Prostitutionens Profeter. Moralsatiriske G-g-æts-tegninger

GROSZ, GEORGE:  [ Bognummer: 166966 ] Berlin: DNSS Malik-Verlag 1924. Rigt ilustr. 30 + [2] s. Meget velholdt eksemplar indbundet i det orig. dekorerede omslag i to farver. De to hæfteklammer rustne. Richly illustr. 30 + [2] pp. Clean and very well-preserved copy bound in publisher's illustrated cover in two colours. Stamples rusty. Cover a little loose.
Med hilsen skrevet med blæk: 'Venlig hilsen H. Andersen-Harild'. Harald Andersen-Harild, født Peter Harald Andersen [1882 - 1956], hvis far oprindelig kom fra Danmark, var født og opvokset i Hannover. Han var sammen med sin søn Harald Andersen-Harild, født Harald Peter Andersen [1906 - 1980], medlem af det tyske kommunistparti KPD og senere efter familiens udvisning til Danmark medlem af det danske kommunistparti DKP. Han ernærede sig bl.a. som importør af udenlandske bøger, og købte inden udgivelsen hele oplaget af G.G.: Prostitutionens Profeter af Marlik Verlag og tog det med til Danmark. Både far og søn deltog aktivt i modstandskampen under den tyske besættelse af landet, og grundet frygten for tyskernes reaktion ved en eventuel afsløring, valgte de at destruere hele oplaget på nær 30 eksemplarer, hvilket forklarer bogens ekstreme sjældenhed. [Kilde Harald Andersen-Harild]. Inscribed in ink: 'Venlig hilsen [Kind regards] H. Andersen-Harild'. Harald Andersen-Harild, born Peter Harald Andersen [1882 - 1956], whose father came from Denmark, was born and grew up in Hannover. Both he and his son, Harald Andersen-Harild, born Harald Peter Andersen [1906 - 1980], were members of the German Communist KPD and later, after the family's deportation to Denmark, members of the Danish Communist Party DKP. When published he bought all copies of G.G.P. and took them later to Denmark. Both father and son were active in the Danish resistance cell and for fear for the Germans, they decided to destroy all copies except 30 of the booklet, which explains its rarity. [Source Harald- Andersen Harild].
Pris DKK 25.000,00