Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.): Norske Folke- og Huldre-Eventyr. Ny Samling.  [ Bognummer: 166111 ] (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.). Christiania: Dybwad 1871. VIII + 248 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med ny ryg. Indlagt i nyere smuk bogæske med skindryg- og hjørner, guldtryk på ryggen. Æsken signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 35.000,00
2   BJERKE, ANDRÉ: Eskapader. Dikt.  [ Bognummer: 165505 ] Original udgave. Oslo: Aschehoug 1948. 80 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
3   HAMSUN, KNUT: I Æventyrland. Oplevet og drømt i Kaukasien. Orig. udgave.  [ Bognummer: 165948 ] Kbhvn.: Gyldendalske 1903. [4] + 300 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet ubeskåret med de orig. omslag og ryg samt guldsnit foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen. Navn på smudtitel.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
4   HAMSUN, KNUT: Redaktør Lynge. Roman. Orig. udgave.  [ Bognummer: 165936 ] Kbhvn.: Philipsen 1893. [6] + 334 s. Bindet en anelse nusset, ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i det originale lysebrune komponerede hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
5   HOLBERG, LUDVIG: Den Berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse.  [ Bognummer: 165791 ] Kbhvn.: Trykt udi Hans Kongl. Majestæts og Universit. Bogtrykkerie, af J.J. Høpffner 1737. [8] + 311 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rig rygforgyldning. Eksemplaret har tidligere tilhørt bl.a. Carl S. Petersen.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
6   HOLBERG, LUDVIG: Dannemarks og Norges Beskrivelse.  [ Bognummer: 165786 ] Kbhvn.: Trykt hos Johan Jørgen Høpffner 1729. Med træskårne vignetter. [8] + 744 s. Rent og velholdt eksemplar med ciseleret snit indbundet i smukt samtidigt spejlbind af skind med farvet titelfelt og rig rygforgyldning. Små navne på fribladet. Bindet med lette skavanker, kapitæler smukt restaureret.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
7   HOLBERG, LUDVIG: Dannemarks Riges Historie.  [ Bognummer: 165789 ] Deelt udi 3 Tomer. Kbhvn.: Trykt udi Hans Kongl. Majests. og Universitets Bogtrykkerie, af Johan Jørgen Høpffner, 1732-35. Indsat ungdomsportræt stukket af Chr. Fritzsch i Hamburg 1731 efter et forsvundet portræt malet omkring 1719, portrættet er større end bogformatet, og derfor foldet. [8] + 856; 922; [18] + 702 + 117 s. Eksemplar med ciseleret snit indbundet i samtidigt helskind med rig rygforgyldning. Forpermen på bind 2 knækket, hvilket dog ikke ses, kun mærkes, ellers meget velholdt.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
8   HOLBERG, LUDVIG: Dänische Reichs-Historie ins Deutsche übersetzt.  [ Bognummer: 165807 ] Die zweyte nach der letzten dänischen Edition verbesserte Auflage. 3 vols. Flensburg und Leipzig: Joh. Chph. Korte 1757-59. Med kobberstukket portræt af forfatteren samt 3 kobberstukne titelvignetter. [14] + 844; [2] + 904; [8] + 928 s. Velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helpergament med farvede titelfelter. Første bind let nusset på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Carl S. Petersen.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
9   HOLBERG, LUDVIG: Epigrammatum libri septem editio nova sexto libello aucta.  [ Bognummer: 165800 ] Subnectitur Holgeri Dani ad Burmannum epistola. Kbhvn.: Otth. Christoph. Wenzel 1749. [2] + 197 + [7] s. Eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt, let slidt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Med gammel håndskrift på friblad.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
10   HOLBERG, LUDVIG: Introduction Til Naturens Og Folke-Rettens Kundskab,  [ Bognummer: 165779 ] Uddragen Af de fornemste Juristers besynderlig Grotii Pufendorfs og Thomasii Skrifter. Illustreret med Exempler af de Nordiske Historier, og confereret med disse Rigers saa vel gamle som nye Love. Første - [Anden] Part. Kiøbenhavn: Til Kiøbs hos Johan Kruse 1716-15. 24 + 164 + 252 + [2] s. Let bruneret eksemplar indbundet i ét samtidigt let slidt hellæderbind. Navne på inderside af forperm.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
11   HOLBERG, LUDVIG: Metamorphosis Eller Forvandlinger Ved Hans Mikkelsen Borger og Indvaaner udi Callundborg,  [ Bognummer: 165783 ] Med nogle Ortographiske Anmerkninger/ / Stultissimum Credo ad imitandum non optima qvæq; proponere Plin:lib. I epist. 5. Kjøbenhavn, Trykt Aar 1726. Med træskårne vignetter. [8] + 120 s. Øverste ydre hjørne smukt restaureret ellers meget rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder.
