Chorographisk Og Oeconomisk Beskrivelse Over Randers Kiøbsted I Nørre Jylland

RANDERS - STADFELDT, SNÆBIØRN ASGEYRSEN:  [ Bognummer: 164905 ] Kbhvn.: Forfatterens Forlag 1804. Med stort foldet prospekt af byen set fra den søndre side og en foldet grundtegning opmålt af N. Tidemann, kopieret af C. Brammer og stukket af G. N. Angelo 1804. XXXXIV + 436 s. Velholdt eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med rig rygforgyldning. Med bogbinderlabel 'Reichmann Bogbinder'. Enkelte blade let plettet, ellers meget rent eksemplar.
Forfatteren var borgmester i Randers og hans bog hører til blandt de bedste af vore ældre topografiske værker. Bibl. Danica II, 705.
Pris DKK 10.000,00