Religion - Filosofi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 164230 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthumes Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. Altona: trykt på Christian 7.'s kongelige privilegium 1786. [20] + 1008 + [28] s. Indbundet med helt ciceleret guldsnit i smukt dekoreret pergament med 2 overdådige beslag af forgyldt sølv med filigrandekoration og monogrammer. Format: 17 x 12 x 5 cm. I usædvanlig god stand. Well-preserved copy of the German song and psalm book, also called 'Das Cramersche Gesangbuch' for the Danish dukedoms Schleswig, Hollstein etc., bound with gauffered edges in beautiful decorated vellum and with two magnificent lavish gilt silver clasps with filigree decoration and monograms.
Læs mere
Pris DKK 25.000,00
2   [BALLE, N.E.]: Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler.  [ Bognummer: 166724 ] Kbhvn.: Schultz 1797. 144 s. Rent og velholdt eksemplar med indskudte blanke blade indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen samt guldbort på permer. Eksemplaret er givet i gave 1828. Enkelte noter på nogle af de indskudte blanke blade.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
3   BANG, THOMAS: Cælum orientis et prisci mundi triade  [ Bognummer: 67430 ] Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.
Læs mere
Pris DKK 9.000,00
4   - BIBEL VOOR KINDERS of bibels spreek met kort opmuntringen voor opmerksame kinders set over na die Creols tael van J.N. Oxholm. Deen Dominie es missionarius in St. Crux en Inspector over die Deen Westindis Eilanden.  [ Bognummer: 161297 ] Kopenhamn 1822. 12mo. 60 pp. Bound in poor halfleather with paper on woodsides. Name on titlepage. A little loose. One wormhole going through the first 5 pages.
Læs mere
Pris DKK 17.500,00
5   BONSTETTEN, CH. VICTOR DE [1745-1832]: Recherches sur la nature et les lois de l'imagination.  [ Bognummer: 166259 ] 2 vols. Geneve: Paschoud 1807. With title-vignettes. [4] + 352; [4] + 238 + [8] pp. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured labels and goldprint on spines. Names on inner frontboards.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
6   - THE BOOK OF COMMON PRAYER  [ Bognummer: 166487 ] and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church of England, together with the Psalter or Psalms of David Pointed as they are to be Sung or Said in Churches. London: John Sturt 1717. Richly illustr. X + XII + 166 + [2] pp. Well-preserved copy bound in fine contemporary black morocco with blind tooling, a so called "Sombre Binding". Spine weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
7   BORREBYE, JACOB:G Den Bibelske Arithmetica, Eller tvende Register, Over alle de Tal, som findes i den Hellige Bibelske Skrift,  [ Bognummer: 165665 ] Det Første Viiser Tallene i hver Materie efter Alphabetet, Det Andet viiser Tallene i vis orden efter Arithmeticam. Samlet ved Bibelens igiennem Læsning. Kbhvn.: J.N. Lossius 1733. 184 + 22 [Den anden Part] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt slidt halvlæder. Eksemplaret har tilhørt N.F.S. Grundtvig og bærer dennes tilskrifter på fribladet og navnetræk på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
8   BRUUN NEERGAARD, T.C.: Mes Pensées.  [ Bognummer: 166833 ] Paris: l' Auteur, Didot, Pélicier 1813. [8] + 56 pp. Totally uncut copy in contemporary blue paperbinding. The cover a little curly on edges, internally clean and well-preserved.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
9   BUCHHOLZ, FRIEDRICH: Moses og Jesus eller om Jødernes og de Christnes intellektuelle og moralske Forhold, en historisk-politisk Afhandling.  [ Bognummer: 166746 ] Oversat med en Forerindring af Thomas Thaarup. Kbhvn.: Brummer, trykt hos J. P. Mandra, 1813. [2] + LXII + [2 blanke] + 344 + [6: Fortegnelse over Fr. Brummers Skrifter] s. Totalt ubeskåret eksemplar trykt på blåt skrivepapir indbundet med de orig. sorte omslag med bogtrykt titeletiket i nyt elegant privat sort halvlæder med orange titelfelt. 'Baggesiana' trykt i guld på forperm. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
10   CHRISTIAN III'S BIBEL - BIBLIA/ Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Prentit i Kiøbenhaffn, af Ludowich Dietz 1550. Facsimile-Udgave af den første danske Bibel 1550.  [ Bognummer: 166254 ] Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbhvn. 1928. Titel trykt i rødt og sort. Folio. Indbundet i smukt orig. helskind af ufarvet niger med blindtrykt dekoration og spænder i 16. årh. stil. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
11   - COPTIC SCROLL - ETHIOPIAN.  [ Bognummer: 50524 ] 19th-20th century. Paper scroll with 3 handcoloured illustrations: angel with a sword in the right hand and a sheath in the left, heads of animals, 3 crosses. 170 x 11 cm. Written with red and black ink in Ge'ez, a semitic language that is no longer used; with yellow border.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
12   - DANNEMARKES OG NORGES KIRKE RITUAL.  [ Bognummer: 155981 ] 3. udg. Kbhvn.: Trykt og Bekostet af Andreas Hartvig Godiche 1761. (6)+384+(8) s. Eksemplar på skrivepapir med kobberstukket titelblad. stukket af J. Haas. Indbundet i samtidigt spejlbind af helskind. Svagt plettet. Tidligere ejernavne på friblade.