Læs mere
Pris DKK 18.000,00
12   HOLBERG, LUDVIG: Mindre Poetiske Skrifter, udi en Samling Baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken.  [ Bognummer: 165798 ] Oplaget, som er forøget, nettere og mere accurat end de forige, er ziret med Kobberstykker. Kbhvn.: Med Autors Tilladelse paa nye trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling 1746. Med 3 kobberplancher samt træskårne vignetter. [6] + 324 s. Medindbundet: Holger Danskes Brev til Buurman. Særskilt pag. 16 s. + Qvindeligt Tanke-Spill Af en Hyrdinde i Norden. Kbhvn.: Trykt hos Ernst Henrich Berling 1746. 56 s. Enkelte blade med svag skjold i øverste margin ellers indvendigt velholdt eksemplar med ny forsats indbundet i ét samtidigt helskindsbind med rigt forgyldt ryg. Ryggen med brugsspor. Navn på forsats.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
13   HOLBERG, LUDVIG: Moralske Fabler. Med hosføyede Forklaringer Til Hver Fabel.  [ Bognummer: 165803 ] Kiøbenhavn: Trykt paa Autors egen Bekostning 1751. Med træskårne vignetter. [12] + 258 s. Let bruneret eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind med rig rygforgyldning. Ryggen med brugsspor. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
14   HOLBERG, LUDVIG: Niels Klims underjordiske Reise.  [ Bognummer: 165809 ] Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. Kbhvn.: Trykt hos J. F. Schultz 1789. Illustr. med 16 smukke kobberstukne plancher af J.F. Clemens, hvoraf de 15 er efter tegninger af Nic. Abildgaard og 1 efter Jens Juel. [12] + 392 + [2] s. Velholdt eksemplar indbundet i let slidt samtidigt helskind med farvet titelfelt og stregdekorationer i guld på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 6.500,00
15   HOLBERG, LUDVIG: Trende Epistler Til *** Hvorudi befattes det Fornemste Af Hans Liv og Levnet, Oversatte af det Latinske i det Danske Sprog.  [ Bognummer: 165796 ] Kbhvn.: Trykt og bekostet af Ernst Heinrich Berling 1745. Med kobberstukket portræt. [6] + 344 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig rygforgyldning og med adelsslægten Lövenskiolds våben trykt i guld på permerne.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
16   IBSEN, HENRIK: Bygmester Solness.  [ Bognummer: 165690 ] Skuespil i tre Akter. Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1892. [8] + 220 s. Orig. komponeret lysegråt hellærred med tresidet guldsnit. Rent og velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
17   IBSEN, HENRIK: Et Dukkehjem. Skuespil i tre Akter.  [ Bognummer: 165696 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1879. 180 s. Orig. komponeret blågråt hellærred med tresidet guldsnit. Ryggen falmet og hjørner og kapitæler let stødte, ellers velholdt eksemplar. Lille navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
18   IBSEN, HENRIK: Fruen fra Havet. Skuespil i fem Akter.  [ Bognummer: 165679 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1888. [4] + 224 s. Ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen. De orig. omslag og ryg med lette spor af tidens tand, ellers rent og meget velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
19   IBSEN, HENRIK: Gengangere. Et Familjedrama i tre Akter.  [ Bognummer: 165687 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1881. 164 s. Orig. komponeret sandfarvet hellærred med tresidet guldsnit. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
20   IBSEN, HENRIK: Hedda Gabler. Skuespil i fire Akter  [ Bognummer: 165694 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1890. [6] + 236 + [2 blanke] s. Orig. komponeret lysebrunt hellærred med tresidet guldsnit. Enkelte blade med svag skjold i inderste margin, smudstitel og efterfølgende blad med lille plet i nedre margin og bagperm med lille svag plet.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
21   IBSEN, HENRIK: Hedda Gabler. Skuespil i fire Akter.  [ Bognummer: 165818 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1890. [4] + 236 s. Enkelte blade samt de orig. omslag svagt plettet ellers pænt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat, let falmet halvlæder med guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
