Dansk Topografi

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BADEN, TORKEL: Beskrivelse over den paa Godset Bernstorff i Gientofte Sogn  [ Bognummer: 166235 ] under Kiøbenhavns Amt iverksatte nye Indretning i Landbruget fremlagt i nogle Breve til en Proprietair. Kbhvn.: Møller 1774. Med 2 udfoldelige tabeller samt stort udfoldeligt kort over Gentofte. L + 174 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig forgyldt ryg samt med nyt farvet skindtitelfelt. Bind med lette brugsspor, ryggen slidt.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
2   BERING, VITUS [1617-75]: Obsidio Hafniensis, & eorum, qvæ eâ durante, per septentrionem fere omnem, ad memoriam illustria contigere, stricta enarratio.  [ Bognummer: 165583 ] Kbhvn. 1676. [4] + 238 + [2 blanke] s. Velholdt rent eksemplar indbundet i samtidigt helskind med rig rygdekoration i guld. Bindet lidt blæk-plettet. Med lille gammelt navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
3   BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald.  [ Bognummer: 165651 ] Wiborg 1795. XVI + 298 + [2] s. Enkelte blade let bruneret ellers helt rent eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 4.000,00
4   BORNHOLM - RAWERT OG GARLIEB: Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815. Med et geognostisk Kort og et Landskab.  [ Bognummer: 155770 ] Kbhvn. 1819. [4] + 274 + [2] + 2 udfoldelige trykte tabeller + 1 udfoldeligt kobberstukket kort. Indbundet ubeskåret i originalt stænket papirbind med bogtrykt titeletikette (lidt beskadiget).
Læs mere
Pris DKK 3.250,00
5   BORNHOLM - SKOUGAARD, P.N.: Bornholms Saga.  [ Bognummer: 55801 ] Aalborg: Jacob Henrich Lundt 1834. XII + 120 s. Indbundet ubeskåret i lidt senere marmoreret omslag uden rygtitel. Navn på indersiden af foromslag.
Læs mere
Pris DKK 800,00
6   BORNHOLM - THURAH, LAURIDS DE: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster-Søen liggende Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende navnkundige Øe Bornholm,  [ Bognummer: 166281 ] Og Den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning Christiansøe, Hvorudi forklares, alt hvad merkværdigt om disse tvende Lande, i deres nu værende Tilstand, er at agte; Hvortil endvidere føies, hvad Historierne saa vel gamle som nyere derom meddele. Kbhvn.: Glasing 1756. Med 30 smukke kobbertavler, hvoraf 13 er dobbelt-sidet, samt talrige kobberstukne vignetter i teksten. 4to. [8] + 288 + [24] s. Rent og velholdt eksemplar med rødt snit og bred margin indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rigt forgyldt ryg, bind med lette brugsspor. Eksemplaret har tilhørt Einar Christiansen.
Læs mere
Pris DKK 20.000,00
7   BRUUN, JOHAN JACOB: Novus Atlas Daniæ eller Prospecter af alle Hoved- og Kiöbstæderne, af alle kongelige Slotte og Stæder udi begge konge-Rigerne Dannemark og Norge og underliggende Fyrstendömme. Iste Tome af Siælland.  [ Bognummer: 163732 ] Tegnet, samlet og udfærdiget af Johan Jacob Bruun. Kbhvn. 1761. Indeholder titelblad, fortale af Justitsraad Jacob Langebek samt 60 kobberplancher. Stikkene er hovedsageligt stukket af H. Quist, og nogle få af dennes lærermester J. Haas. Folio. Eksemplar i nærmest perfekt med ganske få og ubetydelige pletter, indbundet i samtidigt marmoreret helskind med farvet titelfelt og gulddekorationer på ryggen.
