Religion - Filosofi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 161797 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthums Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Graffschaft Tazau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. 4. Ausg. Altona 1793. Med træskåren titelvignet samt 2 våbenvignetter skårne i træ. [24] + 1200 + [24] pp. + EPISTELN UND EVANGELIA, auf alle Sonn- und Fest-Tage durchs ganze Jahr. Hamburg: Zimmer c. 1790. With titlevignette and 2 armorial pieces, cut in wood. 112 pp. + Allgemeines Kirchengebet. No place no date. Pp. 129-132. Bound in one contemporary full leather binding richly blindtooled on boards and with initials JJ on frontboard; with silver clasps. Spine marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
2   - ALLGEMEINES GESANGBUCH,  [ Bognummer: 164230 ] auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthumes Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. Altona: trykt på Christian 7.'s kongelige privilegium 1786. [20] + 1008 + [28] s. Indbundet med helt ciceleret guldsnit i smukt dekoreret pergament med 2 overdådige beslag af forgyldt sølv med filigrandekoration og monogrammer. Format: 17 x 12 x 5 cm. I usædvanlig god stand. Well-preserved copy of the German song and psalm book, also called 'Das Cramersche Gesangbuch' for the Danish dukedoms Schleswig, Hollstein etc., bound with gauffered edges in beautiful decorated vellum and with two magnificent lavish gilt silver clasps with filigree decoration and monograms.
Læs mere
Pris DKK 25.000,00
3   BANG, THOMAS:GFF Cælum orientis et prisci mundi triade  [ Bognummer: 67430 ] Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.
Læs mere
Pris DKK 9.000,00
4   BAUMEISTER, FRIEDERICH CHRISTIAN: Philosophia recens controversa complexa definitiones theoremata et quaestiones nostra aetate in controversiam vocatas.  [ Bognummer: 160801 ] Lipsiæ et Gorlicii: Ex Officina Marcheana 1738. With copperengraved titlevignette. [8] + 344 pp. Bound in contemporary boards, internally weakly browning. Contemporary names and notes on inner boards. Binding marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
5   - BIBEL VOOR KINDERS of bibels spreek met kort opmuntringen voor opmerksame kinders set over na die Creols tael van J.N. Oxholm. Deen Dominie es missionarius in St. Crux en Inspector over die Deen Westindis Eilanden.  [ Bognummer: 161297 ] Kopenhamn 1822. 12mo. 60 pp. Bound in poor halfleather with paper on woodsides. Name on titlepage. A little loose. One wormhole going through the first 5 pages.
Læs mere
Pris DKK 17.500,00
6   BIRCH, ANDREAS (Edit.): Quatuor Evangelia Graece,  [ Bognummer: 163917 ] cum variantibus a textu lectionibus codd. mss. bibliothecae Vaticanae, Barberinae, Laurentianae, Vindobonensis, Escurialensis, Havniensis Regiae, quibus accedunt lectiones versionum Syrarum, veteris, Philoxenianae et Hierosolymitanae jussu et sumtibus regiis. Havniae [Copenhagen]: Schultz 1788. With 3 copperengraved leaves with samples. [10] + [3] + XCII + 676 pp. Bound in contemporary full leather with coloured label and richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
7   BIRCKNER, M.G. - GUTFELD, FREDERIK KARL: Minde-Tale over Michael Gottlieb Birckner,  [ Bognummer: 156421 ] før residerende Kapellan for Corsøer og Taarnborg Menigheder. Kbhvn. 1799. 16 s. Samtidigt papirbd.
Læs mere
Pris DKK 200,00
8   BJØRN, H.O.: Samtaler over Gjenstande af den plane Geometrie.  [ Bognummer: 72926 ] Til Brug ved den første geometriske Underviisning. Odense: S. Hempel 1813. XII + (2) + 592 s. Samt. hlvldr.