Læs mere
Pris DKK 2.250,00
13   - DYALOGUS creaturarum moralisatus.  [ Bognummer: 150267 ] Stockh.: Johan Snell 1483. Photolithographic facsimile published by G.H. Klemming (General Staff Litho. Institution) 1883. With 120 woodcuts. 158 leaves + (6) pp. Limited to 75 copies only. Bound in newer full vellum in old style with title printed in gold on spine. Binding signed A.B. J.B. Meijel, Halmstad. Browning.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
14   ERASMUS OF ROTTERDAM / ÉRASME: Colloquia familiaria. Ex recensione et cum notis perpetuis Petri Rabi.  [ Bognummer: 166268 ] Accedunt eiusdem Erasmi conflictus Thaliae et Barbariei, apologia et utilitas colloquiroum, nec non laus morias. Editio nova. Nürnberg: Felsecker 1784. + Morias Enkomion [Greek] sive declamatio in laudem stultitiae, quæ ob sermonis elegantiam, argumenti amoenitatem et exemplarium inopiam rursus in lucem publicam prodire woluit æque ac debuit. Nürnberg: Felsecker 1784. [16] + 872 + [24]; 88 pp. Bound in one contemporary halfleatherbinding with coloured label and goldprint on spine. Binding a little marked of use, lower headband nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
15   EVANS-WENTZ, W.Y.: The Tibetan Book of the Dead or The After-Death Experiences on the Bardo Plane, according to Lama Kazi Dawa-Samdup's English Rendering.  [ Bognummer: 166643 ] 2nd edition, 2nd impression. London, New York,Toronto: Geoffrey Cumberlege, Oxford Univ. Press 1951. Illustr. with few plates. L [48] + 248 pp. Well-preserved copy in publisher's cloth, with dustjacket.
Læs mere
Pris DKK 600,00
16   FREDERIK IV'S BIBEL - Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøgger/  [ Bognummer: 164907 ] som Aar 1647 fordansket ere udgangne/ og nu efter Kong Friderich den Fierdes/ Christelige Befalning paa nye med Fliid efter Grund-Texterne nøjere end tilforne/ ere efterseete med Capitlernes tilføjede Summarier/ desligeste med flere den Hellige Skriftes grundige Forklaringer og Parallelis forøgede. 4 bd. Kbhvn.: Kgl. Maj. og Universitets privl. Bogtrykkerie 1719. Med 4 kobberstukne plancher og 1 udfoldeligt kobberstukket kort over Det forjættede Land; første bind med både kobberstukket og bogtrykt titelblad. Let bruneret eksemplar indbundet med helt guldsnit i 4 smukke Joh. Boppenhausen - spejlbind rigt dekoreret med guld på rygge og permer. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
17   HELGESEN, POVL - OLIVARIUS, CHR: De vita & scriptis Pauli Eliæ Carmelitæ, Vulgo Povel Vendekaabe, viri in historia reformationis Danicæ notissimi.  [ Bognummer: 166733 ] Havniæ [Kbhvn.]: Trykt hos Jacob Preus 1741. Med enkelte træskårne vignetter og enkelte træsnit. Titelblad trykt i rødt og sort. [16] + 176 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i nyere halvlæder i gammel stil med blindtryk på ryggen. Navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
18   HAAS, JONAS (Udg.): Samling af De Evangeliske Biskoppers i Siællands Stift,  [ Bognummer: 156356 ] (Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Kbhvn.: Trykt hos L.N. Svare paa Editors Bekostning 1761. Med 15 kobberstukne portrætter. (8) + 120 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind rigt dekoreret med guld på ryggen. Samtidig tilskrift på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
19   INKUNABEL - BIRGITTA FROM SWEDEN: Revelationes. With: Vita abreviata S. Birgittae. – Hymnus ad Beatam Birgittam.  [ Bognummer: 163724 ] With foreword by Johannes de Turrecremata and Matthias de Suecia. Published by Florian Waldorf. Nürnberg: A. Koberger, 21. IX. 1500. With 59, 7 full-page woodcuts & 52 smaller cuts assembled to form 10 more full-page illustrations, the woodcuts colored by a contemporary hand in red/orange and yellow. Initials in same colour. 57 lines & headline; double column. Folio. 312 leaves. Bound in contemporary dyed halfleather with renewed wooden boards and clasps. 31,5 x 22 cm.
