Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BECKER, KNUTH: Digte. Orig. udgave.  [ Bognummer: 166807 ] Hjørring [1916]. 72 s. Oplag 500 eksemplarer. Ubeskåret, lidt løst eksemplar indbundet i det orig. omslag. Med etikette 'Galsters Forlag Thisted' påklæbet på forpermen.
Læs mere
Pris DKK 500,00
2   BILLE, STEEN: Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden 1845, 46 og 47.  [ Bognummer: 166803 ] 3 vols. Copenhagen: Reitzel 1849-51. With 5 folding maps, 20 lithographed plates with tissue guards and one facsimile. Weakly browning copy with chiselled edges bound in contemporary halfleather gilt on spines. Bindings weakly marked of age and use. With the initials F.C. printed in gold below on spines: Fanny Classen, born Scheel, and married to chamberlain Classen, estate Korselitze.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
3   BOHR, HARALD og JOHANNES MOLLERUP: Lærebog i matematisk Analyse, (en foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt).  [ Bognummer: 166817 ] 4 bd. [Det udkomne]. Kbhvn. 1915-19. Med tegninger i teksten. 484 + [6]; 900 + [8]; 180 + [2]; 159 s. Indbundet i 3 konforme halvlæderbind med farvede titelfelter og blindtrykte dekorationer på ryggene. Eksemplaret har tilhørt en stud. polyt. fra Toldbodgade i København, hvem der sandsynligvis også har lavet enkelte røde understregninger i teksten.
Læs mere
Pris DKK 2.800,00
4   BOHR, NIELS: Atomfysik og menneskelig Erkendelse.  [ Bognummer: 166830 ] Kbhvn.: Schultz 1957. Illustr. med tegninger i teksten. 124 s. Helt rent ubeskåret eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Ove Christiansen.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
5   BOHR, NIELS: Studier over Metallernes Elektrontheori. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad.  [ Bognummer: 166834 ] Kbhvn. / Copenhagen: Thaning & Appel 1911. [6] + 120 pp. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i det orig. bogtrykte kartonnagebind. Clean and well-preserved copy with wide margin bound in publisher's bookprinted cover.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
6   BRUUN NEERGAARD, T.C.: Mes Pensées.  [ Bognummer: 166833 ] Paris: l' Auteur, Didot, Pélicier 1813. [8] + 56 pp. Totally uncut copy in contemporary blue paperbinding. The cover a little curly on edges, internally clean and well-preserved.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
7   CARR, JOHN: L'été du nord, ou voyage autour de la Baltique par le Danemark, la Suède, la Russie et partie de l'Allemagne dans l'année 1804.  [ Bognummer: 166831 ] Traduction de l'Anglais par T.P. Bertin. 2 vols. Paris: Chaumerot 1808. With 2 folded engraved plates showing Cronborg Castle and Copenhagen. [2] + VI + 310 + [2]; [2] + 304 pp. Generally well-preserved copy with wide margin bound in nice contemporary halfleather with contrasting labels and gilt on spines. Plates weakly browning in margin and Cronborg with small upper tear.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
8   COLLIN, JONAS: Faunistiske og biologiske Meddelelser om danske Fugle.  [ Bognummer: 166823 ] Udgivet som 3die Supplement til 'Skandinaviens Fugle'. Kbhvn.: Gyldendalske 1895. [6] + 120 + [4] s. Brunplettet eksemplar indbundet i privat halvlærred med guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret med papirlabel Th. Jensen Bogbinder Aarhus. Navn på inderside af forpermen samt navn øverst på titelbladet.
Læs mere
Pris DKK 500,00
9   COLLIN, JONAS: Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna.  [ Bognummer: 166825 ] Udgivet som Supplement til "Skandinaviens Fugle". Kbhvn.: Jørgensen 1877. 120 s. Let brunplettet ellers velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på den let falmede ryg.