Læs mere
Pris DKK 400,00
9   BOHR, P.G.: Ledetraad ved Religionsunderviisningen i de lærde Skolers nederste Klasser  [ Bognummer: 159957 ] med stadigt Hensyn paa Krog Meyers Religions- og Sædelære. Rønne 1842. VII + 141 + (1) s. Samtidigt, lidt slidt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 250,00
10   BORREBYE, JACOB: Den Bibelske Arithmetica, Eller tvende Register, Over alle de Tal, som findes i den Hellige Bibelske Skrift,  [ Bognummer: 165665 ] Det Første Viiser Tallene i hver Materie efter Alphabetet, Det Andet viiser Tallene i vis orden efter Arithmeticam. Samlet ved Bibelens igiennem Læsning. Kbhvn.: J.N. Lossius 1733. 184 + 22 [Den anden Part] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt slidt halvlæder. Eksemplaret har tilhørt N.F.S. Grundtvig og bærer dennes tilskrifter på fribladet og navnetræk på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
11   BRANDT, C.J.: Legender.  [ Bognummer: 162473 ] 1.-3. Samling. Kbhvn.: Iversen 1850-51. [4] + 89; [4] + 99; [4] + 102 s. Orig. bogtrykt kartonnage, bind med brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
12   BUCH, HANS: Forklaring Over Luc. XIX. v.41. Christi Graad over Jerusalem  [ Bognummer: 156333 ] Og Formaning til Kiöbenhavn af Christi Graad/ Jerusalems, og Byens egen Aske Til Bodfærdighed. Kbhvn. 1729. (4) + 76 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i smukt samtidigt helskind. Bindet lidt slidt.
Læs mere
Pris DKK 500,00
13   - COPTIC SCROLL - ETHIOPIAN.  [ Bognummer: 50524 ] 19th-20th century. Paper scroll with 3 handcoloured illustrations: angel with a sword in the right hand and a sheath in the left, heads of animals, 3 crosses. 170 x 11 cm. Written with red and black ink in Ge'ez, a semitic language that is no longer used; with yellow border.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
14   DALGAS, ERNESTO: Dommedags Bog. En Vandring gennem Eksistensens Verden berettet af Peregrinus Peripateticus.  [ Bognummer: 1145 ] Kbhvn. 1903. 421 s. Rent ubeskåret eksemplar i det let nussede orig. omslag.
Læs mere
Pris DKK 175,00
15   - DANNEMARKES OG NORGES KIRKE RITUAL.  [ Bognummer: 155981 ] 3. udg. Kbhvn.: Trykt og Bekostet af Andreas Hartvig Godiche 1761. (6)+384+(8) s. Eksemplar på skrivepapir med kobberstukket titelblad. stukket af J. Haas. Indbundet i samtidigt spejlbind af helskind. Svagt plettet. Tidligere ejernavne på friblade.
Læs mere
Pris DKK 2.250,00
16   - DYALOGUS creaturarum moralisatus.  [ Bognummer: 150267 ] Stockh.: Johan Snell 1483. Photolithographic facsimile published by G.H. Klemming (General Staff Litho. Institution) 1883. With 120 woodcuts. 158 leaves + (6) pp. Limited to 75 copies only. Bound in newer full vellum in old style with title printed in gold on spine. Binding signed A.B. J.B. Meijel, Halmstad. Browning.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
17   ECCARD, JOH. NICOL.: Anrede an den gecreutzigten Jesum über sein hohes Leyden/  [ Bognummer: 161567 ] bey Betrachtung der Passions-Geschicht, zur Erweckung wahrer Busse, lebendigen Glaubens und heiligen Wandels. Hamburg: Thomas von Wierings Erben 1721. With copperengraved frontispiece. [32] + 159 pp. + contemporary handwritten index. Contemporary halfleather. Upper headband marked of use. Old name on inner frontboard.
