Medicin

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   - BIBLIOTHEK FOR LÆGER.  [ Bognummer: 164946 ] Udgivet af Diredtionen for det Classenske Litteratur-Selskab. 25 bind. Kbhvn.: Trykt paa Directionens Forlag 1821-36. Med talrige udfoldelige tabeller samt 17 udfoldelige kobberplancher. Indbundet i ensartet halvlæder med farvede titel- og tomefelter og guldtryk på ryggene. Nogle bind med brugsspor / rep.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
2   CALLISEN, HENRICH: Physisk Medizinske Betragtninger over Kiöbenhavn.  [ Bognummer: 156232 ] Stadens Beboere tilegnede. 2 bd. Kbhvn. 1807-09. Med portræt og kobberstukne titelblade. XX + 650 + (2); XXXII + 691 s. Samtidigt halvlæder med titelfelter i anden farve skind. With portrait and copperengraved titlepages. Contemporary halfleather with coloured labels.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
3   GÖSCHEN, ALEX.: Det menneskelige Legemes Pleie, en almindelig Diætetik.  [ Bognummer: 162593 ] Oversat med enkelte Tilsætninger og Bemærkninger efter den tydske Original af Aug. Thornam. 2. uforandrede Oplag. Kbhvn.: Philipsen 1852. 270 + [2] s. Let bruneret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen; kapitæler og nederste fals med lette brugsspor, lille vandskjoldt øverst i margin på de første blade.
Læs mere
Pris DKK 350,00
4   HEIM, ERNST LUDWIG - KESSLER, GEORG WILHELM: Leben der königl. presussischen Geheimen-Rathes und Doctors der Arzneiwissenschaft Ernst Ludwig Heim.  [ Bognummer: 85707 ] Aus hinterlassenen Briefen und Tagebüchern hrsg. 2 vols. Leipzig: Brockhaus 1835. 374+376 pp. Contp. half leather, spines richly gilt.
Læs mere
Pris DKK 600,00
5   KLINGBERG, HENRIC. MATTH. WILH.: Dissertatio de exstirpatione uteri quam pro summis in arte medica honoribus rite obtinendis  [ Bognummer: 157939 ] Iinter oublica sacri jubilæi Gaudia. Eruditorum examini die 29mo Octobris verecunde submittit Henric. Matth. Wilh. Klingberg. Respondente ornatissimo Hermanno Barclay. Kbhvn./ Copenhagen 1817. VIII + 160 pp. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt papirbind. Copy on good paper bound in contemporary paperbinding.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
6   KLUGE, CARL ALEXAND. FERDIN.: Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus, als Heilmittel.  [ Bognummer: 163295 ] 2. unveränderte wohlfeilere Auflage. Berlin: Realschulbuchhandlung 1815. With title-copperengraving. XVI + 504 pp. Contemporary halfleather with coloured label and goldillustrations on spine. The first leaves with weak waterstain, binding weakly marked of age and storation. Blind stamp with initials on titlepage.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
7   LUND, AXEL [Reservelæge]: Kort Fremstilling af de norske Kursteders Udvikling og Kurmidler.  [ Bognummer: 163494 ] Kristiania [Oslo]: Cammermeyer 1880. [2] + 96 s. Ubeskåret i det orig. bogtrykte, falmede papiromslag. Navn på omslag, blindtrykt stempel på titelbladet. Foromslag let bruneret.
Læs mere
Pris DKK 250,00
8   MESNARD, JACQUES: Veyviisere for dem, Som agter at lade sig bruge ved Forløsninger;  [ Bognummer: 164737 ] Eller fuldstændig Jordemoder-Skole med Tilstrækkelig Underviisning, hvorleedes mand kand og bør komme Fruentimmer til Hielp saa vel i Barns - Nørd som og udi andre dennem paakommende Sygdomme og Tilfælde. Sammenskrevet og udi Spørsmall Forfattet i det Franske Sprog. Men nu paa Dansk oversat af J:T: Holm Samt med Fliid igiennemseet af B:J:V: Buchwald. Kbhvn.: Mumme 1749. Med 12 kobbertavler. Lille 8vo. [34] + 310 + [6] s. Bruneret eksemplar indbundet i lidt slidt samtidigt helskind med guldtryk på ryggen. Navn på inderside af forperm.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
9   MORTON, RICHARD: Pyretologia seu exercitationes De Morbis Universalibus acutis.  [ Bognummer: 54516 ] Ad Exemplar Londinense Bremen: Hermanni Braueri 1693. Med 2 foldede tavler. (48) + 440 + (16) s. Samt. helperg. med farvet titelfelt. With 2 folded tables. Contp. full vellum.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
10   MUNCH, JOHAN HEINRICH: Underretning om Brugen af Belladonna i Vandskræk,  [ Bognummer: 160820 ] baade for Mennesker og Dyr, tillige med dens Opelskning, Tilberedelse og nogle dermed gjorte Iagttagelser. Oversat af Rudolph Buchhave. Kbhvn. 1784. 48 s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt hellæder. Ryg og øvre kapitæl lidt slidt, enkelte understregninger med blyant i teksten.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
11   RAU, WILHELM: Haandbog i Børnesygdomme.  [ Bognummer: 144506 ] Oversat af Ad. Trier. Kbhvn. 1838. VIII + 352 s. Samtidigt halvlæder med rig rygdek. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 750,00
12   SMITH, HENRIK: En liden Bog om Menniskens Vand, oc anden naturlig Affgang,  [ Bognummer: 18180 ] Huorledis de skulle besees, oc derom dømis, screffuen oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Friscio. Fordansket aff Henrick Smid udi Malmø Anno M. D. Lvii. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz. Paa Baltzer Kausis, Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning, 1577. 4to. (6)+14 blade. Nyt halvpergament. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
13   SMITH, HENRIK: Lægebog. Lübeck og Rostock 1598-99.  [ Bognummer: 164742 ] De første 8 blade mangler, herefter blad 1-245 indeholdende capitel 1-117. Herefter følger blad 35-68 indeholdende capitel 26-46. Så følger 'En liden Bog om Menniskens Vand. Fordansket af Henrik Smid udi Malmø 1557, Prentet i Lübeck 1557. [6] + 19 blade. Herefter 'En liden Bog om Pestilentzis Aarsage; først prenten Ano 1535, nu offverseet/ forøget oc forbedret Anno 1557, Prentet i Lübeck 1599. [9] + 35 blade. Og sluttelig: En skøn Lystig Ny Urtegaard prydet met mange adskillige Urter... Tilhobe samlet oc fordansket aff Henrick Smid udi Malmø. Anno 1546. Prentet i Rostock af Stephan Møllman Anno 1599. [4] + 165 + [5] [Urternis Danske naffns Taffle eller Register.] blade. 12mo. Indbundet i ét samtidigt helpergamentbind. Bindet repareret. Enkelte blade repareret, enkelte med ormehul og enkelte svagt skjoldet.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00