 ] og de dermed hidtil forbundne Afgifters Oppebørsel i Kiøbenhavn og øvrige Stæder i Danmark fra Iste Januarii 1779. Fredensborg Slot, den 15. October 1778. Kbhvn. 1778. 175 s. Samtidigt papirbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
3   - FORORDNING belangendis Soer Academie, Glyckstad 26. Jun. 1637.  [ Bognummer: 163472 ] [4] s.
Læs mere
Pris DKK 500,00
4   - FORORDNING hvorved Bodmerie-Breves rettighed ved den ostindiske Handel, samt yderligere Sikkerhed for de i Ostindien hertil forbodmede, eller til Forhandling consignerede Vahre, bestemmes og fastsettes.  [ Bognummer: 130966 ] Kbhvn. 1787. 8 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
5   - FORORDNING, angaaende en Extra-Afgifts Paabud, som skal betales af alle indtil Aarets Udgang 1800 fra Ostindien hertil indkommende Varer.  [ Bognummer: 131017 ] Kbhvn. 1799. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
6   FORORDNING. - Kongelig Bekiendtgiørelse og Anordning angaaende Brandforsikringen for Staden Kiøbenhavn.  [ Bognummer: 130917 ] Frederiksberg, den 17de Julii 1795. 15 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
7   FREDERIK VI - Anordning for Dannebrogsmændene. Given den 28de Januari 1809.  [ Bognummer: 158978 ] Kiøbenhavn: Schultz 1809. 4to. 8 sider.
Læs mere
Pris DKK 175,00
8   FREDERIK VI - Kongeligt aabent Brev, angaaende Dannebrog-Ordenens Udvidelse Kiøbenhavn den 28de Junii 1808.  [ Bognummer: 158977 ] Kiøbenhavn: JF Schultz 1808. 4to. 8 sider.
Læs mere
Pris DKK 175,00
9   ISLAND - PLACAT, angaaende Autorisation af Ønunderfiord i Isefiords Syssel i Islands Vester-Amt, som Udliggersted.  [ Bognummer: 70317 ] Rentekammeret, den 31te Mai 1823. Kbhvn.: Det Schultziske Officin. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
10   ISLAND - PLACAT, angaaende Bemyndigelse for Rentekammeret til,  [ Bognummer: 158810 ] indtil videre, at meddele fremmede Staters Undersaatter Beseilingspasse til afgiftsfrit at indføre i Island tilhuggede Træbygninger med samtlige til disses Opførelse fornødne Materialier og forarbeidede Bestanddele. Rentekammeret, den 22de Marts 1839. Kbhvn.: Jens Hostrup Schultz. 1839. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 250,00
11   ISLAND - PLACAT, angaaende en temporair Afgifts-Frihed for Kiøbstæd-borgere i Island.  [ Bognummer: 158813 ] Rentekammeret, den 23de December 1823. Kiøbenhavn: Jens Hostrup Schultz 1823. 4 sider.
Læs mere
Pris DKK 250,00
12   ISLAND - PLACAT, angaaende Forlængelse af den bestemte Varselstid,  [ Bognummer: 158811 ] med Hensyn til de Vrag som indstrande paa Island. Kiøbenhavn, den 21de April 1819. Kbhvn.: Det Schultziske Officin 1819. Med træskåret titelvignet. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 250,00
13   ISLAND - PLACAT, angaaende Nedlæggelse af Udliggerstedet Stappen i Snefieldsnæs Syssel i Islands Vester-Amt.  [ Bognummer: 158814 ] Rentekammeret, den 28de September 1824. Kiøbenhavn: JH Schultz 1824. 4 sider.
Læs mere
Pris DKK 250,00
14   ISLAND - PLACAT, angaaende Tilladelse til endnu i 2 Aar  [ Bognummer: 70357 ] at beseile og handle paa Raudarhavn i Norder-Syssel i Nord- og Øster-Amtet i Island. Rentekammeret, den 9de Mai 1823. Kbhvn.: Det Schultziske Officin 1823. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
15   ISLAND - PLACAT, angaaende Tilladelse til endnu i 2 Aar  [ Bognummer: 158812 ] at beseile og handle paa Raudarhavn i Norder-Syssel i Nord- og Øster-Amter i Island. Rentekammeret, den 19de April 1827. Kbhvn.: Jens Hostrup Schultz 1827. 4 s.
