Filologi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   APHELEN, HANS von: Dictionaire en abrégé, eller En Fransk og Dansk Ord-Bog,  [ Bognummer: 164953 ] hvorudi ej aleneste alle brugelige Franske Ord med Exempler og Talemaader efter Alphabetisk Orden findes forklarede paa Dansk, men endog et fuldstændigt Dansk Register med Hr. Justitz-Raad og Doctor [Hans Peder] Anchersens Fortale. Kbhvn.: Trykt paa Autors Bekostning hos Niels Hansen Møller 1754. [12] + 832 + [388] s. Velholdt eksemplar indbundet med ciceleret snit i samtidigt spejlbind af skind, rigt dekoreret med guld- og blindtryk på ryg og permer. Navne på friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
2   ARNESEN, PAUL (Red.): Ny Latinsk Ordbog, til Brug for den studerende Ungdom.  [ Bognummer: 10892 ] Efter de vigtigste Kilder og Hielpemidler, med kongelig allernaadigst Understøttelse, samlet, ordnet og udgiven. Kbhvn. 1848. X s. + 3462 spaltesider. Samt. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
3   BADEN, JACOB (Udg.): Latinsk-Dansk Lexicon eller Ordbog,  [ Bognummer: 70448 ] indeholdende det Latinske Sprogs Ord og Talemaader af de beste Latinske Skribenter, indtil Udgangen af det 5te christelige Aarhundede. 2 bd. Kbhvn. 1786. Med kobberstukket vignet. XX + 524; 676 s. + Dansk-Latinsk Ordbog, eller det Latinske Lexicons Tredie Deel, som indeholder de brugelige danske Ord og Talemaader, med deres latinske Navne og Oversættelser. 1810. XII + 787 s. I alt 3 bind. Indbundet i slidt samtidigt halvlæder. Indholdet helt rent og pænt.
Læs mere
Pris DKK 750,00
4   BONAPARTE, PRINCE ROLAND: Documents de l'Époque Mongole des XIIIe et XIVe Sieècles.  [ Bognummer: 163929 ] Inscriptions en six langues de la porte de Kiu-Yong Koan, près Péking; lettres stèles et monnaies en écritures ouigoure et 'Phags-pa dont les originaux ou les estampages existent en France. Paris: pour l'Auteur 1895. With 15 plates of which 3 are folded. Folio. II + 5 pp. + plates. Loose in publisher's green pictorial cloth.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
5   - DANSKE ORDSPROG.  [ Bognummer: 164925 ] Udvalgt og indledet af Hans Brix. Kbhvn.: Foreningen Fremtiden 1944. Illustr. af Arne Ungermann. Lille 8vo. 124 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder. Bindet signeret Chr. Christensen. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 400,00
6   - DICTIONNAIRE UNIVERSEL FRANCOIS ET LATIN,  [ Bognummer: 152317 ] contenant la signification et la définition tant des mots de l'une & de l'autre Langue, avec leurs différens usages, que des termes propres de chaque Etat & de chaque Profession. La Description de toutes les choses naturelles & artificielles; leurs figures, leurs espéces, leurs propriétés. L'Explication de tout ce que renferment les Sciences & les Arts, soit Libéraux, soit Méchaniques, avec des Remarques d'Érudition et de Critique; Le tout tiré des plus excellens Auteurs, de meilleurs Léxicographes, Etymologistes & Glossaires, qui ont paru jusqu'ici en differentes Langues. Nouvelle édition corrigée et considerablement augmentée. 7 vols. Paris: par la Compagnie des Libraires Associe's 1752. Folio. Contp. full leather richly gilt on spine; headbands and joints worn.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
7   FRANCESON, C. F.: Grammatik der spanischen Sprache nach einem neuen System bearbeitet.  [ Bognummer: 85746 ] Berlin 1822. XII+412 pp. Contp. half leather.
