Søfart - Navigation

Vent et øjeblik mens bøgerne hentes..
Antal bøger i denne kategori: -
1   BRING, SAMUEL E.: Auxiliante Deo Constructionem Geometricam Navis Aërostaticæ.  [ Bognummer: 73816 ] Suffragante Facultate Philosophica. in Regia Academia Carolina præside. Pro gradu Magisterii obtiendo ea, qua par est, modestia proponit Johannes Hofwerberg. Lundae: Berlingianis 1786. 20 p. No cover.
Læs mere
Pris DKK 1.500,00
2   FUNCH, D.H.: Dansk Marine-Ordbog.  [ Bognummer: 165325 ] 2 bd. Kbhvn.: Forfatterens Forlag hos Bianco Luno 1846-52. Med 67 delvist håndkolorerede plancher. [4] + 169 + [1]; 152 s. Indbundet i ét helt nyt halvlæderbind i gammel stil. Bindet signeret Anker Kysters Eftf. [Mogens Dicow Lund]. Siderne lidt skjoldede. Med gamle biblioteksstempler på titelblad og friblad. With 67 partly handcoloured plates. Bound in modern halfcalf in old style. Binding signed Anker Kysters Eftf. Pages partly stained. Old librarystamps on titlepage and first free endpaper.
Læs mere
Pris DKK 15.000,00
3   LOUS, CHRISTIAN CARL: Forsøg til et nyt Misviisnings-Instrument at bruge paa Land-Jorden, til Søe-Compassets især Peyl- og Azimuth-Compassets fordeelagtigste Indretning, samt Magnet-kraftens afveyning i adskillige Magnetiske Naaler og Stænger.  [ Bognummer: 166877 ] Kbhvn.: Höcke 1767. Med 5 kobberstukne plancher. [8] + 90 + [2] s. Enkelt blad med små svage skjolder i margin ellers rent og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen. Udgået af Marinebibliotekets bibliotek.
Læs mere
Pris DKK 5.000,00
4   SÖE OG LAND ARTILLERI MED TILLÆG [Rygtitel]. Tabell Paa Indholden af det gandske Systema.  [ Bognummer: 164852 ] Søkadetarbejde fra slutningen af 1700-tallet. Indeholder 113 blade med håndskrevne beskrivelser og smukke håndkolorede illustrationer. Uden sted og år [1792 trykt i guld på bagperm]. Folio. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt marmoreret helskind med gulddekorationer på ryggen, guldborter på permer samt guldtrykte initialer J.N. på bagperm. Kapitæler pænt repareret. Iste Part: Om Søe Artilleriet. 2den Afhandling: Om at Proportionere Canoner. 3die Afhandling: Om at give Raperter. 4de Afhandling: Om at Probiere og Visitere Canoner. 5: Om hvad der bør iagttages ved Krigs-Skibes Armering. 6: Om Haand-Geværet. 7: Om Morteer til Søes og Bombardeer Fartøier. 8: Om Krudets Egenskab og Behandling. 2den Part: Om Land Artilleriet. Slutning. Tillæg.
Læs mere
Pris DKK 50.000,00