Læs mere
Pris DKK 500,00
10   FRANKLIN, JOHN - SIMMONDS, P.L.: Sir John Franklin and the Arctic Regions: With detailed Notices of the Expeditions in Search of the missing Vessels under Sir John Franklin.  [ Bognummer: 166814 ] To which is added an Account of the American Expedition, under the Patronage of Henry Grinnsell, with an Introduction to the American Edition, by John C. Lord. Buffalo: Derby and Co. 1852. With folded map, full-page plates and textual vignettes. 396 pp. Mainly clean copy bund in publisher's cloth with spine richly gilt and boards richly blind tooled. Binding weakly faded and hinges weak.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
11   FREDERIK II / CHRISTIAN III: Konning Frederichs den Andens / Recess / Udgiffuen udi Kallundborg / Aar effter Guds Byrd / M.D.Lxxvi.  [ Bognummer: 166846 ] Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [32] s. + Stormectigste/ Høyborne Førstis oc Herris/ Her Christians den tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges etc. Recess/ Offuerseet oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar etc. M.D.LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. Titelblad i rødt og sort. [78] s. [uden det sidste blanke blad]. Med håndskrevne noter i gammel hånd i marginer. + Konning Frederich den Andens Handfæstning/ udgiffuen Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [32] s. Titelblad restaureret i nederste ydre hjørne uden teksttab. + Gaards Retthen/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Mtt: eller hans Kong: Mtts: Marskalck met hans Kong: Mtts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere/ Desligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [28] s. + Den Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ oc andre som bruge deris handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc vden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andreas Gutterwitz. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [60] s. + En ny Skick oc Ordning/ Huorledis her effter holdis skal iblant Adelen/ om Morgengaffue/ Som bleff giort oc besluttet udi Anderskov/ den 18. Octobris, Anno 1577. Prentet i Kiøbenhaffn/ Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. [Andreas Gutterwitz 1577]. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [6] s. I alt 6 lovsamlinger indbundet i ét sent 1600-tals helskindsbind med rig rygforgyldning og superexlibris trykt i guld på forpermen. Nogle blade med svag fugtskjold og brunpletter. Forrest indsat blankt blad med håndskreven indholdsfortegnelse, bagest indsat 7 blanke blade, alle 8 formentlig fra tiden, da bogen blev indbundet.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
12   GEBAUER, GEORG CHRISTIAN: Vestigia iuris Germanici antiquissima in C. Cornelii Taciti Germania obvia sive dissertationes XXII.  [ Bognummer: 166810 ] in varia aurei illius libelli loca: cum nonullis similis argumenti cuncta iusto ordine collocata et partim locupletius partim nunc primum edita. Gottingae: van den Hoeck 1766. With folding plate. Title-page printed in red and black. [6] + 1016 + [24] pp. First and last leaves weakly browning otherwise clean and well-preserved copy with wide margin and chiselled edges bound in nice contemporary marbled calf with contrasting label and richly gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
13   [HEIN, PIET] KUMBEL KUMBELL: Gruk. 1. samling.  [ Bognummer: 166827 ] 1. udgave. Kbhvn.: Politiken 1940. Med tegninger. 80 dobbeltsider. Indbundet i det orig. bogtrykte, let falmede papomslag med dekoration på forperm.
