Religion - Filosofi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 164230 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthumes Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. Altona: trykt på Christian 7.'s kongelige privilegium 1786. [20] + 1008 + [28] s. Indbundet med helt ciceleret guldsnit i smukt dekoreret pergament med 2 overdådige beslag af forgyldt sølv med filigrandekoration og monogrammer. Format: 17 x 12 x 5 cm. I usædvanlig god stand. Well-preserved copy of the German song and psalm book, also called 'Das Cramersche Gesangbuch' for the Danish dukedoms Schleswig, Hollstein etc., bound with gauffered edges in beautiful decorated vellum and with two magnificent lavish gilt silver clasps with filigree decoration and monograms.
Læs mere
Pris DKK 25.000,00
2   BAGGESENIANA - BUCHHOLZ, FRIEDRICH: Moses og Jesus eller om Jødernes og de Christnes intellektuelle og moralske Forhold, en historisk-politisk Afhandling.  [ Bognummer: 166746 ] Oversat med en Forerindring af Thomas Thaarup. Kbhvn.: Brummer, trykt hos J. P. Mandra, 1813. [2] + LXII + [2 blanke] + 344 + [6: Fortegnelse over Fr. Brummers Skrifter] s. Totalt ubeskåret eksemplar trykt på blåt skrivepapir indbundet med de orig. sorte omslag med bogtrykt titeletiket i nyt elegant privat sort halvlæder med orange titelfelt. 'Baggesiana' trykt i guld på forperm. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
3   [BALLE, N.E.]: Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler.  [ Bognummer: 166724 ] Kbhvn.: Schultz 1797. 144 s. Rent og velholdt eksemplar med indskudte blanke blade indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt guldbort på permer. Eksemplaret er givet i gave 1828. Enkelte noter på nogle af de indskudte blanke blade.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
4   BANG, THOMAS:GFF Cælum orientis et prisci mundi triade  [ Bognummer: 67430 ] Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.
Læs mere
Pris DKK 9.000,00
5   - BIBEL VOOR KINDERS of bibels spreek met kort opmuntringen voor opmerksame kinders set over na die Creols tael van J.N. Oxholm. Deen Dominie es missionarius in St. Crux en Inspector over die Deen Westindis Eilanden.  [ Bognummer: 161297 ] Kopenhamn 1822. 12mo. 60 pp. Bound in poor halfleather with paper on woodsides. Name on titlepage. A little loose. One wormhole going through the first 5 pages.
Læs mere
Pris DKK 17.500,00
6   BONSTETTEN, CH. VICTOR DE [1745-1832]: Recherches sur la nature et les lois de l'imagination.  [ Bognummer: 166259 ] 2 vols. Geneve: Paschoud 1807. With title-vignettes. [4] + 352; [4] + 238 + [8] pp. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured labels and goldprint on spines. Names on inner frontboards.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
7   BORREBYE, JACOB: Den Bibelske Arithmetica, Eller tvende Register, Over alle de Tal, som findes i den Hellige Bibelske Skrift,  [ Bognummer: 165665 ] Det Første Viiser Tallene i hver Materie efter Alphabetet, Det Andet viiser Tallene i vis orden efter Arithmeticam. Samlet ved Bibelens igiennem Læsning. Kbhvn.: J.N. Lossius 1733. 184 + 22 [Den anden Part] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt slidt halvlæder. Eksemplaret har tilhørt N.F.S. Grundtvig og bærer dennes tilskrifter på fribladet og navnetræk på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
8   BRUUN NEERGAARD, T.C.: Mes Pensées.  [ Bognummer: 166833 ] Paris: l' Auteur, Didot, Pélicier 1813. [8] + 56 pp. Totally uncut copy in contemporary blue paperbinding. The cover a little curly on edges, internally clean and well-preserved.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
9   CHRISTIAN III'S BIBEL - BIBLIA/ Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Prentit i Kiøbenhaffn, af Ludowich Dietz 1550. Facsimile-Udgave af den første danske Bibel 1550.  [ Bognummer: 166254 ] Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbhvn. 1928. Titel trykt i rødt og sort. Folio. Indbundet i smukt orig. helskind af ufarvet niger med blindtrykt dekoration og spænder i 16. årh. stil. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
