Håndskreven Erklæring Vedrørende Carl Frederik Chr. Melchior

ØRSTED, H.C.:  [ Bognummer: 166893 ] At Herre Cand Phil Carl Fred. Chr Melchior med megen Flid og Opmærksomhed har hørt mine Forelæsninger og besøgt min Examination i afvigte Sommer bevidnes med fornøjelse den 15` Novemb 1825 H.C. Ørsted. 17,5x22 cm. Med vertikalt foldemærke.
Pris DKK 5.000,00