Småskrifter For Bokvenner

 [ Bognummer: 165737 ] Nr. 1-88 + 1. Oslo: Damm & Søn 1942-62. Hver på 16-64 sider. Oplag 400 eksemplarer. Alle ubeskårede i de orig. bogtrykte papiromslag.
Thuesen: Beslaglagte og suprimerte bøker side 181: Nr. 20: Marum: Theodor Rose var planlagt til udgivelse januar 1943, men det viste sig at være en bearbejdelse og omstilling af tidligere afhandlig, og ikke bidrog med noget nyt, og derfor blev forfatter og forlægger enige om ikke at bringe det i handel. Imidlertid var et lille antal allerede kommet ud til forfatteren og andre, og ét af disse findes i nærværende sæt, som således har begge nummereret 20. Det samme gælder for nr. 71 Andreas Paulson: Diktere som ledere av våre nasjonale scener, (Thuesen side 209) som blev trukket tilbage på grund af for mange trykfejl, dette hæfte er dog ikke blandt nærværende sæts 89 hæfter. 1. Hans Reusch: Et Besøg på Egset. Oslo 1942. 2. Fr. Nygaard: Endringer fra Arbeidsaar i Bergen. Oslo 1942. 3. Hugo Høgdahl: Ex Libris eller ingenting. Oslo 1942. 4. Jacob B. Bull: Boghandlerforholde i Kristiania omkring 1850. Oslo 1942. 5. Hugo Høgdahl: Håndverk mellem maskiner. Litt om nyere norske bokbind. Oslo 1942. 6. Per Dancke: Omgang med bøker. Oslo 1942. 7. Idar Handagard: Johan Herman Wessel som oversetter. Oslo 1942. 8. Carl Just: Om å kjøpe bøker. Oslo 1942. 9. Bjørn Gabrielsen: Berømte dagbøker. Oslo 1942. 10. B.A. Wium: Boktrykk omkring 80-årene. Oslo 1942. 11. Karl Haugholt: Frederik Rostgaard. Oslo 1942. 12. Lorentz N. Kvam: Om norsk kriminallitteratur. Oslo 1942. 13. Om å samle på bøker. En gammel bokorms betragtninger. Oslo 1942. 14.. Ragnar Løv: Litt om boksats. Oslo 1942. 15. Arthur Thuesen: Forsvundne bøker. Oslo 1942. 16. H. J. Haffner: Asbjørnsen og Moe's norske folkeeventyr. En bibliografisk undersøkelse. Oslo 1942. 17. Ludvig Holberg: Om et prægtigt Bibliothek. Oslo 1943. 18. Asbjørn Rema: Mangeslags bibler. Oslo 1943. 19. Olaf Hanssen: Olaf Knudsen. Wergelanssonen. Oslo 1943. 20. B.A. Wium: Boktrykkerkunst før og etter Gutenberg. 300 år i Norge. Oslo 1943. 21. Karin Bjerke: Dante Alighieri. Oslo 1943. 22. Peer Degn: Blodige fotspor. Litt om eldre utenlandsk kriminallitteratur. Oslo 1943. 23. Haakon Ameln: Thomas Frognall Dibdin. Oslo 1943. 24. Arthur Thuesen: Krohg’s «Albertine». Oslo 1943. 25. Roar Tank: Boksamleren professor dr. Yngvar Nielsen. Oslo 1943. 26. Karl Haugholt: Verdifull avislitteratur. Oslo 1943. 27. Idar Handagard: Hvad Henrik Wergeland har oversatt. Oslo 1943. 28. Per Dancke: Holbergs komedier og boktrykkeren Phønixberg. Oslo 1943. 29. Haakon Ameln: Izaak Walton og «The Complete Angler». Oslo 1943. 30. Ole Theodorssen: Litt om Diriks og hans trykte tegninger. Oslo 1943. 31. Bjørn Gabrielsen: Bøker og mennesker. Tre boksamlinger forteller om sine eiere. [Jacob Dybwad, Jørgen W. Cappelen og Fredrik Wexelsen]. Oslo 1943. 32. Arne Arnesen: Våre provins trykkerier 1814-1875. Deres grunnleggere og første trykk. Oslo 1943. 33. Bjarne Nygård: En miskjent Ibsen-modell. Boktrykker Nils Fredrik Axelsen. Oslo 1943. 34. Arne Durban: Christian Skredsvig. Oslo 1943. 35. Olav Myre: Bøker og blad i Sivle-tiden. Oslo 1943. 36. E. Ancher Hanssen: Om novellen. Oslo 1943. 37. Audun Hierman: Julehefter. Oslo 1943. 38. Per Vogt: Å lese er en kunst. Oslo 1943. 39. Carl Just: Trykkfeilsdjevelen. Et lite forsøk på belysning av hans meriter. Oslo 1943. 