Religion - Filosofi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 161797 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthums Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Graffschaft Tazau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. 4. Ausg. Altona 1793. Med træskåren titelvignet samt 2 våbenvignetter skårne i træ. [24] + 1200 + [24] pp. + EPISTELN UND EVANGELIA, auf alle Sonn- und Fest-Tage durchs ganze Jahr. Hamburg: Zimmer c. 1790. With titlevignette and 2 armorial pieces, cut in wood. 112 pp. + Allgemeines Kirchengebet. No place no date. Pp. 129-132. Bound in one contemporary full leather binding richly blindtooled on boards and with initials JJ on frontboard; with silver clasps. Spine marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
2   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 164230 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthumes Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. Altona: trykt på Christian 7.'s kongelige privilegium 1786. [20] + 1008 + [28] s. Indbundet med helt ciceleret guldsnit i smukt dekoreret pergament med 2 overdådige beslag af forgyldt sølv med filigrandekoration og monogrammer. Format: 17 x 12 x 5 cm. I usædvanlig god stand. Well-preserved copy of the German song and psalm book, also called 'Das Cramersche Gesangbuch' for the Danish dukedoms Schleswig, Hollstein etc., bound with gauffered edges in beautiful decorated vellum and with two magnificent lavish gilt silver clasps with filigree decoration and monograms.
Læs mere
Pris DKK 25.000,00
3   BAGGESENIANA - BUCHHOLZ, FRIEDRICH: Moses og Jesus eller om Jødernes og de Christnes intellektuelle og moralske Forhold, en historisk-politisk Afhandling.  [ Bognummer: 166746 ] Oversat med en Forerindring af Thomas Thaarup. Kbhvn.: Brummer, trykt hos J. P. Mandra, 1813. [2] + LXII + [2 blanke] + 344 + [6: Fortegnelse over Fr. Brummers Skrifter] s. Totalt ubeskåret eksemplar trykt på blåt skrivepapir indbundet med de orig. sorte omslag med bogtrykt titeletiket i nyt elegant privat sort halvlæder med orange titelfelt. 'Baggesiana' trykt i guld på forperm. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
4   [BALLE, N.E.]: Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler.  [ Bognummer: 166724 ] Kbhvn.: Schultz 1797. 144 s. Rent og velholdt eksemplar med indskudte blanke blade indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt guldbort på permer. Eksemplaret er givet i gave 1828. Enkelte noter på nogle af de indskudte blanke blade.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
5   BANG, THOMAS:GFF Cælum orientis et prisci mundi triade  [ Bognummer: 67430 ] Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.
Læs mere
Pris DKK 9.000,00
6   BAUMEISTER, FRIEDERICH CHRISTIAN: Philosophia recens controversa complexa definitiones theoremata et quaestiones nostra aetate in controversiam vocatas.  [ Bognummer: 160801 ] Lipsiæ et Gorlicii: Ex Officina Marcheana 1738. With copperengraved titlevignette. [8] + 344 pp. Bound in contemporary boards, internally weakly browning. Contemporary names and notes on inner boards. Binding marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
7   - BIBEL VOOR KINDERS of bibels spreek met kort opmuntringen voor opmerksame kinders set over na die Creols tael van J.N. Oxholm. Deen Dominie es missionarius in St. Crux en Inspector over die Deen Westindis Eilanden.  [ Bognummer: 161297 ] Kopenhamn 1822. 12mo. 60 pp. Bound in poor halfleather with paper on woodsides. Name on titlepage. A little loose. One wormhole going through the first 5 pages.
Læs mere
Pris DKK 17.500,00
8   BIRCH, ANDREAS (Edit.): Quatuor Evangelia Graece,  [ Bognummer: 163917 ] cum variantibus a textu lectionibus codd. mss. bibliothecae Vaticanae, Barberinae, Laurentianae, Vindobonensis, Escurialensis, Havniensis Regiae, quibus accedunt lectiones versionum Syrarum, veteris, Philoxenianae et Hierosolymitanae jussu et sumtibus regiis. Havniae [Copenhagen]: Schultz 1788. With 3 copperengraved leaves with samples. [10] + [3] + XCII + 676 pp. Bound in contemporary full leather with coloured label and richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
9   BIRCKNER, M.G. - GUTFELD, FREDERIK KARL: Minde-Tale over Michael Gottlieb Birckner,  [ Bognummer: 156421 ] før residerende Kapellan for Corsøer og Taarnborg Menigheder. Kbhvn. 1799. 16 s. Samtidigt papirbd.