Læs mere
Pris DKK 135.000,00
20   KANT, INMMANUEL: Anthropologie udi pragmatisk Hensigt.  [ Bognummer: 166763 ] Oversat efter det andet, forbedrede Oplag af C.C. Pflueg. Kbhvn.: Seidelin 1802. X + 4 + 428 + [2] s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt marmoreret halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 800,00
21   KIERKEGAARD, SØREN: Atten opbyggelige Taler.  [ Bognummer: 166008 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Philipsen 1843-45. [4] + 52; 62; 84; 58; 70; 112 s. Enkelte blade let bruneret ellers velholdt eksemplar indbundet i ét samtidigt, let slidt halvlæderbind med guldtryk og blindtrykte felter på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
22   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 19909 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Omslag mangler. Cover missing.
Læs mere
Pris DKK 500,00
23   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 161763 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Med begge omslag; omslag let revet i kanten. Med gennemgående vandskjold. With the original wrappers. Wrappers a little torn. With waterstain through out.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
24   KIERKEGAARD, SØREN: Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio.  [ Bognummer: 165998 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1843. VIII + 136 s. Velholdt eksemplar indbundet i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Navn fjernet fra titelblad.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
25   KIERKEGAARD, SØREN: Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. [Practice in Christianity].  [ Bognummer: 163213 ] Udgivet af S. Kierkegaard. Original udgave. Kbhvn.: Reitzel 1850. [4] + 278 s. Pænt rent og velholdt eksemplar indbundet med originalt helt guldsnit i nyt sort glanspapirbind i gammel stil udført af Rigmor Birkedal Kragh. Navn på titelblad. Friblad bruneret og med 2 pletter. Rebound in elegant full black glazed paper with the original gilding of all edges extant, done by Rigmor Birkedal Kragh. Nice clean and well-preserved copy printed on vellum paper. Name on title-page. Free end paper browned and with two spots.
Læs mere
Pris DKK 65.000,00
26   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 11952 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhvn. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave. Kbhvn. 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt let slidt blåt kartonnage. Ny ryg påsat, kapitæler beskadigede.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
27   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 166005 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1846. 114 s. Rent og totalt ubeskåret eksemplar i det orig. blå kartonnage med papirlabel på ryggen. Med ny ryg, papirlabel mangler delvist.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
28   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166002 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat papirbind med titel trykt i guld på forperm. Bindet signeret Anker Kyster 1945.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
29   KIERKEGAARD, SØREN: Om min Forfatter-Virksomhed.  [ Bognummer: 166004 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 20 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. heftede papiromslag.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
30   KIERKEGAARD, SØREN: Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi. Af Johannes Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 165996 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1844. 164 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt, lidt slidt halvlæder med forgyldt ryg. Navne på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
31   KIERKEGAARD, SØREN: Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige. Sammenbragte, befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder.  [ Bognummer: 165997 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1845. VIII + 384 s. Let bruneret ellers meget velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet i smukt nyere privat halvlæder med forgyldt ryg. Bindet signeret August Sandgren.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
32   KIERKEGAARD, SØREN: To Taler ved Altergangen om Fredagen.  [ Bognummer: 166003 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1851. 32 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat papirbind med titel trykt i guld på forperm. Bindet signeret Anker Kyster 1940.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
33   KIERKEGAARD, SØREN: "Ypperstepræsten" - "Tolderen" - "Synderinden", tre Taler ved Altergangen om Fredagen. [Three Speeches at Communion on Friday].  [ Bognummer: 163212 ] Kbhvn.: Reitzel 1849. 42 s. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt sort glanspapirbind med guldtryk på forperm. Ny ryg med guldstreger. Ryggen med brugsspor, kapitæler stødte. Forsatspapir let plettet. 2 små ejernavne på forsatspapir. Bound with all edges gilt in contemporary full glazed black paper with goldprint on frontboard. Binding commissioned by Kierkegaard [bound by N.C. Møller]. Rebacked and with crack to lower part, headbands weakly cracked. 2 names on free endpaper: Bayer 17/6 '95 + H. Hage 1851.
