Grafik - Kobberstik, Raderinger Mm: Historiske

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BATTLE SCENE: Danish Hussars charging the Enemy.  [ Bognummer: 112557 ] Coloured aquatint. Engr. by I. Bluck after a drawing by C. Gessner. London: Ackermann's Repository of Arts 1803. 45,5 x 56 cn.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
2   FREDERIK VII Hans Majstät Konungen af Danmark Fredric VII öfverste i Kongl. Skånska Husar Regimentet.  [ Bognummer: 96027 ] Håndkoloreret litografi, tegnet af F. Dardel, litograferet af Bayol. Stockh. 1862. 29,8 x 23,6 cm. I passepartout.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
3   IAILLOT, ALEXIS HUBERT - VERMEULEN, C.M.: Alexius Hubertus Iaillot, Regis Christianissimi Geographus Ordinarius.  [ Bognummer: 158913 ] Engraved portrait. Drawn by Culin and engraved by Vermeulen. 1698. 37 x 30 cm. One closed tear on top.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
4   LAHDE, G.L.: Udfald mod de Engelske i Classens Have, under Kiöbenhavns Beleiring, d. 31. August 1807.  [ Bognummer: 164314 ] Akvatinte udført af G.L. Lahde efter forlæg af C.W. Eckersberg. 1807. 32 x 46 cm. [Inkl. margin 40,5x53 cm.].
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
5   SCHLEUEN, JOH. DAV.: Tamerlans Gastmahl bei Vermahlung seiner Enkel.  [ Bognummer: 129427 ] Engraved scene by Schleuen after G.A. Gründler. Halle ca. 1760. 20,5 x 36 cm.
Læs mere
Pris DKK 600,00
6   SENN, JOHANNES og G.L. LAHDE: Fædrenelandsk Kirkegaard. En Forestilling til Fordel for de i Krigen Qvæstede og de Faldnes Efterladte Enker og Børn, udført ved Skuespiller og Dannebrogsmand Knudsen paa den Kongelige Danske Skueplads den 12de Marts 1814.  [ Bognummer: 158840 ] Kong Frederik den VI allerunderdanigst helliget af H.C. Knudsen. Kobberstik af Johannes Senn og G.L. Lahde efter H.C. Knudsens forestilling på Det Kongelige Teater den 12. marts 1814. 37 x 48 cm.
Læs mere
Pris DKK 1.400,00
7   SEUTTER MATTHÄUS: Neu inventierter genealogischer Stamm Baum aller Könige in Dänemarck von Anfang dieses Reichs bis auf heut zu Tag glücklichst regierende Königliche Majestät Fridericum IV.  [ Bognummer: 81462 ] Coloured engraved genealogical tree of the kings of Denmark. Augsburg ca. 1740. 57 x 48 cm. Framed and in a passepartout.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
8   TRUSLEW, NIELS: Orlogs-Briggen Lougen,  [ Bognummer: 164286 ] under Commando af Premier-Lieutenant Wulf, giver - efter en levende Fegtning, fra Klokken 7, til 11 om Aftenen, d: 14de Martii, 1808, uden for Christiansand - en större engelsk Brig sit hele Lag af Canoner ret for ind, hvilket öjebliklig bevirkede dens Flugt. Den fiendlige Brigs Styrke: 22 cca 10 tt Canoner. Lougens Styrke: 18 18tt Canon. Akvatinte. 28,2x10,4 cm. [Total 32,2x42,1 cm.]. Let skjoldet.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
9   VANDERBANCK, P.: His Royal Highness George Prince of Denmark.  [ Bognummer: 149847 ] Coppengraving. London c. 1690. 58x41 cm.
Læs mere
Pris DKK 3.250,00