Læs mere
Pris DKK 500,00
18   FREDERIK IV'S BIBEL - Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøgger/  [ Bognummer: 164907 ] som Aar 1647 fordansket ere udgangne/ og nu efter Kong Friderich den Fierdes/ Christelige Befalning paa nye med Fliid efter Grund-Texterne nøjere end tilforne/ ere efterseete med Capitlernes tilføjede Summarier/ desligeste med flere den Hellige Skriftes grundige Forklaringer og Parallelis forøgede. 4 bd. Kbhvn.: Kgl. Maj. og Universitets privl. Bogtrykkerie 1719. Med 4 kobberstukne plancher og 1 udfoldeligt kobberstukket kort over Det forjættede Land; første bind med både kobberstukket og bogtrykt titelblad. Let bruneret eksemplar indbundet med helt guldsnit i 4 smukke Joh. Boppenhausen - spejlbind rigt dekoreret med guld på rygge og permer. Bind med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
19   GRUNDTVIG, N.F.S. - FABER, NICOLAI: Fem Breve til Hr. Pastor N. F. S. Grundtvig  [ Bognummer: 155746 ] angaaende Fornuft, Aand og Bogstav, Andagtsforsamlinger udenfor Kirken og Muligheden af et Beviis for Guds Tilværelse. Andet Forsøg til sand Christendoms Bestyrkelse mod Tvivl og Vildfarelse. Odense, Hempel, 1825. (4)+148 s. Samtidigt papirbind med typografisk titelskilt. Bagomslag med plet.
Læs mere
Pris DKK 425,00
20   GRÄVELL, M.C.F.W.: Der Mensch. Eine Untersuchung für gebildete Leser.  [ Bognummer: 163326 ] Berlin: Maurerschen 1815. 544 + [2] pp. + folded plate. Bound uncut and unopened in contemporary boards. Blind stamp and initials on titlepage. Weakly browning, last 2 leaves a little curled up.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
21   HERVEY, JAMES: Forsvars-Skrifter, indeholdende I. Et Brev til en Dame af Stand, imod Bolingbroke. II. Tanker over Jobs Bog, i et Brev til Carl Thayer. III. Elleve Breve imod John Wesly, betreffende hans Anmærkninger  [ Bognummer: 143356 ] over Theron og Aspasio. Af det Engelske oversatte og i eet Bind samlede af Ausustinus Christian Faber. Sorøe: på oversætterens beksotning trykt hos Jonas Lindgrens Enke, ved F.H. Lillie 1783. XXXVI + 604 + (4) s. Indb. med helt guldsnit i samt., lidt slidt helskind rigt dek. med guld på ryggen. Ekspl. på skrivepapir.
Læs mere
Pris DKK 750,00
22   HAAS, JONAS (Udg.): Samling af De Evangeliske Biskoppers i Siællands Stift,  [ Bognummer: 17370 ] (Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Trykt hos L. N. Svare paa Editors Bekostning 1761. (8) + 120 s. + 15 kobberstukne portr. Samt. hlvldr. m. rig rygforg. Gl. laksegl på indersiden af forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
23   HAAS, JONAS (Udg.): Samling af De Evangeliske Biskoppers i Siællands Stift,  [ Bognummer: 156356 ] (Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Kbhvn.: Trykt hos L.N. Svare paa Editors Bekostning 1761. Med 15 kobberstukne portrætter. (8) + 120 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind rigt dekoreret med guld på ryggen. Samtidig tilskrift på friblad.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
24   INKUNABEL - BIRGITTA FROM SWEDEN: Revelationes. With: Vita abreviata S. Birgittae. – Hymnus ad Beatam Birgittam.  [ Bognummer: 163724 ] With foreword by Johannes de Turrecremata and Matthias de Suecia. Published by Florian Waldorf. Nürnberg: A. Koberger, 21. IX. 1500. With 59, 7 full-page woodcuts & 52 smaller cuts assembled to form 10 more full-page illustrations, the woodcuts colored by a contemporary hand in red/orange and yellow. Initials in same colour. 57 lines & headline; double column. Folio. 312 leaves. Bound in contemporary dyed halfleather with renewed wooden boards and clasps. 31,5 x 22 cm.