40. Arvid Østby: Norske boksamlere. En bibliografi. Oslo 1944. 41. Sophonias Christian Krag: Nogle faae Kjærminder fra Sommeren og Vinteren. Påny utgitt ved Carl Just. Oslo 1944. 42. Ole Theodorssen: Litt om folkelig humor i våre billedutgaver fra forrige århundre. Oslo 1944. 43. Leiv Amundsen: Litt om bøker og bokhandel i oldtiden. Oslo 1944. 44. Olav Myhre: Wessel på skolen og i «Det norske Selskab». Oslo 1944. 45. Halvdan Hydle: Litterære sidesprang. Oslo 1944. 46. Idar Handagard: Kristofer Janson. Oslo 1944. 47. Per Dancke: Krigsskolens bibliotek 1750-1942. Trekk av en norsk bibliotekskjebne. Oslo 1944. 48. Roar Tank: De lærde kanselliråder. En idyll fra rokoko-tiden. Oslo 1944. 49. Finn Krafft: Om bokhyller. Oslo 1944. 50. Arnt Bryde Sundseth: Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk. Oslo 1944. 51. Idar Handagard: Barnets dikter, Henrik Wergeland. Oslo 1944. 52. Karl Haugholt: Om parodier, især norske. Oslo 1944. 53. Reidar Th. Christiansen: Ossian på norsk. Oslo 1944. 54. Reidar Rasmussen: En jærbu kranser sin jord. Dikteren og journalisten Theodor Dahl. Oslo 1944. 55. Andreas Paulson: Bokormer og boksamlere. Oslo 1944. 56. Paul Botten-Hansen: Paul Bottens St.-Hansnats Eventyr med en dedikasjon av P. Chr. Asbjørnsen. Oslo 1944. 57. Jon Bleie: Korleis eg vart bokven. Oslo 1944. 58. A.M. Wiesener: Bergenske boksamlere. Oslo 1944. 59. Idar Handagard: Ivar Aasen. Oslo 1944. 60. E. Ancher Hanssen: Fra papirkurven. 61. Ole Theodorssen: Epistola de libris. 62. Karl Haugholt: Et vindu mot Europa. 63. Monocle: «Elskov» i høyesterett. 64. Antonie Tiberg (utg.): Noen brev til Joh. D. Behrens. Oslo 1945. 65. Karen Braarvig: Francesco Negris forunderlige reise. En italieners opplevelser i Skandinavia år 1663. Oslo 1945. 66. Olav Myre, Jonas Skougaard, Thorbjørn Egner, m.fl.: Hilsen til Per Dancke. Oslo 1945. 67. E. Ancher Hanssen: Elbert Hubbard og «Budskapet til Garcia». 68. Idar Handagard: Henrik Wergeland som frihetens dikter. 69. Olav Myre: Edvard Munch og hans boksamling. 70. Andreas Paulson: Forfatter og teatermann: Hans Wiers-Jenssen. Oslo 1946. 71. Claes Nyegaard: Misceller. Oslo 1946. 72. Karl Haugholt: Romanfabrikanter. Oslo 1946. 73. E. Ancher Hanssen: Store boksuksesser. Oslo 1946. 74. Harald Coucheron: Bibliomania. 75. Reidar Øksnevad: Holberg som litterær figur. 76. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. I. 1857-1859. 77. Olav Myre: To kronikker. Oslo 1950. 78. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. II. 1860-1873. 79. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. III. 1874-1894. 80. Wilhelm Munthe: Menneskene bak boktitlene. 81. Carl Just: Litteratur om norsk teater. Oslo 1953. 82. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. III. 1895-1932. Oslo 1954. 83. Morten Hansen: Utenlandske privattrykk om reiser i Norge. Oslo. 1956. 84. Trygve Juul Møller: Beslaglagte bøker. Et foredrag. Oslo 1957. 85. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. Småtrykk. Tillegg. Oslo 1957. 86. Nanna Ebbing: Prahl's litografiske arbeider. En studie over draktseriene, prospektene og portrettene. Oslo 1957. 87. Erland Scheen: Utenlandske bøker om reiser i Norge. Oslo 1961. 88. Nanna Ebbing: Th. S. Haukenæs. Kultur-skattegraveren fra Hardanger. En biografisk skisse med bibliografi over Haukenæs skrifter. Oslo 1962. [Wikipedia].
Pris DKK 4.500,00