Læs mere
Pris DKK 200,00
10   BJØRN, H.O.: Samtaler over Gjenstande af den plane Geometrie.  [ Bognummer: 72926 ] Til Brug ved den første geometriske Underviisning. Odense: S. Hempel 1813. XII + (2) + 592 s. Samt. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 400,00
11   BOHR, P.G.: Ledetraad ved Religionsunderviisningen i de lærde Skolers nederste Klasser  [ Bognummer: 159957 ] med stadigt Hensyn paa Krog Meyers Religions- og Sædelære. Rønne 1842. VII + 141 + (1) s. Samtidigt, lidt slidt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 250,00
12   BONSTETTEN, CH. VICTOR DE [1745-1832]: Recherches sur la nature et les lois de l'imagination.  [ Bognummer: 166259 ] 2 vols. Geneve: Paschoud 1807. With title-vignettes. [4] + 352; [4] + 238 + [8] pp. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured labels and goldprint on spines. Names on inner frontboards.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
13   BORREBYE, JACOB: Den Bibelske Arithmetica, Eller tvende Register, Over alle de Tal, som findes i den Hellige Bibelske Skrift,  [ Bognummer: 165665 ] Det Første Viiser Tallene i hver Materie efter Alphabetet, Det Andet viiser Tallene i vis orden efter Arithmeticam. Samlet ved Bibelens igiennem Læsning. Kbhvn.: J.N. Lossius 1733. 184 + 22 [Den anden Part] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt slidt halvlæder. Eksemplaret har tilhørt N.F.S. Grundtvig og bærer dennes tilskrifter på fribladet og navnetræk på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
14   BRANDT, C.J.: Legender.  [ Bognummer: 162473 ] 1.-3. Samling. Kbhvn.: Iversen 1850-51. [4] + 89; [4] + 99; [4] + 102 s. Orig. bogtrykt kartonnage, bind med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
15   BUCH, HANS: Forklaring Over Luc. XIX. v.41. Christi Graad over Jerusalem  [ Bognummer: 156333 ] Og Formaning til Kiöbenhavn af Christi Graad/ Jerusalems, og Byens egen Aske Til Bodfærdighed. Kbhvn. 1729. (4) + 76 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i smukt samtidigt helskind. Bindet lidt slidt.
Læs mere
Pris DKK 500,00
16   CHRISTIAN III'S BIBEL - BIBLIA/ Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Prentit i Kiøbenhaffn, af Ludowich Dietz 1550. Facsimile-Udgave af den første danske Bibel 1550.  [ Bognummer: 166254 ] Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbhvn. 1928. Titel trykt i rødt og sort. Folio. Indbundet i smukt orig. helskind af ufarvet niger med blindtrykt dekoration og spænder i 16. årh. stil. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
17   - COPTIC SCROLL - ETHIOPIAN.  [ Bognummer: 50524 ] 19th-20th century. Paper scroll with 3 handcoloured illustrations: angel with a sword in the right hand and a sheath in the left, heads of animals, 3 crosses. 170 x 11 cm. Written with red and black ink in Ge'ez, a semitic language that is no longer used; with yellow border.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
18   DALGAS, ERNESTO: Dommedags Bog. En Vandring gennem Eksistensens Verden berettet af Peregrinus Peripateticus.  [ Bognummer: 1145 ] Kbhvn. 1903. 421 s. Rent ubeskåret eksemplar i det let nussede orig. omslag.
Læs mere
Pris DKK 175,00
19   - DANNEMARKES OG NORGES KIRKE RITUAL.  [ Bognummer: 155981 ] 3. udg. Kbhvn.: Trykt og Bekostet af Andreas Hartvig Godiche 1761. (6)+384+(8) s. Eksemplar på skrivepapir med kobberstukket titelblad. stukket af J. Haas. Indbundet i samtidigt spejlbind af helskind. Svagt plettet. Tidligere ejernavne på friblade.