10   - COPTIC SCROLL - ETHIOPIAN.  [ Bognummer: 50524 ] 19th-20th century. Paper scroll with 3 handcoloured illustrations: angel with a sword in the right hand and a sheath in the left, heads of animals, 3 crosses. 170 x 11 cm. Written with red and black ink in Ge'ez, a semitic language that is no longer used; with yellow border.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
11   ERASMUS OF ROTTERDAM / ÉRASME: Colloquia familiaria. Ex recensione et cum notis perpetuis Petri Rabi.  [ Bognummer: 166268 ] Accedunt eiusdem Erasmi conflictus Thaliae et Barbariei, apologia et utilitas colloquiroum, nec non laus morias. Editio nova. Nürnberg: Felsecker 1784. + Morias Enkomion [Greek] sive declamatio in laudem stultitiae, quæ ob sermonis elegantiam, argumenti amoenitatem et exemplarium inopiam rursus in lucem publicam prodire woluit æque ac debuit. Nürnberg: Felsecker 1784. [16] + 872 + [24]; 88 pp. Bound in one contemporary halfleatherbinding with coloured label and goldprint on spine. Binding a little marked of use, lower headband nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
12   FREDERIK IV'S BIBEL - Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøgger/  [ Bognummer: 164907 ] som Aar 1647 fordansket ere udgangne/ og nu efter Kong Friderich den Fierdes/ Christelige Befalning paa nye med Fliid efter Grund-Texterne nøjere end tilforne/ ere efterseete med Capitlernes tilføjede Summarier/ desligeste med flere den Hellige Skriftes grundige Forklaringer og Parallelis forøgede. 4 bd. Kbhvn.: Kgl. Maj. og Universitets privl. Bogtrykkerie 1719. Med 4 kobberstukne plancher og 1 udfoldeligt kobberstukket kort over Det forjættede Land; første bind med både kobberstukket og bogtrykt titelblad. Let bruneret eksemplar indbundet med helt guldsnit i 4 smukke Joh. Boppenhausen - spejlbind rigt dekoreret med guld på rygge og permer. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
13   HELGESEN, POVL - OLIVARIUS, CHR: De vita & scriptis Pauli Eliæ Carmelitæ, Vulgo Povel Vendekaabe, viri in historia reformationis Danicæ notissimi.  [ Bognummer: 166733 ] Havniæ [Kbhvn.]: Trykt hos Jacob Preus 1741. Med enkelte træskårne vignetter og enkelte træsnit. Titelblad trykt i rødt og sort. [16] + 176 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i nyere halvlæder i gammel stil med blindtryk på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
14   INKUNABEL - BIRGITTA FROM SWEDEN: Revelationes. With: Vita abreviata S. Birgittae. – Hymnus ad Beatam Birgittam.  [ Bognummer: 163724 ] With foreword by Johannes de Turrecremata and Matthias de Suecia. Published by Florian Waldorf. Nürnberg: A. Koberger, 21. IX. 1500. With 59, 7 full-page woodcuts & 52 smaller cuts assembled to form 10 more full-page illustrations, the woodcuts colored by a contemporary hand in red/orange and yellow. Initials in same colour. 57 lines & headline; double column. Folio. 312 leaves. Bound in contemporary dyed halfleather with renewed wooden boards and clasps. 31,5 x 22 cm.
Læs mere
Pris DKK 135.000,00
15   KANT, INMMANUEL: Anthropologie udi pragmatisk Hensigt.  [ Bognummer: 166763 ] Oversat efter det andet, forbedrede Oplag af C.C. Pflueg. Kbhvn.: Seidelin 1802. X + 4 + 428 + [2] s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt marmoreret halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
16   KIERKEGAARD, SØREN: Atten opbyggelige Taler.  [ Bognummer: 166008 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Philipsen 1843-45. [4] + 52; 62; 84; 58; 70; 112 s. Enkelte blade let bruneret ellers velholdt eksemplar indbundet i ét samtidigt, let slidt halvlæderbind med guldtryk og blindtrykte felter på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
17   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 19909 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Omslag mangler. Cover missing.