Læs mere
Pris DKK 85.000,00
8   FELDBORG, A. ANDERSEN: Denmark delineated; Or, Sketches of the Present State of that Country.  [ Bognummer: 166310 ] 3 parts. Edinburgh: Oliver and Boyd, and Lizars 1824. With engraved frontispiece and 23 engraved plates after H.G.F. Holm (Fattig-Holm), C.W. Ecksersberg and J.C. Dahl (among others), showing pictures from Helsingør, Frederiksborg, Søllerød, Sorgenfri, Frederiksdal, Gentofte, Herlufsholm and more. [8] + VI + [2] + 36 + 86; 116; 64 + 74 + [4] pp. Large paper-copy, clean and well-preserved, bound in one nice contemporary full green moroccobinding richly gilt on spine, with gold- and blindtooled decorations on spine, inner ornamental border, goldlines on edges and all edges gilt. Corners and headbands weakly bumped.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
9   FREDERICIA - WILSE, J.N.: Fuldstændig Beskrivelse af Stapel-Staden Fridericia, Efter paalidelige Underretninger og egne Undersøgninger udført.  [ Bognummer: 165485 ] Kbhvn.: Kanneworff 1767. Med kobberstukket titelvignet, 2 foldede kobberstukne plancher samt foldet tabel. 297 + (3) s. Helt rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt hellæder med farvet titelfelt samt rigt dek. med guld på ryggen. Øvre kapitæl lidt slidt. Med Ludvig v. Köllers navnetræk på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
10   GALSCHIØT, M. (Udg.): Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere.  [ Bognummer: 61755 ] 2 bd. Kbhvn.: Philipsen 1887-93. Rigt illustr. [6] +570; [6] + 780 sider. Folio. Indbundet i det pragtfulde originale røde halvlæderbind med permer af lærred med skindstruktur og med smukke dekorationer i guld på ryg og sider og med en lille medaljon på forpermerne, der samlet viser Danmarks hovederhverv - landbrug og fiskeri.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
11   HADERSLEV - RHODE, P.: Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse,  [ Bognummer: 156430 ] forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier. København: F.C. Godiche, paa A. H. Godiches Efterleverskes Forlag og Bekostning, 1775. Med foldet kobberstukket prospekt. XIX + (1) + 539 + (7) s. Samtidig slidt helskind. Samtidig tilskrift på friblad. Gamle navne på titelblad. Friblad skjoldet, ellers rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
12   HOLBÆK - LARSEN, J.H.: Holbeks Amt, topographisk beskrevet.  [ Bognummer: 71435 ] 2 bd. (Ods- og Skippings-Herrederne. Tuse Herred). (Det udk.) Kbhvn.: paa Forfatterens Forlag 1832-42. XIV + 236 + (2); (2) + XXIV + 124 s. Indb. i ét samt. hlvldrbd. med enkel rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.125,00
13   JONGE, NICOLAY: Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.  [ Bognummer: 161927 ] Kbhvn.: Johan Rudolph Thiele 1777. Med kobberstukket titelvignet samt foldet kort over Danmark 17x25,5 cm. [24] + 976 s. Samtidigt halvlæder med guldtryk og titelfelt i anden farve skind.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
14   KALUNDBORG - PALUDAN, P.: Beskrivelse over Staden Kallundborg tilligemed Hans Jakob Paludans Levnetsbeskrivelse.  [ Bognummer: 159180 ] Kbhvn.: Sebastian Popp 1788. Med kobberstukket frontispice og foldet kort over byen. (12) + LXXXVIII + 296 + (2) s. Indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.750,00
15   KØBENHAVN - COPENHAGUE. Vues de Copenhague et ses Environs. Prospecter af Kjöbenhavn og Omegn. 12 litograferede plancher/ lithographed plates.  [ Bognummer: 164786 ] Copenhagen: Philipsen c. 1860. Tvær/ Oblong 4to. I det orig. bogtrykte kartonnage. Publisher bookprinted boards.