Læs mere
Pris DKK 600,00
8   FRIDRIKSSON, HALLDóR KR: Islandsk Læsebog. Med Ordregister og en Oversigt over den islandske Formlære.  [ Bognummer: 165611 ] Kbhvn.: S. L. Møller 1846. XXVI + 166 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
9   HAMMERICH, MARTIN: Om Ragnaroksmythen og dens Betydning i den oldnordiske Religion.  [ Bognummer: 165603 ] Kbhvn.: Qvist 1836. XII + [4] + 168 + [4] + [16 blanke] s. Let bruneret men ellers velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
10   HIRT, IOAN. FRIDER.: Institutiones Arabicae Linguae. Adiecta est Christomathia Arabica.  [ Bognummer: 159365 ] Ienae 1770. With engraved portrait and titlevignette. (14) + 562 + (14) pp. Contemporary half calf, top of spine lacking leather, hinges weak.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
11   JERMIIN, H.C.: Ledetraad for den første Undervisning i dansk Sproglære  [ Bognummer: 81926 ] Aalborg: Carl Beck 1847. 54 s. Samt. hlvlrd. St.p.t.
Læs mere
Pris DKK 300,00
12   KOK, JOHANNES: Det danske Folkesprog i Sønderjylland  [ Bognummer: 8084 ] forklaret af Oldnordisk, Gammeldansk og de nynordiske Sprog og Sprogarter. Første Del. Kbhvn. 1863. 433 s. Samt. hlvldr. med rødt rygtitelfelt.
Læs mere
Pris DKK 350,00
13   KORMAK: Kormaks saga sive kormaki oegmundi filii vita.  [ Bognummer: 163935 ] Ex manuscriptis Legati Magnæani cum interpretatione latina, dispersis Kormaki carminibus ad calcem adjectis et indicibus personarum, locorum ac vocum rariorum. Hafniæ [Copenhagen].: H. Thiele 1832. With engraved titlevignette. [4] + XVI + 340 + [2] sider. Rent ubeskåret og uopsprættet eksemplar i samtidigt blankt omslag.
Læs mere
Pris DKK 600,00
14   KORMAK: Kormaks saga sive kormaki oegmundi filii vita.  [ Bognummer: 165601 ] Ex manuscriptis Legati Magnæani cum interpretatione latina, dispersis Kormaki carminibus ad calcem adjectis et indicibus personarum, locorum ac vocum rariorum. Hafniæ [Copenhagen].: H. Thiele 1832. With engraved titlevignette. [4] + XVI + 340 + [2] pp. Well-preserved and totally uncut copy with new blue blank wrappers bound in nice new halfleather with gold on spine. Binding signed Ole Olsen 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
15   - LAXDÆLA-SAGA. Sive historia de rebus gestis Laxdölensium.  [ Bognummer: 165615 ] Ex manuscriptis legati magnæani cum interpretatione latina, tribus dissertationibus ad calcem adjectis et indicibus tam rerum qvam nominum propriorum. Hafniæ [Copenhagen]: Hartv. Frid. Pop 1826. [4] + XVIII + [2] + 442 s. Med kobberstukket titelvignet. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet med helt guldsnit i smukt privat helskind med guld- og blindtrykte dekorationer på ryg og permer samt indvendig guldbordure. Bindet med lette brugsspor. With engraved title vignette. Clean and well-preserved copy with wide margin bound in nice private full calf with gold- and blindtooled decorations on spine and boards and inner ornamental border. Binding weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
16   LAXNESS, HALDOR KILJAN [1902-98] (Utg.): Brennunjáls saga.  [ Bognummer: 162179 ] Reykjavik: Helgafell 1945. 437 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvpergament med farvede skindtitelfelter på ryggen. Bindet signeret Andrée & Thomsen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
17   MACDONALD, LESLEY (Edit.): A Collection of Proverbs from all Nations.  [ Bognummer: 165344 ] London: Acorn Press & Andoversford: Whittington Press 1979. With 44 engravings by Hellmuth Weissenborn. [92] pp. Limited to 350 numbered and by the artist signed copies. In publisher's decorated boards and slipcase.