22   IBSEN, HENRIK: John Gabriel Borkman. Skuespil i fire Akter.  [ Bognummer: 165692 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1896. [8] + 248 s. Orig. komponeret rødbrunt hellærred med tresidet guldsnit. Rent og velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
23   IBSEN, HENRIK: Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk Skuespil.  [ Bognummer: 165820 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1873. 512 s. Enkelte blade svagt bruneret ellers velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i smukt privat halvlæder med rig forgyldt ryg. Bindet signeret Jakob Baden.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
24   IBSEN, HENRIK: Kongs-Emnerne. Historisk Skuespil i fem Akter.  [ Bognummer: 165816 ] Christiania: Johan Dahls Forlag 1864. Med 2 sider noder. [4] + 218 s. + "Margretes Vuggesang" [4] s. Titelbladet let skjoldet, ellers velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i smukt privat, let falmet helskind med farvet titelfelt og rig forgyldt ryg, samt guldbort ind- og udvendig på permer samt kanter. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
25   IBSEN, HENRIK: Lille Eyolf. Skuespil i tre Akter.  [ Bognummer: 165671 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1894. [4] + 184 s. Ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen. De orig. omslag en anelse falmede ellers rent og meget velholdt eksemplar med navn på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
26   IBSEN, HENRIK: Når vi døde vågner. En dramatisk Epilog i tre Akter.  [ Bognummer: 165677 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel & Berlin: Fischer 1899. [8] + 204 s. Ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Ole Olsen 1977 Co'libri. De orig. omslag let falmede, ellers rent og meget velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
27   IBSEN, HENRIK: Når vi døde vågner. En dramatisk Epilog i tre Akter.  [ Bognummer: 165684 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel & Berlin: Fischer 1899. [8] + 204 s. Orig. komponeret auberginefarvet hellærred med tresidet guldsnit. Rent og velholdt eksemplar. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
28   IBSEN, HENRIK: Vildanden. Skuespil i fem Akter.  [ Bognummer: 165675 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1884. [4] + 244 s. Ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og guldsnit foroven i smukt privat, let falmet, halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Det orig. foromslag med lille navn, ellers rent og meget velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
29   IBSEN, HENRIK: Vildanden. Skuespil i fem Akter.  [ Bognummer: 165681 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske Boghandel 1884. [6] + 244 + [2 blanke] s. Orig. komponeret brunt hellærred med tresidet guldsnit. Rent og velholdt eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
30   JÆGER, HANS [1854-1910]: Anarkiets Bibel.  [ Bognummer: 165993 ] Kbhvn. & Kristiania [Oslo]: Gyldendalske, Nordisk 1906. [6] + 485 + [5] s. De orig. omslag let brunerede ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Juul-Lassen.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
31   JÆGER, HANS [1854-1910]: Min Forsvarstale i Højesteret.  [ Bognummer: 165992 ] Kristiania [Oslo]: Eget Forlag 1886. 48 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
32   SANDEMOSE, AKSEL - HANSEN, OLE CONRAD: Reisen til New Zealand.  [ Bognummer: 165972 ] Oslo: Tiden Norsk 1935. 112 s. Med lille plet på ryggen ellers velholdt ubeskåret eksemplar i det orig. dekorerede papiromslag.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
33   SANDEMOSE, AKSEL: Agnes, min deilige sommerfugl. Fire noveller.  [ Bognummer: 165983 ] Kbhvn.: Rosenkilde og Bagger 1946. Illustr. af Karen Jacobsen. 44 s. Oplag 300 eksemplarer. Ubeskåret i det orig. bogtrykte omslag.