Læs mere
Pris DKK 6.000,00
16   KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE: Hafnia Hodierna,  [ Bognummer: 166729 ] Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn, med en Forklaring om alle de Merkværdigheder, som denne store Stad nu omstunder indbefatter. Description circonstantieé de la Residence roiale et capitale de Copenhague, avec une explication de toutes les choses dignes de remarque, que renferme de nos jours cette grande ville. Ausführliche Beschreibung der Königlichen Residenz- und Hauptstadt Copenhagen, nebst einer Erklärung aller Merkwürdigkeiten, so diese grosse Stadt zu unsern Zeiten enthält. Copenhagen: Ernst Henrich Berling 1748. Med frontispice, 110 plancher samt 12 vignetter, alle kobberstukne. [14] + 368 s. Meget rent eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt krakeleret helskind med let beskadiget skindtitelfelt på ryggen; ny forsats. With frontispiece, 110 plates and 12 vignettes, all copperengraved. Very clean copy with red edges bound in contemporary cracked full leather, title-label on spine weakly cracked; new free endpapers.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
17   LAHDE, G.L.: Der Brand in Kopenhagen den 5, 6, und 7ten Junij, 1795  [ Bognummer: 102656 ] (København 1795). Med kobberstukket titelvignet efter Eckersberg, 5 kobberplancher (nr. 1 er tegnet af C.D. Fritzsch, til prospekterne 2-4 er som forlæg benyttet "Novus Atlas Daniæ", stik 24 og 26-28, og prospekt nr. 5 er tegnet af J.G. Friedrich) samt 1 kort. Blankt omslag. Titelbl. rep. With engraved title vignette after Eckersberg, 5 copperplates (no. 1 is drawn by C.D. Fritzsch, no. 2-4 after "Novus Atlas Daniæ" and no. 5 is drawn by J.G. Friedrich) and 1 map. Blank wrappers. Titlepage repaired.
Læs mere
Pris DKK 3.750,00
18   LAHDE, G.L.: Branden i Kiøbenhavn d. 5. 6. og 7. Iuny 1795.  [ Bognummer: 166711 ] [Copenhagen 1795]. Med kobberstukket titelblad med vignet, 5 kobberplancher samt 1 plan, alle i smuk samtidig håndkolorering. 28 + IV s. Rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i nyt marmoreret helskind i gammel stil med farvet titelfelt på ryggen, ryg og permer rigt forgyldt. Bindet med lette brugsspor, plancherne, som er helt rene, er opklæbet på tyndt lærred.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
19   LOLLAND-FALSTER - RHODE, P.: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie.  [ Bognummer: 157971 ] Bind I. Kbhvn. 1776. Med kobbervignetter. [12] + 712 + [20] s. Indbundet i samtidigt halvlæder, med en lille reparation.
Læs mere
Pris DKK 1.250,00
20   LÆSØ - BING, LARS HESS: Physisk og Oekonomisk Beskrivelse over Øen Lesøe, beliggende i Categat under Hiøring Amt i Aalborg Stift.  [ Bognummer: 157940 ] Kbhvn. 1802. Med titelvignet visende et kort over øen og 2 foldede kobberstukne plancher visende kirken, et beboelseshus samt fiskernes fangstredskaber. (14)+282 s. Indbundet i samtidigt halvlæder. Bindet smukt rep.
Læs mere
Pris DKK 2.250,00
21   MØN - JENSEN, J.: Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen.  [ Bognummer: 166725 ] Stege: Jensen 1866. Med udfoldeligt litograferet kort i farver samt 8 s/h litografier, nogle foldet. [4] + 228 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt privat marmoreret helskind med guldtryk på ryggen samt guldborter ind- og udvendig på permer. Ryggen let falmet.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
22   MØN - KAALUND CHRISTIANSØN, J.: Beskrivelse over dend Insul Møen paa Alexandrinske Vers/ Hvilke kand siunges som Skal Venus med sin Søn for alle Hierter raade etc.  [ Bognummer: 166082 ] Kbhvn.: K.M. privleg. Bogtrykkerie 1722. Med træskåren titelvignet samt start- og slutvignet. [32] s. Velholdt eksemplar indbundet med helt guldsnit i smukt helskinds-pastichebind af flammet kalv med bred guldbort på permer samt indvendig guldbordure, titel trykt i guld på forperm.