Læs mere
Pris DKK 135.000,00
25   JASCHE, JOH. FRIED.: Wigtigheten af herrans bön Fader wår, huru de fläste bedja densamma intet för sig, utan emot sig, utaf Matth. 6: v. 9-13. Förestäldt i 10 betraktelser.  [ Bognummer: 158069 ] Stockholm: P.A. Brodin 1782. 132 + (2) s. Samtidigt beskedent halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 300,00
26   KIERKEGAARD, SØREN: Christelige Taler. 1.-4. Afdeling.  [ Bognummer: 162715 ] [1: Hedningenes Bekymringer. 2: Stemninger i Lidelsers Strid. 3: Tanker, som saare bagfra - Til Opbyggelse. 4: Taler ved Altergangen om Fredagen]. 1. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1848. 103 + 74 + 96 + 77 s. Ubeskåret eksemplar indbundet i ét samtidigt blåt kartonnagebind med papirlabel på ryggen; ryggen med brugsspor, ellers rent og pænt eksemplar. 1st edition. Uncut in one contemporary blue boards-binding with paperlabel on spine; spine marked of use, otherwise clean and nice copy.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
27   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 19909 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Omslag mangler. Cover missing.
Læs mere
Pris DKK 500,00
28   KIERKEGAARD, SØREN: Dette skal siges; saa være det da sagt.  [ Bognummer: 161763 ] 1. udgave. Kbhvn. 1855. 12 s. Med begge omslag; omslag let revet i kanten. Med gennemgående vandskjold. With the original wrappers. Wrappers a little torn. With waterstain through out.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
29   KIERKEGAARD, SØREN: Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.  [ Bognummer: 165453 ] 1. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1855. 14 s. + Øieblikket. Nr. 1-9. Nr. 3 + 5 i 2. oplag, resten 1. oplag. Kbhvn.: Reitzel 1855. 20 + 32 + 16 + 24 + 32 + 26 + 48 + 22 s. Indbundet i ét samtidigt halvlærredsbind rigt dekoreret med guld på ryggen. De første blade med meget svag fugtskjold i ydre margin og enkelte blade let bruneret. Med navn og exlibris på forsats.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
30   KIERKEGAARD, SØREN: Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 161608 ] 1. udgave. Kbhvn. 1850. 277 s. Mæcenateksemplar trykt på velin og indbundet med helt guldsnit i sort glanspapirbind. Forreste friblad mangler. Rent og pænt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
31   KIERKEGAARD, SØREN: Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. Udgivet af S. Kierkegaard.  [ Bognummer: 162714 ] 1. udgave. Kbhvn. 1850. 277 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på den let slidte ryg; bogblokken lidt skæv, enkelte blade med svag fugtskjold. 1st edition. Uncut in contemporary blue boards with paperlabel on weakly worn spine; curvatured spine, a few leaves with weak waterstain.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
32   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 11952 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhvn. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave. Kbhvn. 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt let slidt blåt kartonnage. Ny ryg påsat, kapitæler beskadigede.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
33   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 160602 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhvn. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave / 1st edition. Kbhvn. 1846. 114 s. Indbundet sammen med 'Øieblikket' nr. 1-9, alle i senere oplag, i ét samtidigt halvlæderbind med gyldtryk på ryggen, ryggen lidt slidt. Bound with 'Øieblikket', all later impressions, in one contemporary halfleatherbinding with gold on spine, spine weakly marked of use.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