Læs mere
Pris DKK 65.000,00
34   KIERKEGAARD, SØREN: Øieblikket. Nr. 1-9.  [ Bognummer: 165999 ] Kbhvn.: Reitzels Bo og Arvinger 1855. 20+32+16+24+32+26+48+30+22 s. Let bruneret eksemplar indbundet i ét smukt nyere privat halvlæderbind i gammel stil med forgyldt ryg. Bindet signeret Henning Jensen Bogbind Pistolstræde Forgylder: Hagel Olsen. Subskribenten på dette sæt var herredsfoged With, hvis navn er skrevet på adskillige af numrenes titelblade, og enkelte blade med blyantsmarkeringer sandsynligvis af samme.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
35   KNIGGE, AD. BARON v.: Over Omgang med mennesker.  [ Bognummer: 74605 ] Overs. af P.D. Faber. 3 bd. Kbhvn. 1793. 138 + VI + 182 + X + 146 + VIII + (1) s. Indb. i ét samt. hlvldrbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
36   LUTHER, M.: Liden (eller mindre) Catechismus, med Børne-Lærdoms Visitats i Almindelighed; saa og om enfoldig Skriftemaal, med nogle nyttige Spørsmaal efter Doct. Mort. Luthers rette Meening.  [ Bognummer: 166736 ] Kbhvn.: Thiele 1776. 16vo. [80] s. Indbundet i samtidigt helskind med blindtrykt dekoration og Christian VII's kronede monogram på for- og bagpermen. Med bindebånd.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
37   MARTENSEN, H.: Prædikener.  [ Bognummer: 161700 ] Kbhvn. 1847. [8] + 263 s. Meget velholdt gave eksemplar trykt på velin og indbundet med helt guldsnit i smukt sort safian rigt dekoreret med guld på ryg, permer og kanter. Bindet signeret med papirlabel 'Indbunden hos D.L. Clément, Aabenraa Nr. 217.'. Nederste kapitæl let beskadiget.
Læs mere
Pris DKK 750,00
38   MINIATURE BOG. FADER VOR.  [ Bognummer: 164868 ] Kbhvn.: Simon ca. 1950. Indlagt i orig. plexiglas-kassette med form som en mursten. Yderligere indlagt i orig. papæske.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
39   MOLBECH, CHRISTIAN: Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første Bøger, fordanskede efter Vulgata.  [ Bognummer: 163313 ] Første Gang udgivne, efter et Haandskrift fra det femtende Aarhundrede i det store Kongelige Bibliothek, med Anmærkninger og et dansk-latinsk Glossarium. Kbhvn.: Andreas Seidelin 1828. XVI + [7] + 638 + [1] s. Indbundet ubeskåret i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen. Nogle blade med fugtskjold i margin, bindet lettere skjoldet. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 900,00
40   MYNSTER, J.P.: Betragtninger over de christelige Troslærdomme  [ Bognummer: 150057 ] 2. oplag. 2 bd. Kbhvn. 1837. VIII + 400; (4) + 416 s. Smukt indbundet med helt guldsnit i samtidigt præget græsgrønt chargrin med kant, perm og rygdekoration i guld. Forperm dekoreret med grevkrone og initialerne R.B.B. [R. Bille-Brahe]. Bagpermen dateret D. 24 Januar 1839.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
41   NEW TESTAMENT - GUTBIRIUS, ÆGIDIUS (Edit.): Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum Syriacè,  [ Bognummer: 164357 ] cum punctis vocalibus, & versione Latina Matthaei ita adornata, ut unico hoc Evangelista intellecto, reliqui totius operis libri sine interprete intelligi possint: In gratiam Studiosa Juventutis & Studii Linguar. Orient. ppropagandi causaplenè & emendate editum, Accurante Aegidio Gutbirio, SS. Th. D. & Prof P. Clavis Operis, Lexicon, Grammaticam Syr. & Notas complexa, seorsim prodit. 