Læs mere
Pris DKK 350,00
18   MAGNUSEN, FINN (Udg.): Den ældre Edda. En Samling af de nordiske Folks ældste Sagn og Sange, ved Sæmund Sigfussön kaldet hin Frode.  [ Bognummer: 165602 ] Oversat og forklaret. 4 bd. Kbhvn.: Gyldendal 1821-23. Lille 8vo. Velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i 2 smukke senere halvlæderbind i gammel stil med farvede titel- og tomefelter og rig gulddekoration på ryggene.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
19   MAGNUSEN, FINN: Granskninger og Bemærkninger om forskjellige, med de i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og flere særegne (tildeels nylig opdagede) Oldtidsminder.  [ Bognummer: 165412 ] Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger, sjette Deel. Kbhvn.: Bianco Luno 1841. Med 14 stålstukne plancher. [4] + pp. 387-750. Indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen mangler og forreste perm løs, indholdet meget rent og velholdt.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
20   MÜLLER, LUDV. CHR: Islandsk Læsebog med tilhörende Ordforklaring.  [ Bognummer: 165610 ] Kbhvn.: Gyldendal 1837. [4] + 428 s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. blå kartonnage. Ny ryg med original label påsat.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
21   - NORDISK TIDSSKRIFT FOR OLDKYNDIGHED, udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.  [ Bognummer: 163940 ] Andet Binds første Hæfte. Kjøbenhavn: Qvist 1833. Med enkelte illustr. i teksten samt udfoldelig planche samt udfoldelig genealogisk tavle. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt rødt halvlæder med guldtryk på ryggen og guldstreg-kant på permer. Bindet med lille stød nederst på bagperm og de første blade bruneret, ellers velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
22   - NORDISK TIDSSKRIFT FOR OLDKYNDIGHED, udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.  [ Bognummer: 163941 ] Første Bind. Kjøbenhavn: Qvist 1832. Med udfoldelig planche. Velholdt rent eksemplar indbundet med det orig. foromslag i samtidigt rødt halvlæder med guldtryk på ryggen og guldbort på permer. Navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
23   - OLDNORDISKE SAGAER. Udgivne i Oversættelse af Nordiske Oldskrift-Selskab.  [ Bognummer: 63375 ] Oversat af C.C. Rafn. 12 bd. (Det udkomne). Kbhvn. 1826-37. Smukt samtidigt halvlæder med rygforgyldning og kongelig superexlibris på forperm. Bindene lidt slidte.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
24   OLLENDORFF, H.G.: A Key to the Exercises in the New Method of Learning to Read, Write, and Speak a Language in six Months, Adapted to the Italian.  [ Bognummer: 162261 ] 5th edition, carefully revised and corrected. London & Paris 1861. [4] + 152 pp. Bound in contemporary blind tooled cloth, spine and frontboard weakly faded, titlepage a little browning.
Læs mere
Pris DKK 800,00
25   OLLENDORFF, H.G.: A New Method of Learning to Read, Write, and Speak a Language in six Months, Adapted to the Italian: For the Use of Schools and Private Teachers.  [ Bognummer: 162262 ] 5th edition, carefully revised, corrected, and augmented. London & Paris 1865. VII + 544 + [4] pp. Bound in contemporary blind tooled cloth; the last leaves and backboard weakly stained at the top.
Læs mere
Pris DKK 800,00
26   PETERSEN, N.: Betragtninger over den höjeste Grundsætning for dansk Retskrivning, til Forsvar for Bogen: Undersøgelse om hvorvidt den danske Retskrivning bör forbedres.  [ Bognummer: 77857 ] Kbhvn. 1826. 68 s. Samt. blankt omslag. Ny ryg. St.p.t.