Læs mere
Pris DKK 2.250,00
20   - DYALOGUS creaturarum moralisatus.  [ Bognummer: 150267 ] Stockh.: Johan Snell 1483. Photolithographic facsimile published by G.H. Klemming (General Staff Litho. Institution) 1883. With 120 woodcuts. 158 leaves + (6) pp. Limited to 75 copies only. Bound in newer full vellum in old style with title printed in gold on spine. Binding signed A.B. J.B. Meijel, Halmstad. Browning.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
21   ECCARD, JOH. NICOL.: Anrede an den gecreutzigten Jesum über sein hohes Leyden/  [ Bognummer: 161567 ] bey Betrachtung der Passions-Geschicht, zur Erweckung wahrer Busse, lebendigen Glaubens und heiligen Wandels. Hamburg: Thomas von Wierings Erben 1721. With copperengraved frontispiece. [32] + 159 pp. + contemporary handwritten index. Contemporary halfleather. Upper headband marked of use. Old name on inner frontboard.
Læs mere
Pris DKK 500,00
22   ERASMUS OF ROTTERDAM / ÉRASME: Colloquia familiaria. Ex recensione et cum notis perpetuis Petri Rabi.  [ Bognummer: 166268 ] Accedunt eiusdem Erasmi conflictus Thaliae et Barbariei, apologia et utilitas colloquiroum, nec non laus morias. Editio nova. Nürnberg: Felsecker 1784. + Morias Enkomion [Greek] sive declamatio in laudem stultitiae, quæ ob sermonis elegantiam, argumenti amoenitatem et exemplarium inopiam rursus in lucem publicam prodire woluit æque ac debuit. Nürnberg: Felsecker 1784. [16] + 872 + [24]; 88 pp. Bound in one contemporary halfleatherbinding with coloured label and goldprint on spine. Binding a little marked of use, lower headband nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
23   EVANS-WENTZ, W.Y.: The Tibetan Book of the Dead or The After-Death Experiences on the Bardo Plane, according to Lama Kazi Dawa-Samdup's English Rendering.  [ Bognummer: 166643 ] 2nd edition, 2nd impression. London, New York,Toronto: Geoffrey Cumberlege, Oxford Univ. Press 1951. Illustr. with few plates. L [48] + 248 pp. Well-preserved copy in publisher's cloth, with dustjacket.
Læs mere
Pris DKK 600,00
24   FREDERIK IV'S BIBEL - Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøgger/  [ Bognummer: 164907 ] som Aar 1647 fordansket ere udgangne/ og nu efter Kong Friderich den Fierdes/ Christelige Befalning paa nye med Fliid efter Grund-Texterne nøjere end tilforne/ ere efterseete med Capitlernes tilføjede Summarier/ desligeste med flere den Hellige Skriftes grundige Forklaringer og Parallelis forøgede. 4 bd. Kbhvn.: Kgl. Maj. og Universitets privl. Bogtrykkerie 1719. Med 4 kobberstukne plancher og 1 udfoldeligt kobberstukket kort over Det forjættede Land; første bind med både kobberstukket og bogtrykt titelblad. Let bruneret eksemplar indbundet med helt guldsnit i 4 smukke Joh. Boppenhausen - spejlbind rigt dekoreret med guld på rygge og permer. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
25   GRUNDTVIG, N.F.S. - FABER, NICOLAI: Fem Breve til Hr. Pastor N. F. S. Grundtvig  [ Bognummer: 155746 ] angaaende Fornuft, Aand og Bogstav, Andagtsforsamlinger udenfor Kirken og Muligheden af et Beviis for Guds Tilværelse. Andet Forsøg til sand Christendoms Bestyrkelse mod Tvivl og Vildfarelse. Odense, Hempel, 1825. (4)+148 s. Samtidigt papirbind med typografisk titelskilt. Bagomslag med plet.