34   KIERKEGAARD, SØREN: En literair Anmeldelse.  [ Bognummer: 162713 ] To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til "En Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard. 1. udgave / 1st edition. Kbhvn.: Reitzel 1846. 114 s. Ubeskåret eksemplar i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen; ryggen med brugsspor. Uncut in contemporary blue boards with paperlabel on spine; spine marked of use and age.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
35   KIERKEGAARD, SØREN: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.  [ Bognummer: 44067 ] Af S. Kierkegaard. (Første Afdeling: En Leiligheds-Tale. Anden Afdeling: Hvad man lærer af Lilierne paa Marken of af Himmelens Fugle, Tre Taler. Tredie Afdeling: Lidelsernes Evangelium, Christelige Taler). 1. udgave. Kbhvn. 1847. Samt. halvlæder. Navn på friblad. Bindet med brugsspor. 1st edit. Contp. halfleather. Name on flyleaf. Binding with signs of use.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
36   KIERKEGAARD, SØREN: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.  [ Bognummer: 89457 ] Af S. Kierkegaard. (Første Afdeling: En Leiligheds-Tale. Anden Afdeling: Hvad man lærer af Lilierne paa Marken of af Himmelens Fugle, Tre Taler. Tredie Afdeling: Lidelsernes Evangelium, Christelige Taler). 1. udgave. Kbhvn.: Reitzel 1847. 155; 64; 140 s. Indbundet i ét samtidigt hellærredsbind med blindtrykte bordurer. De første sider meget svagt plettede, ellers et rent og velholdt ekspl. 1st edit. Contp. cloth with blind-tooled decorations. First pages very slightly foxed, otherwise a nice clean copy.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
37   KIERKEGAARD, SØREN: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.  [ Bognummer: 162710 ] 1. udgave. Kbhvn. 1847. 155 + 64 + 140 s. Ubeskåret og delvist uopsprættet eksemplar i samtidigt kartonnage, forperm løs, ryggen slidt. 1st edition. Uncut and partly unopened in contemporary blue boards, frontboard loose, spine worn.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
38   KIERKEGAARD, SØREN: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. Af S. Kierkegaard. (Første Afdeling: En Leiligheds-Tale. Anden Afdeling: Hvad man lærer af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle, Tre Taler. Tredie Afdeling: Lidelsernes Evangelium, Christelige Taler). 1. udg  [ Bognummer: 11968 ] Kbhvn. 1847. 155 + 64 + 140 s. Samt. blåt kart. med lærredsryg. 1st edit. Contp. paperbinding with cloth-back.
Læs mere
Pris DKK 1.600,00
39   KIERKEGAARD, SØREN: Tre opbyggelige Taler. MDCCCXLIV.  [ Bognummer: 162712 ] 1. udgave. Kbhvn. 1844. 70 s. + To opbyggelige Taler. MDCCCXLIV. 1. udgave. Kbvhn. 1844. 59 s. Indbundet i ét samtidig halvlæderbind med guldtryk på ryggen. Bound in one contemporary halfleatherbinding, spine gilt.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
40   KING, JOHANN GLEN: Die Gebräuche und Ceremonien der Griechischen Kirche in Russland,  [ Bognummer: 75465 ] oder Beschreibung ihrer Lehre, Gottesdientes und Kirchendisciplin. Aus dem Englishcen übersetzt. Riga: Johann Friedrich Harknoch 1773. Med en foldet planche, der viser Devitza klosterkirke ved St. Petersborg samt 12 plancher. [20] + 444 s. Samt. hlvldr. med forgyldt ryg, titelfelt mangler. With one folding plate showing Devitza abbey church in St. Petersborg and 12 plates. Contp. halfleather, spine gilt, lacks title-label.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
41   KNIGGE, AD. BARON v.: Over Omgang med mennesker.  [ Bognummer: 74605 ] Overs. af P.D. Faber. 3 bd. Kbhvn. 1793. 138 + VI + 182 + X + 146 + VIII + (1) s. Indb. i ét samt. hlvldrbd.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
42   LACKICS, GEORG SIGISMUNDO: Iuris publici ecclesiastici Pars generalis, de Ecclesia Christiana, potestatisque sacrae cum civili nexu.  [ Bognummer: 162289 ] Vienna: Rudolphum Græffer 1774. [16] + 236 pp. Publisher's full vellum with title on spine in gold.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
