Dansk Topografi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
Næste 50
1   BADEN, TORKEL: Beskrivelse over den paa Godset Bernstorff i Gientofte Sogn  [ Bognummer: 166235 ] under Kiøbenhavns Amt iverksatte nye Indretning i Landbruget fremlagt i nogle Breve til en Proprietair. Kbhvn.: Møller 1774. Med 2 udfoldelige tabeller samt stort udfoldeligt kort over Gentofte. L + 174 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig forgyldt ryg samt med nyt farvet skindtitelfelt. Bind med lette brugsspor, ryggen slidt.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
2   BERING, VITUS [1617-75]: Obsidio Hafniensis, & eorum, qvæ eâ durante, per septentrionem fere omnem, ad memoriam illustria contigere, stricta enarratio.  [ Bognummer: 165583 ] Kbhvn. 1676. [4] + 238 + [2 blanke] s. Velholdt rent eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig rygdekoration i guld. Bindet lidt blæk-plettet. Med lille gammelt navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
3   BIRCKNER, M.G. - GUTFELD, FREDERIK KARL: Minde-Tale over Michael Gottlieb Birckner,  [ Bognummer: 156421 ] før residerende Kapellan for Corsøer og Taarnborg Menigheder. Kbhvn. 1799. 16 s. Samtidigt papirbd.
Læs mere
Pris DKK 200,00
4   BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald.  [ Bognummer: 165651 ] Wiborg 1795. XVI + 298 + [2] s. Enkelte blade let bruneret ellers helt rent eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
5   BORNHOLM - RAWERT OG GARLIEB: Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815. Med et geognostisk Kort og et Landskab.  [ Bognummer: 155770 ] Kbhvn. 1819. [4] + 274 + [2] + 2 udfoldelige trykte tabeller + 1 udfoldeligt kobberstukket kort. Indbundet ubeskåret i originalt stænket papirbind med bogtrykt titeletikette (lidt beskadiget).
Læs mere
Pris DKK 3.250,00
6   BORNHOLM - SKOUGAARD, P.N.: Bornholms Saga.  [ Bognummer: 94036 ] Aalborg: Jacob Henrich Lundt 1834. XII + 120 s. Uopskåret i marmoreret omsl. uden rygtitel. St.p.t.
Læs mere
Pris DKK 800,00
7   BORNHOLM - SKOUGAARD, PEDER NICOLAI: Beskrivelse over Bornholm.  [ Bognummer: 156624 ] Første Del (Det udkomne). Kbhvn. 1804. XII + 412 s. Helt rent eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med lettere brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
8   BORNHOLM - THURAH, LAURIDS DE: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster-Søen liggende Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende navnkundige Øe Bornholm,  [ Bognummer: 166281 ] Og Den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning Christiansøe, Hvorudi forklares, alt hvad merkværdigt om disse tvende Lande, i deres nu værende Tilstand, er at agte; Hvortil endvidere føies, hvad Historierne saa vel gamle som nyere derom meddele. Kbhvn.: Glasing 1756. Med 30 smukke kobbertavler, hvoraf 13 er dobbelt-sidet, samt talrige kobberstukne vignetter i teksten. 4to. [8] + 288 + [24] s. Rent og velholdt eksemplar med rødt snit og bred margin indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rigt forgyldt ryg, bind med lette brugsspor. Eksemplaret har tilhørt Einar Christiansen.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
9   BRINGSTRUP / SIGERSTED SOGNE - BEYER, SEYER MAHLING: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne,  [ Bognummer: 159179 ] ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser. Sorø: Trykt hos F.H. Lillie, Akademiets Bogtrykker 1791. Med 1 foldet kort og 2 foldede tavler i kobberstik. XVI + 230 s. Indbundet samtidigt i halvlæder, øverste og nederste kapitæl slidt. Gammelt navn på forsatspapir.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
10   BRUUN, JOHAN JACOB: Novus Atlas Daniæ eller Prospecter af alle Hoved- og Kiöbstæderne, af alle kongelige Slotte og Stæder udi begge konge-Rigerne Dannemark og Norge og underliggende Fyrstendömme. Iste Tome af Siælland.  [ Bognummer: 163732 ] Tegnet, samlet og udfærdiget af Johan Jacob Bruun. Kbhvn. 1761. Indeholder titelblad, fortale af Justitsraad Jacob Langebek samt 60 kobberplancher. Stikkene er hovedsageligt stukket af H. Quist, og nogle få af dennes lærermester J. Haas. Folio. Eksemplar i nærmest perfekt med ganske få og ubetydelige pletter, indbundet i samtidigt marmoreret helskind med farvet titelfelt og gulddekorationer på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 85.000,00
11   ELLING, CHRISTIAN: Rejse paa Amager.  [ Bognummer: 166552 ] Kbhvn.: Thaning & Appel 1945. Rigt illustr. 4to. 40 s. + 64 s. med illustr. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Andrée & Thomsen.
