Peter Grosells Antikvariat

 I 1986, og efter mere end 20 års ansættelse i Rosenkilde og Baggers Antikvariat, startede jeg mit eget på nærværende adresse. Min kollega Hanne Kirkeby, der ligeledes har en fortid hos Rosenkilde og Bagger, har været med fra begyndelsen og har varetaget det meget væsentlige arbejde det er at skrive bøger op til katalog samt holde styr på fakturering og regnskab. 

 

 Fra starten af har der været lagt vægt på kvalitet før kvantitet og vi har gennem årene haft den store glæde at købe og sælge nogle meget store bogsamlinger, hvoraf kan nævnes lektor Hans Hvass's og lrs. Mogens Müllertz's imponerende samlinger af nordisk skønlitteratur i originaludgaver, direktør Olesens store samling Danica, Bruun Rasmussens tidligere bogekspert Vagn Clausens samling af 17- og 1800tals bøger vedrørende dansk guldalder og Frederik VIs tid. Sidst, men ikke mindst kan nævnes købet af Aalholm herregårdsbibliotek, det største af sin art solgt i nyere tid. 

 

En meget væsentlig del af vores handel går til udlandet og vi har gennem årene deltaget i mere end 100 udstillinger i USA og Europa. 

 

I 1983 arrangerede jeg det første Hollandske bogmarked i Helligåndshuset på Strøget, som siden har været en årlig begivenhed.

SÖE OG LAND ARTILLERI med smukke håndkolorerede illustrationer

SÖE OG LAND ARTILLERI MED TILLÆG [Rygtitel]. Tabell Paa Indholden af det gandske Systema. Søkadetarbejde fra slutningen af 1700-tallet. Indeholder 113 blade med håndskrevne beskrivelser og smukke håndkolorede illustrationer. Uden sted og år [1792 trykt i guld på bagperm]. Folio. Indbundet med helt guldsnit i samtidigt marmoreret helskind med gulddekorationer på ryggen, guldborter på permer samt guldtrykte initialer J.N. på bagperm. Kapitæler pænt repareret.
Iste Part: Om Søe Artilleriet. 2den Afhandling: Om at Proportionere Canoner. 3die Afhandling: Om at give Raperter. 4de Afhandling: Om at Probiere og Visitere Canoner. 5: Om hvad der bør iagttages ved Krigs-Skibes Armering. 6: Om Haand-Geværet. 7: Om Morteer til Søes og Bombardeer Fartøier. 8: Om Krudets Egenskab og Behandling.  2den Part: Om Land Artilleriet. Slutning. Tillæg.        50.000,00

Kommende søofficerer blev ikke kun undervist i søkrigstaktik, søkrigshistorie og lederskab, men skulle også mestre matematik, geometri og fysiske principper. De bedste elever kunne efter et flerårigt studie i hjem- og udland se frem til en karriere inden for skibsbyggeriet. For at bevise sin kunnen skulle aspiranten aflevere en afhandling, der udover teksten skulle indeholde tegninger af skibskonstruktionen med takkelage samt bevæbning m.m.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld din email og klik på "Tilmeld".
Du vil altid senere kunne afmelde dig igen hvis du ikke længere ønsker vores nyhedsbreve tilsendt.