Læs mere
Pris DKK 400,00
34   SANDEMOSE, AKSEL: Der stod en benk i haven.  [ Bognummer: 166124 ] Orig. udgave. Oslo: Tiden Norsk 1937. 252 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af beigefarvet oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
35   SANDEMOSE, AKSEL: Eventyret fra Kong Rhascall den Syttendes tid om en palmegrønn øy.  [ Bognummer: 166128 ] Orig. udgave. Oslo: Aschehoug 1950. 160 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af flaskegrøn oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 3.800,00
36   SANDEMOSE, AKSEL: Fortellinger fra andre tider.  [ Bognummer: 166126 ] Orig. udgave. Oslo: Aschehoug 1940. 180 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af lys brun oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri. Det orig. bagomslag samt enkelt blad lidt plettet.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
37   SANDEMOSE, AKSEL: Fortellinger fra andre tider. Orig. udgave.  [ Bognummer: 165978 ] Oslo: Aschehoug 1940. 180 s. Smudstitelbladet let gulligt ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
38   SANDEMOSE, AKSEL: Klabautermannen.  [ Bognummer: 165971 ] Oslo: Gyldendal Norsk 1932. 224 s. Ryggen falmet ellers rent og velholdt eksemplar med rødt snit foroven indbundet i det orig. dekorerede hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
39   SANDEMOSE, AKSEL: Klabautermannen.  [ Bognummer: 166122 ] Oslo: Gyldendal Norsk 1932. 224 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af beigefarvet oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
40   SANDEMOSE, AKSEL: Klabavtermanden. Fortælling fra Havet.  [ Bognummer: 165966 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske, Nordisk 1927. Illustr. med vignetter efter tegning af Ernst Hansen. 148 + [4] s. Oplag 1000 eksemplarer. Velholdt ubeskåret og uopsprættet eksemplar i det orig. papiromslag med tegning af Ernst Hansen på forperm.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
41   SANDEMOSE, AKSEL: Klabavtermanden. Fortælling fra Havet.  [ Bognummer: 166120 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske, Nordisk 1927. Med vignetter efter tegning af Ernst Hansen. 152 s. Oplag 1000 eksemplarer. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af olivengrøn oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
42   SANDEMOSE, AKSEL: Murene rundt Jeriko.  [ Bognummer: 166130 ] Orig. udgave. Oslo: Aschehoug 1960. 180 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af vinrød oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
43   SANDEMOSE, AKSEL: Mænd fra Atlanten. Roman.  [ Bognummer: 165960 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Forlaget af 1924, 1924. 160 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. mørkegrønne hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
44   SANDEMOSE, AKSEL: Mænd fra Atlanten. Roman.  [ Bognummer: 165962 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Forlaget af 1924, 1924. 160 s. Bageste forsatsblad med lille rift, ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. mørkegrønne hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
45   SANDEMOSE, AKSEL: Ross Dane. Roman.  [ Bognummer: 166121 ] Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendalske, Nordisk 1928. 228 s. Oplag 1500 eksemplarer. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af gråblå oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri. Ryggen svagt falmet.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
46   SANDEMOSE, AKSEL: Sandemose forteller.  [ Bognummer: 165974 ] Orig. udgave. Oslo: Tiden Norsk 1937. 168 s. Ryggen let falmet ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. dekorerede hellærredsbind.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
47   SANDEMOSE, AKSEL: Sandemose forteller.  [ Bognummer: 165976 ] Orig. udgave. Oslo: Tiden Norsk 1937. 168 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag og ryg i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Henning Jensen.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
48   SANDEMOSE, AKSEL: September.  [ Bognummer: 166125 ] Orig. udgave. Oslo: Tiden Norsk 1939. 176 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med de originale omslag og ryg samt håndsyet kapitælbånd i smukt halvbind af rød oaseged med en vifteformet stregdekoration i guld. Bindet signeret Ole Olsen. 1978 Co'libri.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
49   SANDEMOSE, AKSEL: En sjømann går i land. Roman.  [ Bognummer: 165968 ] Orig. udgave. Oslo: Gyldendal Norsk 1931. 320 s. Lidt skæv i ryggen og ryggen let falmet, ellers indvendig rent og velholdt eksemplar indbundet med rødt snit foroven i orig. dekoreret hellærred. Navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
50   SANDEMOSE, AKSEL: Storme ved Jævndøgn.  [ Bognummer: 165964 ] Orig. udgave. Kbhvn., Kristiania [Oslo]: Gyldendalske, Nordisk 1924. 186 s. Oplag 1000 eksemplarer. Rent og velholdt eksemplar indbundet i privat halvlærred med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 4.500,00
Næste 50