Læs mere
Pris DKK 500,00
12   FELDBORG, A. ANDERSEN: Denmark delineated; Or, Sketches of the Present State of that Country.  [ Bognummer: 166310 ] 3 parts. Edinburgh: Oliver and Boyd, and Lizars 1824. With engraved frontispiece and 23 engraved plates after H.G.F. Holm (Fattig-Holm), C.W. Ecksersberg and J.C. Dahl (among others), showing pictures from Helsingør, Frederiksborg, Søllerød, Sorgenfri, Frederiksdal, Gentofte, Herlufsholm and more. [8] + VI + [2] + 36 + 86; 116; 64 + 74 + [4] pp. Large paper-copy, clean and well-preserved, bound in one nice contemporary full green moroccobinding richly gilt on spine, with gold- and blindtooled decorations on spine, inner ornamental border, goldlines on edges and all edges gilt. Corners and headbands weakly bumped.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
13   FREDERICIA - WILSE, J.N.: Fuldstændig Beskrivelse af Stapel-Staden Fridericia, Efter paalidelige Underretninger og egne Undersøgninger udført.  [ Bognummer: 165485 ] Kbhvn.: Kanneworff 1767. Med kobberstukket titelvignet, 2 foldede kobberstukne plancher samt foldet tabel. 297 + (3) s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt hellæder med farvet titelfelt samt rigt dek. med guld på ryggen. Øvre kapitæl lidt slidt. Med Ludvig v. Köllers navnetræk på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
14   FREDERIKSBORG AMT - Kort over Landeveje, offentlige Biveje og Vandlöb i Frederiksborg Amt.  [ Bognummer: 163533 ] Udarbejdet og fotolitograferet ved Generalstabens topografiske Afdeling. Kbhvn. 1900. 51x58,5 cm. 15 sammenfoldelige felter opklæbet på lærred i orig. lærredsomslag (17,7x12 cm). Foromslag lidt skjoldet.