Læs mere
Pris DKK 500,00
14   JUVENCUS, CAIUS VETTIUS AQUILINUS: C. Ivvenci, Coelli Sedvlii, Aratoris sacra poësis. Summa cura & diligentia recognita & collata.  [ Bognummer: 166809 ] Lvgdvni: apvd Ioan. Tornaesivm, et Gvil. Gazeivm., M.D. LIII. With title-vignette. 16vo. 316 pp. Bound with: Sannazaro, Jacopo [1456-1530]: Opera Omnia. Quorum Indicem sequens pagella continet. Lugduni: apud Haered. Seb. Gryphii 1547. With title-vignette. 198 pp. Library stamp on title-page otherwise clean and well-preserved copy with chiseled edges bound in one nice full 18th century panelled leather richly gilt on spine. This copy has belonged to Bolle Willum Luxdorph and carries his blindtooled Elephant book-stamp on frontboard and handwritten name verso free endpaper.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
15   - KALEVALA.  [ Bognummer: 166796 ] Öfversatt af M.A. Castrén. 2 bd. Helsingfors: Simelii Enka 1841. XXXIV + [2] + 198 + [2 blanke]; 216 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet med lette brugsspor. Med navn på inderside af forpermen.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
16   LAGERLÖF, SELMA: Gösta Berlings Saga.  [ Bognummer: 166844 ] 2. upplaga. 2 bd. Stockholm: Bonnier 1895. Med planche. 284; 288 s. Eksemplar indbundet i ét privat halvlæderbind med guldtryk på ryggen. Bindet, som er med lette brugsspor, er signeret Anker Kyster.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
17   MARTYN, THOMAS: Thirty-Eight Plates, with Explanations; Intended to Illustrate Linnaeus's system of Vegetables, and particularly adapted to the Letters on the Elements of Botany.  [ Bognummer: 166815 ] London: B. White and Son, 1788. With 38 handcoloured copperplates, drawn and engraved by F.P. Nodder. VI + 72 pp. Clean and well-preserved copy bound in contemporary full leather with contrasting label and richly gilt on spine, with marbled boards with ornamental border and with inner ornamental border. Name on free endpapers.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
18   MICHAUX, F.A.: Voyage a l'ouest des Monts Alléghanys, dans les États de l'Ohio, du Kentucky et du Tennesseé, et retour a Charleston par les Hautes-Carolines.  [ Bognummer: 166816 ] Paris: Levrault, Schoell, et Compagnie 1804. With large folded copperengraved map. [4] + VI + 312 pp. Totally uncut rebacked copy bound in contemporary blank blue boards, with the originally paper-title-label on new spine.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
19   MILNE, A.A.: The King's Breakfast.  [ Bognummer: 166832 ] London: Methuen, Ascherberg, Hopwood & Crew 1925. With music by H. Fraser-Simson and decorations by E.H. Shepard. [6] + 18 pp. Bound in publisher's pictorial boards with cloth-spine. Binding somewhat browning, internally clean.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
20   MUNSTER, SEBASTIAN: Dictionarium hebraicum,  [ Bognummer: 166850 ] iam ultimo ab authore Sebastiano Munstero recognitum, & ex rabinis, praesertim ex radicibus David Kimhi, auctum & locupletatum. Basileae, apud Hier. Frobenium & Nic. Episcopium, 1548. With ornamental initial in woodcut. 496 leaves. Bound in worn contemporary vellum with handwritten title and library number on spine, internally clean and fine except from the first 4 leaves which are missing lower outer margin, no loss of text. With a few handwritten notes on last leaves. Last leaf with printer's device is lacking.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
21   OEHLENSCHLÆGER, ADAM: Digte.  [ Bognummer: 166795 ] Kbhvn.: Fr. Brummer 1803. Med kobberstukket titelblad. [6] + 304 + [1] s. Let bruneret ubeskåret eksemplar med bred margin indbundet i nyt halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
22   [PEDERSEN, POVEL]: Dend Spanske Herremands Don Pedro af Grenade Hans Liv og Levnets Historie, Ved Philedor. Kierligheds Endrings og Undrings Speil, Forestillet.  [ Bognummer: 166798 ] 1. - 6. Deel. Uden sted og år. Med træskåren slutvignet. 58 s. 12mo. Velholdt eksemplar indbundet i fint nyere halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen. Kapitæler med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
23   RABENER, G.W.: Syv gange Syv Spaadomme, om den Første April.  [ Bognummer: 166828 ] Oversatte af P.T. W. Kbhvn.: Kanneworff 1771. Med træskåret vignet. 64 s. Let brunplettet ellers velholdt eksemplar indbundet i samtidigt blankt papiromslag. Navn på inderside af forperm.