Læs mere
Pris DKK 9.500,00
23   PONTOPPIDAN, ERICH: Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark,  [ Bognummer: 164196 ] Med dets Naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, Dyr og andre Affødninger, dets gamle Tildragelser og nærværende Omstændigheder i alle Provintzer, Stæder, Kirker, Slotte og Herre-Gaarde. Forestillet ved en udførlig Lands-Beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede Land-Kort over enhver Provintz, samt ziret med Stædernes Prospecter, Grund-Ridser, og andre merkværdige Kaaber-Stykker. 7 bd. Kbhvn.: A.H. Godiche 1763-81. Med 296 foldede kobberstukne kort og prospekter. Samtidigt helskind med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 70.000,00
24   RANDERS - STADFELDT, SNÆBIØRN ASGEYRSEN: Chorographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland.  [ Bognummer: 164905 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1804. Med stort foldet prospekt af byen set fra den søndre side og en foldet grundtegning opmålt af N. Tidemann, kopieret af C. Brammer og stukket af G. N. Angelo 1804. XXXXIV + 436 s. Velholdt eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. Med bogbinderlabel 'Reichmann Bogbinder'. Enkelte blade let plettet, ellers meget rent eksemplar.
Læs mere
Pris DKK 10.000,00
25   RIBE - GRØNLUND, DAVID: Historisk Efterretning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brændte Mennesker  [ Bognummer: 88905 ] Viborg 1780. (4) + 250 s. Samt. marmoreret kart. m. brugsspor.
Læs mere
Pris DKK 3.000,00
26   RINGE - LEERBECH, HANS: Forsøg til en beskrivelse over Ringe Sogn.  [ Bognummer: 156282 ] Odense: Hempel 1826. (8) + 130 + (1) s. Pænt og rent eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt halvlæder med rygtitel i anden farve skind.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
27   RUDKØBING - RASMUSSEN, P.: Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad,  [ Bognummer: 162295 ] med Bemærkinger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849, og Tegninger af gamle Inscriptioner paa Kirkeklokker osv. Rudkjøbing: Boghandler Gislason 1849. Med 3 foldede plancher, to kort samt en inskription. XVI + 235 s. Ubeskåret og uopsprættet eksemplar i samtidigt blankt omslag.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
28   RØNNEBÆK - CARLSEN, FRANZISKA: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm.  [ Bognummer: 166242 ] Kbhvn.: Michaelsen & Tillge 1861. [4] + 344 + [4] s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i smukt samtidigt halvlæder med rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 1.000,00
29   RÖNNINGE / ROLFSTED SOGNE - BENDZ, JOHAN CHRISTOPHER: Efterretninger om Rönninge og Rolfsted Sogne.  [ Bognummer: 155899 ] Odense: S. Hempel 1820. Med kobberstukket titelblad. [10] + 158 + [8] s. Stort skrivepapirseksemplar indbundet i smukt samtidigt hellæder i flammet kalveskind med elegant empire-dekoration i guld på ryg og sider.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00
30   SAMSØ - RESEN, PEDER HANSEN: Descriptio et Illustratio Samsoe insulæ maris Balthici præmissa uti specimen Theatri Daniæ sive potius Atlantis Danici sequentubus annis en lucem prodituri.  [ Bognummer: 165705 ] Haffniæ [Kbhvn.]: trykt af Jørgen Gøde 1675. Med 40 træsnit visende våben, antikviteter m.m. + foldet kort over Samsø, stukket af Johan Husman efter Mejer. Folio. [4] + 84 s. Falsen revnet øverst, ellers rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i samtidigt helskind med rig rygforgyldning.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
31   SKAGEN - OLAVIUS, OLAUS: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens Kiøbstæd og Sogn.  [ Bognummer: 158473 ] Forfattet, i Følge Kongelig Ordre. Kbhvn.: Thiele 1787. Med 6 kobbertavler (på 5 plancher). XVI + 434 s. Velholdt eksemplar på skrivepapir med rødt snit indbundet i samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. False og ryg pænt repareret. Gammelt navn på titelblad.