Læs mere
Pris DKK 250,00
15   GALSCHIØT, M. (Udg.): Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere.  [ Bognummer: 61755 ] 2 bd. Kbhvn.: Philipsen 1887-93. Rigt illustr. [6] +570; [6] + 780 sider. Folio. Indbundet i det pragtfulde originale røde halvlæderbind med permer af lærred med skindstruktur og med smukke dekorationer i guld på ryg og sider og med en lille medaljon på forpermerne, der samlet viser Danmarks hovederhverv - landbrug og fiskeri.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
16   HADERSLEV - LAUTRUP, E.: Chronik und Monographie der Stadt Hadersleben.  [ Bognummer: 156002 ] Haderslev: Heinrich Seneberg 1844. Med litograferet titelblad med prospekt af byen . XII + 192 s. Samtifohy, lidt slidt kartonnage.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
17   HADERSLEV - RHODE, P.: Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse,  [ Bognummer: 156430 ] forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier. København: F.C. Godiche, paa A. H. Godiches Efterleverskes Forlag og Bekostning, 1775. Med foldet kobberstukket prospekt. XIX + (1) + 539 + (7) s. Samtidig slidt helskind. Samtidig tilskrift på friblad. Gamle navne på titelblad. Friblad skjoldet, ellers rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
18   HANSEN, P.: Geographie over Kongeriget Danmark, eller geografisk, statistisk og topographisk Beskrivelse over Kongeriget Danmark med tilhørende tydske Provindser, Colonier og Bilande.  [ Bognummer: 156025 ] Odense: J. Milos Forlag 1836. XVI + 188 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
19   HOLBÆK - LARSEN, J.H.: Holbeks Amt, topographisk beskrevet.  [ Bognummer: 71435 ] 2 bd. (Ods- og Skippings-Herrederne. Tuse Herred). (Det udk.) Kbhvn.: paa Forfatterens Forlag 1832-42. XIV + 236 + (2); (2) + XXIV + 124 s. Indb. i ét samt. hlvldrbd. med enkel rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.125,00
20   JENSEN, CHR. BAGGE (Red.): Provincial-Lexicon over Danmark.  [ Bognummer: 161926 ] Første Deel indeholdende Sjellands, Fyens, Laalands-Falsters og Nørrejyllands Stifter. + Anhang til Danmarks Provincial-Lexicons 1ste Deel. Odense 1830 - Horsens 1831. XXXII + 583; 62 s. Let brunplettet eksemplar indbundet i ét samtidigt halvlæderbind rigt dekoreret med guld på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
21   JONGE, NICOLAY: Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 155814 ] Trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkeri 1777. Med kobberstukket titelvignet. (24) + 976 s. Et helt usædvanligt rent eksemplar indbundet i samtidigt helskindsbind af flammet kalv med 5 bindforhøjninger og farvet titelfelt.
Læs mere
Pris DKK 3.750,00
22   JONGE, NICOLAY: Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 158469 ] Kbhvn.: Johan Rudolph Thiele 1777. Med kobberstukket titelvignet. [24] + 976 s. Samtidigt, lidt slidt helskind rigt dekoreret med guld på ryggen, titelfelt i lysere farve skind. Gamle navne på friblad. Nogle sider lidt skjoldede og brunplettet, enkelt blad forstærket med tape i yderste margin (ca. 2 cm). Det medhørende kort mangler ca. 1/4 i nederste venstre side.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
23   JONGE, NICOLAY: Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 161927 ] Kbhvn.: Johan Rudolph Thiele 1777. Med kobberstukket titelvignet samt foldet kort over Danmark 17x25,5 cm. [24] + 976 s. Samtidigt halvlæder med guldtryk og titelfelt i anden farve skind.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
24   KALUNDBORG - PALUDAN, P.: Beskrivelse over Staden Kallundborg tilligemed Hans Jakob Paludans Levnetsbeskrivelse.  [ Bognummer: 159180 ] Kbhvn.: Sebastian Popp 1788. Med kobberstukket frontispice og foldet kort over byen. (12) + LXXXVIII + 296 + (2) s. Indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
25   KØBENHAVN & HELSINGØR - PETERSEN, S.H & BECKER, P.W.: Kjøbenhavn og dets Omegn. + Helsingøer og dets Omegn.  [ Bognummer: 166737 ] Kbhvn. 1833. Med 29 stålstukne plancher, hvoraf 2 er udfoldelige [komplet]. [2] + 66; 20 s. Let brunet eksemplar indbundet i ét smukt samtidigt halvlæderbind med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 3.500,00
26   KØBENHAVN - CLAUSEN, HENRIK NICOLAI: Historisk Fremstilling af Kjöbenhanvs Universitets Virksomhed  [ Bognummer: 156429 ] i Rectoratet: fra Juni 1837 til November 1838. Kbhvn. 1839. X + 191 s. Orig. kartonnage med papirlabel på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 250,00
27   KØBENHAVN - COPENHAGUE. Vues de Copenhague et ses Environs. Prospecter af Kjöbenhavn og Omegn. 12 litograferede plancher/ lithographed plates.  [ Bognummer: 164786 ] Copenhagen: Philipsen c. 1860. Tvær/ Oblong 4to. I det orig. bogtrykte kartonnage. Publisher bookprinted boards.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
28   KØBENHAVN - HAGE, JOH. PHIL.: Kjøbenhavns Amt. Beskrevet, efter Opfordring af det Kgl. Landhuusholdnings-Selskab.  [ Bognummer: 162535 ] Kbhvn.: Qvist 1839. [6] + 306 s. + 2 foldede tabeller. Ubeskåret og uopsprættet i orig. bogtrykt kartonnage; ryggen med brugsspor, svag gennemgående fugtskjold forneden, størstedelen i margin.