Læs mere
Pris DKK 850,00
24   RAHBEK, KNUD LYNE - [BOYE, A.E. (Udg.)]: Samling af Skrivter til Erindring om Knud Lyne Rahbek og Karen Margareta Rahbek, fød Heger.  [ Bognummer: 166818 ] Kbhvn.: Hostrup Schultz 1831. XXX + (2) + 132 s. + 2 breve i faksimile. Let bruneret ubeskåret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind med skindtitelfelt på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 500,00
25   [ROEMER, JOHANN JACOB: Bloem-Korfje voor de Jeugd of beschrijving en afbeelding der Bloemen, tot eene beoefening der Natuur, in alle Jaargetijden.  [ Bognummer: 166819 ] Amsterdam: Maaskamp [1809]. With 8 flower-plates, printed in colour, with tissue guards. 12mo. Pp. 51-92. A weakly browning copy with wide margin bound in publisher's yellow glazed paperboards decorated with pot with flowers in orange colour. Binding marked of use, inner boards and free endpaper weakly stained.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
26   RUNEBERG, JOHAN LUDVIG: Fänrik Ståls sängner, en samling Sånger.  [ Bognummer: 166800 ] Orig. udgave. 2 bd. Borgå: Widerholm & Helsingfors: Sederholm, Köpenhamn: Gad 1858-60. Med udfoldeligt nodebilag. [4] + 132; [4] + 108 s. Første bind med bred margin indbundet i nyt halvlæder i gammel stil med guldtryk på ryggen. Bindet signeret V&K Jokinen, Helsingfors. 2 blade med 3 små blækpletter. Bind II indbundet ubeskåret med de orig. gule omslag i nyere privat halvlæder med rig rygforgyldning. Bindet signeret Anker Kyster. Blade svag brunplettet, de orig. omslag let nussede.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
27   RYGE, J. CHR. - PAULLI, J.H.: Tale ved kongelig Skuespiller og Instructeur Dr. Johan Christian Ryges Jordefærd den 5te Juli 1842.  [ Bognummer: 166824 ] Kbhvn.: Reitzel 1842. 12 s. Orig. sort glanspapiromslag.
Læs mere
Pris DKK 500,00
28   SCHEFFER, JO.: Histoire de la Laponie,  [ Bognummer: 166849 ] sa Description, l'Origine, les Moeurs, La Maniere de vivre de ses Habitans, leur Religion, leur Magie, & les choses rares du Païs. Avec plusieurs & Augmentations fort curieuses, qui jusques-icy n'ont pas esté imprimées. Traduites du Latin de Monsieur Scheffer par L.P. A.L. [Augustin Lubin] Geographe ordinaire de sa Majesté. Paris: Chez la Veuve Olivier de Varennes 1678. With engraved frontispiece, folded engraved map, 21 engraved plates and 7 textual engravings. [14] + 408 pp. Copy with handwritten notes in wide margin bound in contemporary full leather richly gilt on spine. Last leaf torn in inner lower margin.