Læs mere
Pris DKK 7.000,00
32   SKÆLSKØR - EDVARSEN, PETER FRIIS: En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nu værende Tilstand, efter mange Venners Begiering aftvungen og endelig paa et Forsøg, saa vit mueligt var, af de gamle mutilerede Papirer, saa mange som pro tempore findes, extraheret.  [ Bognummer: 161421 ] Sorøe: Lindgren 1759. Med 3 kobberstukne plancher. [18] + 632 s. Meget rent eksemplar på stort papir indbundet i samtidigt helskind med bindforhøjninger og rig rygdekoration i guld.
Læs mere
Pris DKK 8.500,00
33   SVENDBORG - BEGTRUP, JOACHIM: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd med Grundtegning.  [ Bognummer: 55850 ] Odense: Hempel 1823. Med litograferet titelblad samt foldet litograferet bykort. XVI + 224 s. Samtidigt halvlæder med farvet skindtitelfelt.
Læs mere
Pris DKK 1.125,00
34   SVENDBORG - BEGTRUP, JOACHIM: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd med Grundtegning.  [ Bognummer: 159178 ] Odense: Hempel 1823. Med litograferet titelblad samt foldet litograferet bykort. XVI + 224 s. Indbundet ubeskåret i samtidig kartonnage.
Læs mere
Pris DKK 750,00
35   TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig.  [ Bognummer: 166727 ] 2 bd. Kbhvn.: Gad 1864. Med 72 kort, byplaner, prospekter, samt gengivelser af kirker, slotte og andre historisk relevante bygninger. [8] + 682 + 36 + [2] s. + tavler. Rent og meget velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på de let falmede rygge.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
36   TREGDER, E[ILER] H[AGERUP]: Taschenbuch für Fremde und Einheimische in Kopenhagen,  [ Bognummer: 166743 ] enthaltend eine kurze Nachricht von einigen Anstalten und anderen Merkwurdigkeiten dieser Haupstadt. Aus der Handschrift des Verfasser übersetzt von Malthe Möller. Kopenhagen / Kbhvn.: Reitzel 1829. With copperengraved title-page. [4] + 161 + [3] pp. Weakly browning otherwise well-preserved copy bound in publisher's bookprinted boards.
Læs mere
Pris DKK 2.500,00
37   VIBORG - ERICHSØN, CHRISTEN: Viborg Byes Beskrivelse.  [ Bognummer: 163719 ] Eller Kort beretning om benefnte Stads forrige Herlighed/ samt Kirker / Klostere/ og andre fornemme Bygninger etc. Tillige med En kort Cronologie over det merkeligste som sig haver tildraget udi og omkring Viborg. Samlet og til andres Underretning optegnet. Kbhvn: tilkiøbs hos Willads Giertzen von Retten 1727. [6] + 42 s. Rent og pænt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder. Øverste kapitæl let beskadiget. Titelblad med lille reparation øverst. Eksemplaret har tidligere været i H.I. Andersens bibliotek. Gammel tilskrift på friblad vedr. Erichsøns familierelationer.
Læs mere
Pris DKK 7.500,00
38   VIBORG - KROG, ANDREAS CHRISTIAN. Samlede Efterretninger om Viborg Bye i ældre og nyere Tider.  [ Bognummer: 54597 ] Viborg: Mangors Forlag 1779. (16) + 270 s. Indbundet ubeskåret i nyt privat papirbind med skindtitelfelt. Bindet signeret Juul-Lassen. Ryggen lidt falmet.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
39   WEINWICH, N.H.: Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland.  [ Bognummer: 165486 ] Kbhvn: Schultz 1798. XII+168 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på friblad.
Læs mere
Pris DKK 2.000,00