Læs mere
Pris DKK 250,00
16   - KURTZE DEDUCTION und Antwort Auff die Bischöffliche Münstersche zu Newhauss den 18. Julii dieses Jahrs publicirte Avocatorien/  [ Bognummer: 149247 ] Worinnen der ohnpartheylichen Welt klärlich vor Augen gestellet wird/ mit was Fueg und Recht die von dem negst verstorbenen Herrn Bischoffen zu Münster/ Ihrer Königl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen etc. überlassene Völcker in höchstbemeldt Ihr Königl. Mayest. Diensten würcklich getreten/ hingegen mit was Ohnbilligkeit und Ohnfueg dieselbe von dem jetzigen Herrn Bischoffen zu Münster und Paderborn avociret werden wollen. Von vorbemeldten gesambten Officirern und Soldatesque zur nöchtigen Rettung ihres guten Leumuths und Reputation an den Tage gegeben. No place 1679. 8 blade / leaves.
Læs mere
Pris DKK 200,00
17   NORGE Forordning om Forligelses-Indberetninger paa Landet, i Norge.  [ Bognummer: 130936 ] Kbhvn. 1797. 16 s.
Læs mere
Pris DKK 250,00
18   NORGE Forordning, som bestemmer, at der herefter skal, paa Landet i Norge, holdes overordentlige Tinge, til rettergangs Tvistigheders hastigere Fremme og Afgiørelse, ved Underretten med videre.  [ Bognummer: 130937 ] Kbhvn. 1797. 8 s.
Læs mere
Pris DKK 200,00
19   NORGE Placat, anlangende Foranstaltninger til at forekomme smitsomme Sygdommes Udbredelse blant Hestene i Norge.  [ Bognummer: 130996 ] Kbhvn. 1788. 6 s.
Læs mere
Pris DKK 175,00
20   - PLACAT,  [ Bognummer: 130977 ] som bestemmer Forkyndelses Maaden og Indkaldelses Tiden for de Proclamata, der udstædes af den grønlandske Handels-Directeurer i de Stifter, som af dem forvaltes. Kbhvn. 1792. 2 blade.
Læs mere
Pris DKK 250,00
21   - PLACAT, betreffend die Instruction für die Schiffsmessung in den Herzogthümern Schleswig und Holstein.  [ Bognummer: 158359 ] Placat, angaaende Instructionen for Skibsmaalingen i hertugdømmerne Slesvig og Holstein. Kbhvn. 1838. 4 sider.
Læs mere
Pris DKK 150,00
22   - VERORDNUNG,  [ Bognummer: 158360 ] betreffend die Abgaben vom Toback in den Herzogthümern Schleswig und Holstein nebst der Herrschaft Pinneberg und Graffschaft Ranzau. Kbhvn. 1786. 8 sider.
Læs mere
Pris DKK 400,00
23   - VERORDNUNG, wegen Verlängerung der Zeit,  [ Bognummer: 158358 ] in welcher die unterm 24sten Februar 1796 angeordnete Ausserordentliche Abgabe von Schiffs-Frachten zu entrichten seyn wird. Kopenhagen. 1798. 8 pp.
Læs mere
Pris DKK 150,00
24   - ZOLL- und LICENT-VERORDNUNG wie auch Zoll- und Licent-Rolle für die Herzogthümer Schleswig und Holstein,  [ Bognummer: 69390 ] die Herrschaft Pinneberg, und Grafschaft Ranzau. Christiansburg den 23 Nov. 1778. Kopenhagen [1778]. 192 + (64) pp. Contp. full leather. Binding worn, pages nice and clean, on large paper. Stamp on titlep.
Læs mere
Pris DKK 750,00