Tabell Paa Indholden Af Det Gandske Systema

SÖE OG LAND ARTILLERI MED TILLÆG [Rygtitel].  [ Bognummer: 164852 ] Søkadetarbejde fra slutningen af 1700-tallet. Indeholder 113 blade med håndskrevne beskrivelser og smukke håndkolorede illustrationer. Uden sted og år [1792 trykt i guld på bagperm]. Folio. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt marmoreret helskind med gulddekorationer på ryggen, guldborter på permer samt guldtrykte initialer J.N. på bagperm. Kapitæler pænt repareret. Iste Part: Om Søe Artilleriet. 2den Afhandling: Om at Proportionere Canoner. 3die Afhandling: Om at give Raperter. 4de Afhandling: Om at Probiere og Visitere Canoner. 5: Om hvad der bør iagttages ved Krigs-Skibes Armering. 6: Om Haand-Geværet. 7: Om Morteer til Søes og Bombardeer Fartøier. 8: Om Krudets Egenskab og Behandling. 2den Part: Om Land Artilleriet. Slutning. Tillæg.
Kommende søofficerer blev ikke kun undervist i søkrigstaktik, søkrigshistorie og lederskab, men skulle også mestre matematik, geometri og fysiske principper. De bedste elever kunne efter et flerårigt studie i hjem- og udland se frem til en karriere inden for skibsbyggeriet. For at bevise sin kunnen skulle aspiranten aflevere en afhandling, der udover teksten skulle indeholde tegninger af skibskonstruktionen med takkelage samt bevæbning m.m.
Pris DKK 50.000,00