Læs mere
Pris DKK 425,00
26   GRÄVELL, M.C.F.W.: Der Mensch. Eine Untersuchung für gebildete Leser.  [ Bognummer: 163326 ] Berlin: Maurerschen 1815. 544 + [2] pp. + folded plate. Bound uncut and unopened in contemporary boards. Blind stamp and initials on titlepage. Weakly browning, last 2 leaves a little curled up.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
27   HELGESEN, POVL - OLIVARIUS, CHR: De vita & scriptis Pauli Eliæ Carmelitæ, Vulgo Povel Vendekaabe, viri in historia reformationis Danicæ notissimi.  [ Bognummer: 166733 ] Havniæ [Kbhvn.]: Trykt hos Jacob Preus 1741. Med enkelte træskårne vignetter og enkelte træsnit. Titelblad trykt i rødt og sort. [16] + 176 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i nyere halvlæder i gammel stil med blindtryk på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
28   HERVEY, JAMES: Forsvars-Skrifter, indeholdende I. Et Brev til en Dame af Stand, imod Bolingbroke. II. Tanker over Jobs Bog, i et Brev til Carl Thayer. III. Elleve Breve imod John Wesly, betreffende hans Anmærkninger  [ Bognummer: 143356 ] over Theron og Aspasio. Af det Engelske oversatte og i eet Bind samlede af Ausustinus Christian Faber. Sorøe: på oversætterens beksotning trykt hos Jonas Lindgrens Enke, ved F.H. Lillie 1783. XXXVI + 604 + (4) s. Indb. med helt guldsnit i samt., lidt slidt helskind rigt dek. med guld på ryggen. Ekspl. på skrivepapir.
Læs mere
Pris DKK 750,00
29   HAAS, JONAS (Udg.): Samling af De Evangeliske Biskoppers i Siællands Stift,  [ Bognummer: 17370 ] (Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Trykt hos L. N. Svare paa Editors Bekostning 1761. (8) + 120 s. + 15 kobberstukne portr. Samt. hlvldr. m. rig rygforg. Gl. laksegl på indersiden af forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
30   HAAS, JONAS (Udg.): Samling af De Evangeliske Biskoppers i Siællands Stift,  [ Bognummer: 156356 ] (Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Kbhvn.: Trykt hos L.N. Svare paa Editors Bekostning 1761. Med 15 kobberstukne portrætter. (8) + 120 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind rigt dekoreret med guld på ryggen. Samtidig tilskrift på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
31   INKUNABEL - BIRGITTA FROM SWEDEN: Revelationes. With: Vita abreviata S. Birgittae. – Hymnus ad Beatam Birgittam.  [ Bognummer: 163724 ] With foreword by Johannes de Turrecremata and Matthias de Suecia. Published by Florian Waldorf. Nürnberg: A. Koberger, 21. IX. 1500. With 59, 7 full-page woodcuts & 52 smaller cuts assembled to form 10 more full-page illustrations, the woodcuts colored by a contemporary hand in red/orange and yellow. Initials in same colour. 57 lines & headline; double column. Folio. 312 leaves. Bound in contemporary dyed halfleather with renewed wooden boards and clasps. 31,5 x 22 cm.
Læs mere
Pris DKK 135.000,00
32   JASCHE, JOH. FRIED.: Wigtigheten af herrans bön Fader wår, huru de fläste bedja densamma intet för sig, utan emot sig, utaf Matth. 6: v. 9-13. Förestäldt i 10 betraktelser.  [ Bognummer: 158069 ] Stockholm: P.A. Brodin 1782. 132 + (2) s. Samtidigt beskedent halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 300,00
33   KANT, INMMANUEL: Anthropologie udi pragmatisk Hensigt.  [ Bognummer: 166763 ] Oversat efter det andet, forbedrede Oplag af C.C. Pflueg. Kbhvn.: Seidelin 1802. X + 4 + 428 + [2] s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt marmoreret halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
34   KIERKEGAARD, SØREN - BRANDT, FRITHIOF: Den unge Søren Kierkegaard. En Række nye Bidrag.  [ Bognummer: 166564 ] Kbhvn.: Levin & Munksgaard 1929. [12] + 460 s. De første blade let nussede ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Gust. Hedberg. Med apoteker Bernströms super exlibris på forpermen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
35   KIERKEGAARD, SØREN - HOHLENBERG, JOHANNES: Den ensommes vej. En fremstilling af Søren Kierkegaards værk.  [ Bognummer: 166545 ] Kbhvn.: Hagerup 1948. 324 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret AB Levins Bokbinderi Uppsala. Eksemplaret har tilhørt apoteker Gustaf Bernström hvis super exlibris er trykt i guld på forperm.