Læs mere
Pris DKK 500,00
29   KØBENHAVN - MEINERT, A.C.: Fortællinger om Kjøbenhavn.  [ Bognummer: 156247 ] 2. forøgede opl. Kbhvn. 1851. 215 s. Samtidigt hellærred. Gammelt navn på indersiden af forperm. Svagt gulplettet.
Læs mere
Pris DKK 300,00
30   KØBENHAVN - PONTOPPIDAN, E.: Origines Hafnienses  [ Bognummer: 166666 ] Eller Den Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn, Forestillet i sin Oprindelige Tilstand, Fra de ældste Tider af, indtil dette Seculi Begyndelse, Saavidt som Dens Historie og Antiqvitæt har været at samle, Af adskillige Archiv-Documenter, Og at oplyse med nogle gamle og nye Aftegninger. Kbhvn.: Andreas Hartvig Godiche 1760. Med 14 kobbertavler stukket af J. Haas. [32] + 512 s. Let brunet eksemplar med bred margin indbundet i nyere helskind med småskavanker. With 14 plates, engraved by J. Haas. Copy with wide margin bound in newer full leather with signes of use, spine faded, upper headband damaged.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
31   KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE: Hafnia Hodierna,  [ Bognummer: 166729 ] Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn, med en Forklaring om alle de Merkværdigheder, som denne store Stad nu omstunder indbefatter. Description circonstantieé de la Residence roiale et capitale de Copenhague, avec une explication de toutes les choses dignes de remarque, que renferme de nos jours cette grande ville. Ausführliche Beschreibung der Königlichen Residenz- und Hauptstadt Copenhagen, nebst einer Erklärung aller Merkwürdigkeiten, so diese grosse Stadt zu unsern Zeiten enthält. Copenhagen: Ernst Henrich Berling 1748. Med frontispice, 110 plancher samt 12 vignetter, alle kobberstukne. [14] + 368 s. Meget rent eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt krakeleret helskind med let beskadiget skindtitelfelt på ryggen; ny forsats. With frontispiece, 110 plates and 12 vignettes, all copperengraved. Very clean copy with red edges bound in contemporary cracked full leather, title-label on spine weakly cracked; new free endpapers.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
32   KØBENHAVN - THAARUP, FR: Kopenhagen und die Umgegend. Ein Taschenbuch für Reisende.  [ Bognummer: 156365 ] 7. verm. Aufgabe. Kopenhagen: C.Löser 1845. (8) + 120 s. + fold. litograferet kort. Originalt grønt litografisk papbind med bevaret ryg.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
33   KØBENHAVN - THAARUP, FRIEDERICH: Kopenhagen und die Umgegend. Ein Taschenbuch für Reisende. 4. verm. Ausg.  [ Bognummer: 155747 ] Kop. 1841. Med 2 kort. 142 + VII s. Originalt typografisk papirbind. With 2 maps. Original paperbinding.