Læs mere
Pris DKK 8.000,00
29   SCHILLIBEER, J.: A Narrative of The Briton's Voyage, to Pitcairn's Island.  [ Bognummer: 166813 ] Taunton: Printed for the author by J. W. Marriott 1817. Illustrated with Eighteen [16] Etchings by the Author, from Drawings on the Spot. [4] + IV + [2] + 180 + [2] pp. Some leaves weakly foxed otherwise well-preserved uncut copy with wide margin bound in a little later halfleatherbinding gilt on spine.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
30   SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mm. Hær begynnes then Zelands low paa ræt dansk och ær skifft i sijw bøgher och hwer bogh haffuer sith register oc ær wel offuer seeth och rættelighe corrigeret. (2. udgave)  [ Bognummer: 166847 ] Kbhvn.: Matz Wiingaardt.1576. Med stort træsnit på titelbladet af Kong Valdemar med rigsvåbenet, et mindre træsnit på blad e6, samt træsnit visende Gotfred af Ghemens bogtrykkermærke på sidste blad. 111 blade med mange små og store initialer. + JYSKE LOV - Den Rette Judske Lowbog/ Nu nylige offuerseet/ Corrigerit oc Dansken forbedrit/ Aar M.D. LXXXX. Prentet i den Kongelige Stad Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaardt/ 1590. Titelbladet trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. 96 blade. Gammelt navn på titelbladet. + Stormectigste/ Høybaarne Førstis oc Herris/ Her Christian den Tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges Recess: Offuerseet/ oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar MD LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Titelblad trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. [40] blade. Med gamle håndskrevne noter i margin. + Konning Frederichs den Andens/ Recess/ Udgiffuen udi Kallundborg/ Aar effer Guds Byrd/ M.D. LXXVI. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Konning Frederich den Andens Handfestning/ udgiffuen/ Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. Anno Domini,1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Gaards Rætten/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Matts: eller hans Kong: Matt: Marskalck met hans Kong: Matts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere. Disligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [14] blade. + Forordning oc Skick/ Huorledis her effter holdis skal/ met Betler oc Staadere/ offuer alt Danmarckis Rige: Udgiffuit Aar 1588. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet samt på sidste blad. [10] blade. + Kongelige Majestatz Obne Breff/ Lydendis om Hues Almindelige Mandater oc Forordning/ Hans Maiestat paabiuder/ oc dog icke effterkommis som det sig bør. Datum Kiøbenhaffn/ den 19. Iunij, Aar 1582. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [42] blade. + DEN Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ Oc andre som bruge deris Handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc wden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [30] blade. + Register til alle 8 bind. 18 blade. Pænt eksemplar med rødt snit indbundet i ét lidt senere helpergamentbind med skindtitelfelt på ryggen. Med navne på forreste friblad samt håndskreven indholdsfortegnelse bagest. Enkelte blade med svage understregninger. Med paginering i hånden side 1-801 [de sidste 4 blade blanke].
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
31   SMITH, WILLIAM (Edit.): Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.  [ Bognummer: 166812 ] 3 vols. London: Walton and Maberly 1861. With textual small illustrations. Clean and well-preserved copy with marbled edges bound in nice contemporary full leather with contrasting labels and richly gilt on spines, goldline on boards and with inner ornamental border. Binding signed Bound by Revier. The bindings nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 8.000,00
32   TROIL, UNO VON: Bref, rörande en resa til Island 1772.  [ Bognummer: 166244 ] Uppsala: Magnus Swederus 1777. Med kobberstukket titelblad med vignet, stort udfoldelige kort over Island, 11, hvoraf 10 er udfoldelige plancher med bl.a. Chart over Geyser, samt 1 tabel. [24] + 376 s. Eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Små huller nederst på ryggen. Enkelte blade let brunede, krone-stempel på titelbladet. Mangler planche nr. I. With copperengraved title-page with engraved vignette, large folded engraved map of Iceland, 11 engraved plates of which 10 are folded, including Chart over Geyser. Missing plate no. I. Well-preserved copy with blue edges bound in contemporary halfleather with contrasting label and goldlines on spine. With small wormholes on lower spine, headbands nicely restored.
Læs mere
Pris DKK 8.000,00
33   WHITE, GILBERT: The Natural History of Selborne; with Observations on various Parts of Nature; and the Naturalist's Calendar.  [ Bognummer: 166799 ] With additions and supplementary notes by William Jardine. Edited, with further illustrations, a biographical sketch of the author, and a complete index by Edward Jesse. London: Henry G. Bohn 1851. With Black/white frontispiece of Selborne & 40 coloured engravings. XXIV + 416 pp. Clean and well-preserved copy with all edges gilt bound in later dark green full morocco with richly gilt spine in compartments with gilt animals, boards with gilt and blind-tooled ornamental borders and center-pieces with gilt animals, and with wide inner and outer borders gilt. Binding signed Bound by Bayntun (Riviere). Bath. England.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00