Læs mere
Pris DKK 500,00
18   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 161763 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Med begge omslag; omslag let revet i kanten. Med gennemgående vandskjold. With the original wrappers. Wrappers a little torn. With waterstain through out.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
19   KIERKEGAARD, SØREN: Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio.  [ Bognummer: 165998 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1843. VIII + 136 s. Velholdt eksemplar indbundet i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Navn fjernet fra titelblad.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
20   KIERKEGAARD, SØREN: Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form. Første - Anden Følge.  [ Bognummer: 166007 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1847. [2] +224; 220 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
21   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 11952 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhvn. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave. Kbhvn. 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt let slidt blåt kartonnage. Ny ryg påsat, kapitæler beskadigede.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
22   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 166005 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1846. 114 s. Rent og totalt ubeskåret eksemplar i det orig. blå kartonnage med papirlabel på ryggen. Med ny ryg, papirlabel mangler delvist.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
23   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166002 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat papirbind med titel trykt i guld på forperm. Bindet signeret Anker Kyster 1945.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
24   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166004 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. heftede papiromslag.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
25   KIERKEGAARD, SØREN: Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi. Af Johannes Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 165996 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1844. 164 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt, lidt slidt halvlæder med forgyldt ryg. Navne på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
26   KIERKEGAARD, SØREN: Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige. Sammenbragte, befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder.  [ Bognummer: 165997 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1845. VIII + 384 s. Let bruneret ellers meget velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet i smukt nyere privat halvlæder med forgyldt ryg. Bindet signeret August Sandgren.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
27   KIERKEGAARD, SØREN: Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Af Anti-Climacus.  [ Bognummer: 166006 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1849. [8] + 136 s. Meget velholdt vasket eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt nyere privat helskind med rig forgyldt ryg, permer med guld- og blindtryk og blindtrykt diagonal felt samt med bred indvendig guldbordure. Bindet signeret Jakob Baden.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
28   KIERKEGAARD, SØREN: To Taler ved Altergangen om Fredagen.  [ Bognummer: 166003 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 32 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat papirbind med titel trykt i guld på forperm. Bindet signeret Anker Kyster 1940.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
29   KIERKEGAARD, SØREN: Øieblikket. Nr. 1-9.  [ Bognummer: 165999 ] Kbhvn.: Reitzels Bo og Arvinger 1855. 20+32+16+24+32+26+48+30+22 s. Let bruneret eksemplar indbundet i ét smukt nyere privat halvlæderbind i gammel stil med forgyldt ryg. Bindet signeret Henning Jensen Bogbind Pistolstræde Forgylder: Hagel Olsen. Subskribenten på dette sæt var herredsfoged With, hvis navn er skrevet på adskillige af numrenes titelblade, og enkelte blade med blyantsmarkeringer sandsynligvis af samme.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
30   LUTHER, M.: Liden (eller mindre) Catechismus, med Børne-Lærdoms Visitats i Almindelighed; saa og om enfoldig Skriftemaal, med nogle nyttige Spørsmaal efter Doct. Mort. Luthers rette Meening.  [ Bognummer: 166736 ] Kbhvn.: Thiele 1776. 16vo. [80] s. Indbundet i samtidigt helskind med blindtrykt dekoration og Christian VII's kronede monogram på for- og bagpermen. Med bindebånd.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
31   MINIATURE BOG. FADER VOR.  [ Bognummer: 164868 ] Kbhvn.: Simon ca. 1950. Indlagt i orig. plexiglas-kassette med form som en mursten. Yderligere indlagt i orig. papæske.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
32   NEW TESTAMENT - GUTBIRIUS, ÆGIDIUS (Edit.): Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum Syriacè,  [ Bognummer: 164357 ] cum punctis vocalibus, & versione Latina Matthaei ita adornata, ut unico hoc Evangelista intellecto, reliqui totius operis libri sine interprete intelligi possint: In gratiam Studiosa Juventutis & Studii Linguar. Orient. ppropagandi causaplenè & emendate editum, Accurante Aegidio Gutbirio, SS. Th. D. & Prof P. Clavis Operis, Lexicon, Grammaticam Syr. & Notas complexa, seorsim prodit. 12mo. NP, Hamburgi: Cum privilegiis. Typis & impensis Autoris, 1663 [engraved titlepage], 1664 [printed titlepage]. [32] + 606 + [1] pp. Paged from right to left. Some leaves incorrectly numbered. One leaf with spot. Bound with Lexikon Syriacum, continens omnes N.T. Syriaci dictiones et particulas, cum spicilegio vocum quarundam peregrinarum, & in quibusdam tantum Novi T. Codicibus occurentium & appendice, quae exhibet diversas punctationes, a praecipuis hujus Linguae doctoribus, in Europa, circa Novum T. Syr. Hactenus usurpatas Adjecio Ubduce Katubi accyratussunim & Catalogo Nominum Propriorum, Brevissima & discentium studiis accom. Modata Methodo in usum Novi Testam. Syr. Olim ita concinnatum ut simul Latinæ Versionis vicem explore posit; Nunc vero in lucem demun editum, Autore Ægidio Gutbirio. Hamburg: Typis & impensis Authoris 1667. [8] + 146 + [50] pp. A few leaves with wormhole without loss of text. Paged from left to right. Text in Syriac and Latin. Includes Latin translation of the St. Matthew's Gospel. Bound with Qvibus Praecipua variae punctationis Exempla, aliaeque variantes Lectiones, quae observationem merentur, inter se conferuntur; Ex optimis quibusque Exemplaribus olim collectae, nunc vero in gratiam Studiosae Juventutis editae ab Aegidio Gutbirio, Profess. Publ. Hamburg: Typis & Sumptibus Autoris1667. [8] + 55 pp. Paged from left to right. All 3 parts bound in one contemporary full vellum-binding with nice caligraphed title on spine.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00