43   LOCKE, JOHN: Essai Philosophique, concernant l'Entendement Humain, ou l'on montre Quelle est l'Etendue de nos Connoissances certaines, et la Maniere dont nous Y parvenons.  [ Bognummer: 164727 ] Traduit de l'Anglois par Mr. Coste. 4th edition, revûe, corrigée, & augmentée de quelques Additions importantes de l'Auteur qui n'ont paru qu'après sa mort, & de plusieurs Remarques du Traducteur, dont quelques-unes paroissent pour la premiére sois dans cette Edition. Amsterdam: Mortier 1742. With coppengraved frontisp. portrait of Locke by E. Morellon la Cave after G. Kneller Eques and 2 large engraved vignettes. Title page in red and black. XLII + 603 + [18] pp. Mainly clean copy with red edges bound in contemporary full leather with coloured label and richly gilt on spine. Binding weakly stained and marked of use, upper headband worn. With noble book stamp in gold on boards.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
44   MAIMONIDES, MOSES: De Idololatria Liber, cum interpretatione Latine, & notis, Dionysii Vossii.  [ Bognummer: 104656 ] Amsterdam: Ioh. & Cornelius Blaeu 1642. 4to. (12) + 174 + (2) pp. - Bound together with: G. J. VOSSIUS: De Theologi Gentili, et Physiologia Christiana; sive De origine ac progressu Idololatriæ, ad veterum gesta, ac rerum naturam, reductæ; de qve naturæ mirandis, quibus homo adducitur ad Deum, Liber I, et II. Amsterdam: Blaeu 1642. (12) + 732 + XVII + (18) + X + (32) pp. Contp. vellum. Old name on titlepage.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
45   MALER, JACOB FRIEDRICH: Geometrie und Markscheidekunst.  [ Bognummer: 120897 ] First edit. Carlsruhe: Michael Macklor 1762. With 9 folding engr. plates. (24) + 248 pp. Contp. half vellum.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
46   MARTENSEN, H.: Prædikener.  [ Bognummer: 161700 ] Kbhvn. 1847. [8] + 263 s. Meget velholdt gave eksemplar trykt på velin og indbundet med helt guldsnit i smukt sort safian rigt dekoreret med guld på ryg, permer og kanter. Bindet signeret med papirlabel 'Indbunden hos D.L. Clément, Aabenraa Nr. 217.'. Nederste kapitæl let beskadiget.
Læs mere
Pris DKK 750,00
47   MINIATURE BOG. FADER VOR.  [ Bognummer: 164868 ] Kbhvn.: Simon ca. 1950. Indlagt i orig. plexiglas-kassette med form som en mursten. Yderligere indlagt i orig. papæske.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
48   MINUCIUS FELIX - CIPRIANUS - FIRMICUS MATERNUS: M. Minucii Felicis Octavius. Cum integris Woweri, Elmenhorstii, Heraldi et Rigaltii Notis, Aliorumque hinc inde collectis,  [ Bognummer: 88634 ] Ex Recensione Jacobi Gronovii, qui emendationes et explicationes suas adjecit. Accedunt Caecilius Cyprianus, De Idolorum Vanitate et Julius Firmicus, De Errore Profanorum Religionum. Rotterdam: Joh. Daniel Beman 1743. With 3 engravings in the text. (22) + 496 + (24) pp. Contp. vellum. with gilt coat-of-arms on boards, spine with cracks. Old names on fly-leaf.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
49   MOLBECH, CHRISTIAN: Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første Bøger, fordanskede efter Vulgata.  [ Bognummer: 163313 ] Første Gang udgivne, efter et Haandskrift fra det femtende Aarhundrede i det store Kongelige Bibliothek, med Anmærkninger og et dansk-latinsk Glossarium. Kbhvn.: Andreas Seidelin 1828. XVI + [7] + 638 + [1] s. Indbundet ubeskåret i samtidigt blåt kartonnage med papirlabel på ryggen. Nogle blade med fugtskjold i margin, bindet lettere skjoldet. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 900,00
50   MYNSTER, J.P.: Betragtninger over de christelige Troslærdomme  [ Bognummer: 150057 ] 2. oplag. 2 bd. Kbhvn. 1837. VIII + 400; (4) + 416 s. Smukt indbundet med helt guldsnit i samtidigt præget græsgrønt chargrin med kant, perm og rygdekoration i guld. Forperm dekoreret med grevkrone og initialerne R.B.B. [R. Bille-Brahe]. Bagpermen dateret D. 24 Januar 1839.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
Næste 50