Læs mere
Pris DKK 750,00
34   LAHDE, G.L.: Der Brand in Kopenhagen den 5, 6, und 7ten Junij, 1795  [ Bognummer: 102656 ] (København 1795). Med kobberstukket titelvignet efter Eckersberg, 5 kobberplancher (nr. 1 er tegnet af C.D. Fritzsch, til prospekterne 2-4 er som forlæg benyttet "Novus Atlas Daniæ", stik 24 og 26-28, og prospekt nr. 5 er tegnet af J.G. Friedrich) samt 1 kort. Blankt omslag. Titelbl. rep. With engraved title vignette after Eckersberg, 5 copperplates (no. 1 is drawn by C.D. Fritzsch, no. 2-4 after "Novus Atlas Daniæ" and no. 5 is drawn by J.G. Friedrich) and 1 map. Blank wrappers. Titlepage repaired.
Læs mere
Pris DKK 3.750,00
35   LAHDE, G.L.: Branden i Kiøbenhavn d. 5. 6. og 7. Iuny 1795.  [ Bognummer: 166711 ] [Copenhagen 1795]. Med kobberstukket titelblad med vignet, 5 kobberplancher samt 1 plan, alle i smuk samtidig håndkolorering. 28 + IV s. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i nyt marmoreret helskind i gammel stil med farvet titelfelt på ryggen, ryg og permer rigt forgyldt. Bindet med lette brugsspor, plancherne, som er helt rene, er opklæbet på tyndt lærred.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
36   LOLLAND-FALSTER - LARSEN, J.H.: Laaland og Falster topographisk beskrevne.  [ Bognummer: 161900 ] Første bind + Andet bind II. Kbhvn. 1833-72. [8] + 282 + [1]; [6] + 181 s. Første bind indbundet med de orig. omslag, andet bind ubeskåret med indskudte blanke blade med samtidige håndskrevne notater; de 2 bind er ikke conforme men har den samme typografi og stregdekoration på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 375,00
37   LOLLAND-FALSTER - RHODE, P.: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie.  [ Bognummer: 157971 ] Bind I. Kbhvn. 1776. Med kobbervignetter. [12] + 712 + [20] s. Indbundet i samtidigt halvlæder, med en lille reparation.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
38   LÆSØ - BING, LARS HESS: Physisk og Oekonomisk Beskrivelse over Øen Lesøe, beliggende i Categat under Hiøring Amt i Aalborg Stift.  [ Bognummer: 157940 ] Kbhvn. 1802. Med titelvignet visende et kort over øen og 2 foldede kobberstukne plancher visende kirken, et beboelseshus samt fiskernes fangstredskaber. (14)+282 s. Indbundet i samtidigt halvlæder. Bindet smukt rep.
Læs mere
Pris DKK 2.250,00
39   MARIBO AMT - HAGE, JOH. PHIL: Nye Mariboe Amt. Beskrevet, efter Opfordring af det Kgl. Landhuusholdnings-Selskab.  [ Bognummer: 162292 ] Kbhvn.: J.D. Quist 1844. [6] + 363 s. Ubeskåret og uopsprættet i det orig. kartonnagebind; ryggen beskadiget.
Læs mere
Pris DKK 500,00
40   MØN - JENSEN, J.: Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen.  [ Bognummer: 166725 ] Stege: Jensen 1866. Med udfoldeligt litograferet kort i farver samt 8 s/h litografier, nogle foldet. [4] + 228 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt privat marmoreret helskind med guldtryk på ryggen samt guldborter ind- og udvendig på permer. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
41   MØN - KAALUND CHRISTIANSØN, J.: Beskrivelse over dend Insul Møen paa Alexandrinske Vers/ Hvilke kand siunges som Skal Venus med sin Søn for alle Hierter raade etc.  [ Bognummer: 166082 ] Kbhvn.: K.M. privleg. Bogtrykkerie 1722. Med træskåren titelvignet samt start- og slutvignet. [32] s. Velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt helskinds-pastichebind af flammet kalv med bred guldbort på permer samt indvendig guldbordure, titel trykt i guld på forperm.