12mo. NP, Hamburgi: Cum privilegiis. Typis & impensis Autoris, 1663 [engraved titlepage], 1664 [printed titlepage]. [32] + 606 + [1] pp. Paged from right to left. Some leaves incorrectly numbered. One leaf with spot. Bound with Lexikon Syriacum, continens omnes N.T. Syriaci dictiones et particulas, cum spicilegio vocum quarundam peregrinarum, & in quibusdam tantum Novi T. Codicibus occurentium & appendice, quae exhibet diversas punctationes, a praecipuis hujus Linguae doctoribus, in Europa, circa Novum T. Syr. Hactenus usurpatas Adjecio Ubduce Katubi accyratussunim & Catalogo Nominum Propriorum, Brevissima & discentium studiis accom. Modata Methodo in usum Novi Testam. Syr. Olim ita concinnatum ut simul Latinæ Versionis vicem explore posit; Nunc vero in lucem demun editum, Autore Ægidio Gutbirio. Hamburg: Typis & impensis Authoris 1667. [8] + 146 + [50] pp. A few leaves with wormhole without loss of text. Paged from left to right. Text in Syriac and Latin. Includes Latin translation of the St. Matthew's Gospel. Bound with Qvibus Praecipua variae punctationis Exempla, aliaeque variantes Lectiones, quae observationem merentur, inter se conferuntur; Ex optimis quibusque Exemplaribus olim collectae, nunc vero in gratiam Studiosae Juventutis editae ab Aegidio Gutbirio, Profess. Publ. Hamburg: Typis & Sumptibus Autoris1667. [8] + 55 pp. Paged from left to right. All 3 parts bound in one contemporary full vellum-binding with nice caligraphed title on spine.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
42   PONTOPPIDAN, ERICK ERICKSSØN: Gudelige oc gaffnlige Betænckninger offver Vor Frelsers Jesu Christi hellige och Højværdige Bloed-daab udi Faste-Prædikener til boed oc bedring troe oc trøst andragne.  [ Bognummer: 166953 ] Kbhvn.: Melchior Martzan 1653. Med kobberstukken frontispice og titelblad. [24] + 310 s. Medindbundet: Vor høj-plagede Frelsers Jesu Christi Bloed-Daab, til gudelig oc gaffnlig Brug Riim-viis oc Sange-viis korteligen forfatted. Kbhvn.: Melchior Martzan 1653. [2] + 32 s. Medindbundet: Tepatologia ceu Appendis, Det er: Kort oc Eenfoldig Forklaring over de Tegen, som skede i oc effter vor Frelsers Jesu Christi Lidelse, til gudelig oc gaffnlig efftertænckning for Herrens hellige Meenighed udi Faste 1652 fremsat. Kbhvn. 1653. 92 + [24] s. Indbundet i ét lidt slidt samtidigt hellæderbind med gulddekoration og guldstreger på ryg og permer. Med forskellige ejernavne på forsatspapir. Nogle blade med små ormehuller, enkelt blad repareret med lille teksttab til følge.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
43   - DEN SWENSKA PSALMBOKEN.  [ Bognummer: 161533 ] Af Konungen Gillad och Stadfåstad År 1819. Uddewalla: Sam. Vict. Bagge 1843. [6] + 374 s. + DE ÅRLIGA EVANGELIER OCH EPISTLAR med dertill hörande Collecter och Böner; jemte de wanliga Kyrko- och Communion-Böner, med de Förändringar och Tillägg ur Nya Kyrko- Handboken, hwilka af Kongl. Maj:t blifwit särskilt anbefaldta. Uddewalla: Sam. Vict. Bagge 1841. 286 + [1] s. Samtidigt håndkoloreret pergament, spænder mangler.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
44   WITTINGH, FRED. L.: St. Jacobs Minne,  [ Bognummer: 156352 ] Eller Historisk Berättelse, Om St. Jacobs och Johannis Församling I Stockholm. Stockh.: Wennberg och Nordström 1771. Med 6 foldede tavler. (8) + 248 s. Samtidigt, lidt slidt halvlæder. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00