Læs mere
Pris DKK 275,00
27   RAFN, C.C. (Oversætter): Nordiske Fortids Sagaer, efter den udgivne islandske eller gamle nordiske Grundskrift.  [ Bognummer: 161908 ] 3 bd. Kbhvn. 1829-30. XXVIII+470; (4)+402; (4)+516 s. Totalt ubeskåret eksemplar i nyere kartonnagebind i gammel stil med papirlabels på rygge.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
28   RAFN, CARL CHR. (Udg.).: Saga om Kong Didrik af Bern og hans Kæmper, efter islandske Haandskrifter fordansket, med oplysende Anmærkninger.  [ Bognummer: 165407 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1823. [4] + IV + 652 + [4] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen. Bind med lette brugsspor. Lille navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
29   RASK, RASMUS KRISTIAN: Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog.  [ Bognummer: 165612 ] Kbhvn.: Schubothe 1811. LVI + 282 + [6] s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Gammelt navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
30   RASK, RASMUS: Kortfattet Vejledning til det oldnordiske eller gamle islandske Sprog.  [ Bognummer: 165620 ] Kbhvn.: Reitzel, Qvist 1832. [4] + 76 s. + Oldnordisk Læsebog, indeholdende Prøver af de bedste Sagaer i den gamle islandske Text, gjennemset og rettet efter de bedste Oldbøger, samt forsynet med et Ordregister over de vanskeligste Ord. Kbhvn.: Reitzel, Jørgensen 1832. 10 + 190 s. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
31   RASK, RASMUS: Oldnordisk Læsebog, indeholdende Prøver af de bedste Sagaer i den gamle islandske Text,  [ Bognummer: 165613 ] gjennemset og rettet efter de bedste Ordbøger samt forsynet med et Ordregister over de vanskeligste Ord. Kbhvn.: Reitzel 1832. [10] + 189 + [1] s. Indbundet i nyere privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning. Bindet med lette brugsspor, navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
32   RASK, RASMUS: Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse.  [ Bognummer: 165411 ] Et af det Kongelige Danske Videnskabers Selskab kronet Prisskrift. Kbhvn.: Gyldendal, Popp 1818. XII + 312 s. + 1 tillæg. Totalt ubeskåret eksemplar med talrige håndskrevne noter i marging, indbundet i senere privat halvlæder med farvet titelfelt og guld- og blindtryk på ryggen. Navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
33   RASK, RASMUS: Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse.  [ Bognummer: 165609 ] Et af det Kongelige Danske Videnskabers Selskab kronet Prisskrift. Kbhvn.: Gyldendal, Popp 1818. XII + 312 s. De første blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og blindtrykte dekorationer på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
34   RASK, RASMUS: Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog.  [ Bognummer: 164928 ] Kbhvn.: Schubothe 1811. LVI + 282 + [6] s. Let bruneret eksemplar indbundet i senere halvlæder med guldtryk på ryggen. Navn fjernet fra forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
35   REISLER, KARL GOTTLOB: Tydsk Sproglære for Danske, i tvende Dele.  [ Bognummer: 163321 ] Bind 1 i 6., ganske omarbeidede og meget forøgede Oplag. Kbhvn.: Popp 1808-07. XII + 260; [4] + 276 s. Indbundet i ét samtidigt, lidt slidt halvlæderbind. Lille navn op inderside af forperm.
Læs mere
Pris DKK 250,00
36   RICHER, EDMOND: Obstetrix animorum,  [ Bognummer: 157924 ] Hoc Est, Brevis Et Expedita Ratio Docendi, Studendi, conversandi, imitandi, iudicandi, componendi: Naturam Si Sequamur Ducem, nunquam aberrabimus. Ad iuventutem, optimarum artium studiis deditam. 1st German edition. Ambergae: Officina Schönfeldiana 1608. 12mo. (14) + 388 + (1) pp. With a few contemporary notes in margin and an old inscription from Uppsala in 1776. Full contemporary vellum with handwritten title on spine. With 2 Swedish bookplates. (Julius Lagerholm and the Hammer Library in Stockholm). Bound with Johan-Henrici Alsted: Orator; Sex libris informatus. Herbornæ Nassoviorum 1612. 286 + (1) pp.