Læs mere
Pris DKK 600,00
36   KIERKEGAARD, SØREN - HOHLENBERG, JOHANNES: Søren Kierkegaard.  [ Bognummer: 166563 ] Kbhvn.: Hagerup 1940. Med portræt. 380 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Gust. Hedberg. Med apoteker Gustaf Bernströms super exlibris i guld på forpermen.
Læs mere
Pris DKK 600,00
37   KIERKEGAARD, SØREN: Atten opbyggelige Taler.  [ Bognummer: 166008 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Philipsen 1843-45. [4] + 52; 62; 84; 58; 70; 112 s. Enkelte blade let bruneret ellers velholdt eksemplar indbundet i ét samtidigt, let slidt halvlæderbind med guldtryk og blindtrykte felter på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
38   KIERKEGAARD, SØREN: Christelige Taler. 1.-4. Afdeling.  [ Bognummer: 162715 ] [1: Hedningenes Bekymringer. 2: Stemninger i Lidelsers Strid. 3: Tanker, som saare bagfra - Til Opbyggelse. 4: Taler ved Altergangen om Fredagen]. 1. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1848. 103 + 74 + 96 + 77 s. Ubeskåret eksemplar indbundet i ét samtidigt blåt kartonnagebind med papirlabel på ryggen; ryggen med brugsspor, ellers rent og pænt eksemplar. 1st edition. Uncut in one contemporary blue boards-binding with paperlabel on spine; spine marked of use, otherwise clean and nice copy.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
39   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 19909 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Omslag mangler. Cover missing.
Læs mere
Pris DKK 500,00
40   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 161763 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Med begge omslag; omslag let revet i kanten. Med gennemgående vandskjold. With the original wrappers. Wrappers a little torn. With waterstain through out.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
41   KIERKEGAARD, SØREN: Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio.  [ Bognummer: 165998 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1843. VIII + 136 s. Velholdt eksemplar indbundet i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Navn fjernet fra titelblad.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
42   KIERKEGAARD, SØREN: Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.  [ Bognummer: 165453 ] 1. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1855. 14 s. + Øieblikket. Nr. 1-9. Nr. 3 + 5 i 2. oplag, resten 1. oplag. Kbhvn.: Reitzel 1855. 20 + 32 + 16 + 24 + 32 + 26 + 48 + 22 s. Indbundet i ét samtidigt halvlærredsbind rigt dekoreret med guld på ryggen. De første blade med meget svag fugtskjold i ydre margin og enkelte blade let bruneret. Med navn og exlibris på forsats.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
43   KIERKEGAARD, SØREN: Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 161608 ] 1. udgave. Kbhvn. 1850. 277 s. Mæcenateksemplar trykt på velin og indbundet med helt guldsnit i sort glanspapirbind. Forreste friblad mangler. Rent og pænt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
44   KIERKEGAARD, SØREN: Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 162714 ] 1. udgave. Kbhvn. 1850. 277 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på den let slidte ryg; bogblokken lidt skæv, enkelte blade med svag fugtskjold. 1st edition. Uncut in contemporary blue boards with paperlabel on weakly worn spine; curvatured spine, a few leaves with weak waterstain.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
45   KIERKEGAARD, SØREN: Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form. Første - Anden Følge.  [ Bognummer: 166007 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1847. [2] +224; 220 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
46   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 11952 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhvn. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave. Kbhvn. 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt let slidt blåt kartonnage. Ny ryg påsat, kapitæler beskadigede.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
47   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 162713 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave / 1st edition. Kbhvn.: Reitzel 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen; ryggen med brugsspor. Uncut in contemporary blue boards with paperlabel on spine; spine marked of use and age.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
48   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 166005 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1846. 114 s. Rent og totalt ubeskåret eksemplar i det orig. blå kartonnage med papirlabel på ryggen. Med ny ryg, papirlabel mangler delvist.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
49   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166002 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat papirbind med titel trykt i guld på forperm. Bindet signeret Anker Kyster 1945.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
50   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166004 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. heftede papiromslag.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
Næste 50