Medicin

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   SMITH, HENRIK: En liden Bog om Menniskens Vand, oc anden naturlig Affgang,  [ Bognummer: 18180 ] Huorledis de skulle besees, oc derom dømis, screffuen oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Friscio. Fordansket aff Henrick Smid udi Malmø Anno M. D. Lvii. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz. Paa Baltzer Kausis, Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning, 1577. 4to. (6)+14 blade. Nyt halvpergament. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00