Læs mere
Pris DKK 9.500,00
42   NØRLUND, N.E.: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling.  [ Bognummer: 20798 ] Første bind (det udkomne): Tiden til afslutningen af Videnskabernes Selskabs Opmaaling. Kbhvn. 1942. Folio. 78 s. + 105 foldede plancher med gengivelse af gamle kort. Orig. rødt halvpluv.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
43   ODENSE - MUMME, H.P.: St. Knuds Kirke i Odense, dens Bygning, Monumenter og andre Mærkeligheder. En historisk Beskrivelse  [ Bognummer: 92866 ] Odense: Hempel 1844. (14)+236 s. + 6 litografier udførte i Ove Thomsens Stentrykkeri i Odense. Orig. bogtrykt kartonbd. Med lette brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 250,00
44   ODENSE - PALUDAN-MÜLLER, C.: Om St. Hans Kloster i Odense.  [ Bognummer: 156304 ] Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole. Odense: Hempel 1831. 40 + (4) s. Samtidigt blankt omslag.
Læs mere
Pris DKK 250,00
45   OLUFSEN, CHR.: Collectanea til et antiqvarisk-topographisk Lexicon over Danmark.  [ Bognummer: 160620 ] Kbhvn.: Trykt paa den Schubotheske Forlag. hos Jens Hostrup Schultz, 1829. XVI+174 s. Lidt senere halvlærred med håndskreven papirlabel på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 500,00
46   PONTOPPIDAN, ERICH: Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark,  [ Bognummer: 164196 ] Med dets Naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, Dyr og andre Affødninger, dets gamle Tildragelser og nærværende Omstændigheder i alle Provintzer, Stæder, Kirker, Slotte og Herre-Gaarde. Forestillet ved en udførlig Lands-Beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede Land-Kort over enhver Provintz, samt ziret med Stædernes Prospecter, Grund-Ridser, og andre merkværdige Kaaber-Stykker. 7 bd. Kbhvn.: A.H. Godiche 1763-81. Med 296 foldede kobberstukne kort og prospekter. Samtidigt helskind med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 70.000,00
47   PUGGAARD, CHRISTOPHER: Möens Geologie populært fremstillet. Tillige som Veiviser for Besøgerne af Möens Klint.  [ Bognummer: 82812 ] Kbhvn.: Reitzel 1851. Med 55 træsnit i teksten + 2 udfoldelige kort og 10 plancher, hvoraf 5 er håndkolorerede og 4 er udfoldelige. (12) + XXII + 288 s. Samtidigt halvlæder. Gl. navn på friblad. Plettet. Håndskrevet biblioteksnummer på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 750,00
48   RANDERS - NECKELMANN, LUDV. CONR.: Kortfattet Udsigt over Randers Kjøbstad i Aaret 1830,  [ Bognummer: 156273 ] affattet som allerunderdanigste Beretning til Hs. Majestæt Kongen, under Allerhøistsammes Ophold der, af Borgermesteren, Cancellieraad Neckelmann. [Randers 1830]. 42 s. Samtidigt marmoreret papiromslag.
Læs mere
Pris DKK 400,00
49   RANDERS - NECKELMANN, LUDV. CONR.: Randers Kjöbstæds historisk-topographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 156003 ] Den almindelige Deels 1ste Hefte: Randers Kjöbstæd i Tidsrum fra den ældste Tid indtil Kong Christopher af Bayerns Død i Aaret 1448. Randers 1833. Med 2 foldede litografiske plancher. (8) + 86 + (1) s. Slidt samt. papirbd. Nogle sider med rift, en del sider fugtskadet.
Læs mere
Pris DKK 250,00
50   RANDERS - NECKELMANN, LUDV. CONR.: Randers Kjöbstæds historisk-topographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 156375 ] Den almindelige Deels 1ste Hefte: Randers Kjöbstæd i Tidsrum fra den ældste Tid indtil Kong Christopher af Bayerns Død i Aaret 1448. Randers 1833. Med 2 foldede litografiske let plettede plancher. (8) + 86 + (1) s. Eksemplar på skrivepapir i stærkt slidt samtidigt rødt kartonnage.
Læs mere
Pris DKK 500,00
Næste 50