Læs mere
Pris DKK 3.250,00
37   SELMER, HANNIBAL PETER: Om de i det danske sprog forekommende fremmede ord, samt tyskagtigheder, andre ufuldkommenheder, sprog- og retskrivningsfejl.  [ Bognummer: 165450 ] Et blik på modersmaalets nuværende tilstand og muligheden af dets fuldkomnere udvikling herefter. Kbhvn.: Wroblewsky 1861. VIII + 430 + 696 s. Samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen med lette brugsspor og enkelt blade let bruneret, ellers velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 600,00
38   SINTENIS, KARL HEINRICH: Handbuch der Materialien zu deutschen und lateinischen Abhandlungen aus der classischen Philologie und einigen ihrer Hauptwissenschaften für geübte Jünglinge in Gelehrtenschulen.  [ Bognummer: 122796 ] Züllichau: Darmann 1808. XXVIII + 436 pp. Contp. half calf, spine rubbed. Stamp on title, name on flyleaf.
Læs mere
Pris DKK 300,00
39   SPORON, BENJ. GEORG: Dansk Synonymik eller Forklaring af eenstydige danske Ord ved B. G. Sporon, M. L. Heiberg, J. Smidth og udgiveren P. E. Müller. 2 bd.  [ Bognummer: 160175 ] Kbhvn.: 1829. XL+408+(1); (2)+420 s. Lidt senere, lidt slidt halvlæder med rygdekoration i guld på ryggene. Navne på friblade.
Læs mere
Pris DKK 500,00
40   SPORON, BENJ. GEORG: Dansk Synonymik eller Forklaring af eenstydige danske Ord. Anden Deel.  [ Bognummer: 158468 ] Kbhvn. 1829. 419 s. Totalt ubeskåret eksemplar i samtidigt kartonnage. Ny ryg med det meste af den originale papirlabel påsat. Lille stempel på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 175,00
41   SPORON, BENJ. GEORG: Eenstydige Danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger og Exempler. Andet Oplag  [ Bognummer: 88307 ] 2 Stykker i l bd. 1778. (32) + 98 + (12) + 88 + (10) s. Med kobberstukket frontispice og 2 titelvignetter stukket af Georg Haas. Samt. hlvldr. Stempel på titelbl.
Læs mere
Pris DKK 500,00
42   SPORON, BENJ. GEORG: Eenstydige Danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger og Exempler. Udgivet i alphabetisk Orden med nogle faa Tillæg af M. Ludvig Heiberg.  [ Bognummer: 160177 ] Kbhvn. 1807. Med kobberstukket portræt samt titelvignet. LXXVI + XXXII + 280 + (1) s. Samtidigt, lidt slidt halvlæder med titelfelt i anden farve skind samt gulddekorationer på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 500,00
43   SYV, PEDER: Kjernefulde Ordsprog, udsøgte og ordnede ved R. Nyerup.  [ Bognummer: 164949 ] Med en Fortale indeholdende Bidrag til dansk Ordsprogs Litteratur. Kbhvn.: Golding, Cohen 1807. XC + [1] + 259 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt hellæder med titelfelt i anden farve skind og blindtrykte stregdekorationer på ryggen. Navn på forsats.
Læs mere
Pris DKK 400,00
44   SYV, PEDER: Kjernefulde Ordsprog, udsøgte og ordnede ved R. Nyerup. Med en Fortale indeholdende Bidrag til dansk Ordsprogs Litteratur.  [ Bognummer: 161738 ] Kbhvn.: Golding, Cohen 1807. XC + [1] + 259 s. Senere privat helpergament med guldtryk på ryggen samt indvendig guldbordure. Eksemplaret har tilhørt Agnes Slott Møller.
