Medicin

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BARTHOLIN, THOMAS: Historiarum Anatomicarum & Medicarum Rariorum. Centuria I - II. + Centuria III & IV. Ejusdem cura accessere Observationes Anatomicæ cl. Viri Petri Pawi. + Centuria V & VI. Accessit Viri Clarissimi Johannis Rhodii Mantissa Anatomica.  [ Bognummer: 166720 ] Hafniæ [Copenhagen]: Haubold 1654-61. First volume with engraved title with authors portrait and 9 plates and with textual woodcuts. 2nd volume with title in red and black, 7 engraved plates and with textual woodcuts. 3rd volume with 8 plates together with textual woodcuts. 12mo. [16] + 360 + [8]; [8] + 430 + [8] + 45 + [3]; [16] + 386 + [14] + 32 pp. BOUND WITH: BARTHOLIN, THOMAS: De Nivis Usu Medico. Observationes variæ. Accessit D. Erasmi Bartholini De Figura Nivis. Dissertatio cum Operum Authoris Catalogo. Hafnia: Haubold 1661. With title printed in red and black and 1 engraved plate. [24] + 232 + [8] + [6] + 42 + [16: List of Thomas Bartholins works] pp. + Th. BARTHOLIN: Responsio de Experimentis Anatomicis Bilsianis et Difficili Hepatis resurrectione, ad Clarissimum Virum Nicolaum Zas. Hafniæ: Haubold 1661. With title-vignette. 40 pp. Bound together in 3 contemporary vellum bindings with handwritten title on spines. Inner hinges a little weak, and first volume a little damaged on front-edge, otherwise a nice set.
Læs mere
Pris DKK 30.000,00
2   KLINGBERG, HENRIC. MATTH. WILH.: Dissertatio de exstirpatione uteri quam pro summis in arte medica honoribus rite obtinendis  [ Bognummer: 157939 ] Iinter oublica sacri jubilæi Gaudia. Eruditorum examini die 29mo Octobris verecunde submittit Henric. Matth. Wilh. Klingberg. Respondente ornatissimo Hermanno Barclay. Kbhvn./ Copenhagen 1817. VIII + 160 pp. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt papirbind. Copy on good paper bound in contemporary paperbinding.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
3   MUNCH, JOHAN HEINRICH: Underretning om Brugen af Belladonna i Vandskræk,  [ Bognummer: 160820 ] baade for Mennesker og Dyr, tillige med dens Opelskning, Tilberedelse og nogle dermed gjorte Iagttagelser. Oversat af Rudolph Buchhave. Kbhvn. 1784. 48 s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt hellæder. Ryg og øvre kapitæl lidt slidt, enkelte understregninger med blyant i teksten.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
4   SMITH, HENRIK: En liden Bog om Menniskens Vand, oc anden naturlig Affgang,  [ Bognummer: 18180 ] Huorledis de skulle besees, oc derom dømis, screffuen oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Friscio. Fordansket aff Henrick Smid udi Malmø Anno M. D. Lvii. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz. Paa Baltzer Kausis, Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning, 1577. 4to. (6)+14 blade. Nyt halvpergament. Lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
5   SMITH, HENRIK: Lægebog. Lübeck og Rostock 1598-99.  [ Bognummer: 164742 ] De første 8 blade mangler, herefter blad 1-245 indeholdende capitel 1-117. Herefter følger blad 35-68 indeholdende capitel 26-46. Så følger 'En liden Bog om Menniskens Vand. Fordansket af Henrik Smid udi Malmø 1557, Prentet i Lübeck 1557. [6] + 19 blade. Herefter 'En liden Bog om Pestilentzis Aarsage; først prenten Ano 1535, nu offverseet/ forøget oc forbedret Anno 1557, Prentet i Lübeck 1599. [9] + 35 blade. Og sluttelig: En skøn Lystig Ny Urtegaard prydet met mange adskillige Urter... Tilhobe samlet oc fordansket aff Henrick Smid udi Malmø. Anno 1546. Prentet i Rostock af Stephan Møllman Anno 1599. [4] + 165 + [5] [Urternis Danske naffns Taffle eller Register.] blade. 12mo. Indbundet i ét samtidigt helpergamentbind. Bindet repareret. Enkelte blade repareret, enkelte med ormehul og enkelte svagt skjoldet.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00