Læs mere
Pris DKK 300,00
45   [THORKELIN, GRIMUR] (Editor): Magnus Konongs Laga-Bæters Gula-Things-Laug.  [ Bognummer: 163934 ] - Regis Magni legum reformatoris Leges Gula-Thingenses, sive Jus Commune Norvegicum. Ex Manuscriptis Legati Arna-Magnæani, cum interpretatione Latina et Danica, variis lectionibus, indice Verborum et IV Tabulis æneis. Kbhvn.: Trykt hos Th. E. Rangel 1817. Med kobberstukket titelvignet af I.F. Clemens efter tegning af I. Wiedewelt samt 4 faksimiler, heraf 1 foldet, af håndskriftet, stukket i kobber af G.N. Angelo. LX + XII + 550 + 138 [spaltesider] ("Index vocum ..") + [1] pp. Rent ubeskåret eksemplar i samtidigt blankt papiromslag. Papiromslaget revet i samlingen ved forreste fals.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
46   [THORKELIN, GRIMUR] (Editor): Magnus Konongs Laga-Bæters Gula-Things-Laug.  [ Bognummer: 165616 ] - Regis Magni legum reformatoris Leges Gula-Thingenses, sive Jus Commune Norvegicum. Ex Manuscriptis Legati Arna-Magnæani, cum interpretatione Latina et Danica, variis lectionibus, indice Verborum et IV Tabulis æneis. Kbhvn.: Trykt hos Th. E. Rangel 1817. Med kobberstukket titelvignet af I.F. Clemens efter tegning af I. Wiedewelt samt 4 faksimiler, heraf 1 foldet, af håndskriftet, stukket i kobber af G.N. Angelo. LX + XII + 550 + 138 [spaltesider] ("Index vocum ..") + [1] pp. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar eksemplar indbundet i samtidigt blankt kartonnage med papirlabel på ryggen. Tilskrift på inderside af foromslaget.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
47   VENERONI, GIOVANNI: Le Maitre Italien ou la Grammaire Italienne,  [ Bognummer: 164919 ] dans sa derniere perfection; qui contient tout ce qui est nécessaire pour apprendre facilement & en peu de tems la Langue Italienne. Nouvelle Edition, Augmentée des Observations des Grammairiens modernes, & d'un Dictionnaire portatif pour les deux Langues. + Vocabulaire Italien et Francois, Francois et Italien, pour servir de suite au Maitre Italien. Paris: la Compagnie des Libraires 1792. VIII + 560; 284 pp. Bound in one contemporary full leatherbinding with coloured label and richly gilt on spine. Name on title-page. Bindinding restored and weakly marked of use. Small red ink-spot in lower margin on c. 90 pp.
Læs mere
Pris DKK 800,00
48   VERLAC, E.: Dictionnaire synoptique de tous les verbes de la langue francaise tant reguliers, quírreguliers entierement conjugués.  [ Bognummer: 162619 ] Précédé d'une théorie des verbes et d'un traité complet des particepes, mis a la portée de toutes les intelliggences par M. Litais de Gaux. Paris: Didier 1845. 4to. III + 198 + 293 + [2] pp. Contemporary halfleather with goldprint on spine; inner boards and first and last leaves weakly foxed, otherwise clean.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
49   WERLAUFF, C.C. og N. OUTZEN: Preisschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend / Priisskrifter angaaende det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig.  [ Bognummer: 166716 ] Kopenhagen / Kbhvn.: Schubothe 1819. [4] + VIII + 140 + 154 s. Rent og meget velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og rig rygforgyldning og træpermer med guldbort. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured label and richly gilt spine, wooden boards with gilt line.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
50   WESTERGAARD, N.L.: Sanskrit Læsebog med tilhörende Ordsamling.  [ Bognummer: 166600 ] Kbhvn.: Reitzel 1846. 214 + (2) s. De første blade let brunet ellers velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. Med lille håndskreven notat på forsatsen samt håndskreven nummer på indersiden af forperm.
Læs mere
Pris DKK 600,00
Næste 50